Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер57.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000001991/BGBG/Excel-ClassData.docx

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за

Microsoft Excel 2007:

Събрани данни от екипа


Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 20071: Събрани данни от екипа (файл Excel-ClassData.doc, в папка Introduction to Desktop Applications\ FINAL Student Materials - in Word\ Project 4\ Step--by-Step Guides), ще ви даде инструкции за изпълнение на Упражнение 3.3: Събиране и анализ на пазарната информация. До този момент всеки екип има създаден собствен работен лист с име Събрани данни от ИмеЕкип2. В това упражнение се създава работния файл в приложението Microsoft Excel 2007 с работен лист с име ClassData и всеки екип трябва да копира там информацията от своята работна таблица ИмеЕкипShoppingData3. След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото в работния файл на класа в своя работен файл ИмеЕкипShoppingData.

Копиране на информацията на екипа в работния лист на класа

Вашият екип трябва да копира своята информация в работния лист на класа:

 1. В приложението Microsoft Excel 2007 отворете файла на с данните на целия клас - ClassData. За целта от присъединеното меню към бутона (Office Button) изберете Open и в отворилия се прозорец, изберете файла ClassData.xls.

 2. В същото приложение отворете изработената преди това таблица на вашия екип – ИмеЕкипShoppingData.

 3. От работната таблица на вашия екип маркирайте редовете с информацията на вашия екип.

  1. Маркирайте ред с номер 2.

  2. Натиснете и задръжте клавиша Shift.

  3. Маркирайте номера на последния ред, съдържащ значеща информация.

 1. От менюто Home, изберете бутона Copy от групата с инструменти Clipboard.

 2. Активирайте отворения в т. 1 файл ClassData, за да се появи работната таблица ClassData. За целта щракнете с мишката върху неговия бутон от лентата Start..

 3. В колона A активирайте първата празна клетка.

 4. От менюто Home, натиснете бутона Paste от групата с инструменти Clipboard.

 5. Запишете направените промени в работната таблица ClassData, като от лентата с инструменти за бърз достъп (Quick Access Toolbar), изберете бутона Save (Запиши).

 6. Затворете работната таблица на своят екип ИмеЕкипShoppingData, като от присъединеното меню към бутона (Office Button) изберете Close.

Копиране на завършения работен лист на класа в работната таблица на вашия екип

Вашият екип ще копира попълнения работен лист на класа в своята работна таблица. Вие няма да можете да копирате работната таблица на класа преди всички екипи да са въвели своята информация.

 1. Отворете работната таблица на вашия екип ИмеЕкипShoppingData.

 2. Отворете попълнената работна таблица на класа ClassData.

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху името на работния лист Събрани данни от класа от работната таблица на класа ClassData.

 4. От контекстното меню изберете Move or Copy... и в отворилия се прозорец:

  • Под To book изберете работния файл на вашия екип ИмеЕкипShoppingData;

  • Под Before sheet изберете move to end;

  • Поставете отметка на опцията Create a copy.

 1. Изберете OK.

В работната папка на вашия екип ще се появи копие на работния лист на класа. Обърнете внимание, че вашата работна папка сега се състои от два работни листа: Събрани данни от ИмеЕкип; Събрани данни от класа, представляващи съответно информацията на екипа и информацията на класа.

 1. Запишете промените в работния файл ИмеЕкипShoppingData на вашия екип.

Филтриране на информацията в работна таблица на Excel

Използвайте филтри, както направихте в Стъпка-по-Стъпка за Excel 2007: Въвеждане на информация, за да си помогнете с анализа на информацията на класа.

 1. Маркирайте клетка А1.

 2. Изберете меню Data, от групата с инструменти Sort&Filter на това меню изберете Filter.

 3. Сега можете да търсите информация от една или повече колони, избирайки списъчния бутон на конкретна клетка, като задавате необходимите настройки за търсене.

  1. В клетка M1 (Най-добра покупка), натиснете върху списъчния бутон и изберете Х. Ще се покажат само редовете, които имат Х в колона М.

  2. В клетка D1 (Вид магазин), натиснете върху списъчния бутон и поставете отметка на Супермаркет. В резултат ще видите само редовете, които имат Супермаркет в колона D и Х в колона М.

  3. За да видите всички редове, натиснете върху списъчния бутон на клетка М1 и поставете отметка на Select All. Повторете това и за другите колони, в които сте приложили филтри. (Техните списъчни бутони изглеждат така .)

1 За по-кратко вместо Microsoft Office Excel 2007 ще казваме само Microsoft Excel 2007.

2 Тук вместо ИмеЕкип фигурира името на вашия екип.

3 На мястото на ИмеЕкип напишете името на вашия екип.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: Събрани данни от екипа Стр. от

Проект 4: Разумно пазаруване

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
В това упражнение вие ще трябва да влезете в Интернет магазин за хранителни стоки и да изберете три различни марки на един и същ...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
Ще използвате оформлението, което е проектирал вашият екип за бюлетина в Microsoft Word 2007, за да изготвите вашия бюлетин. Сега...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
В microsoft Word 2007 можете да използвате функцията Review за проследяване на направени поправки, за да редактирате предложените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом