Конспект за изпит по Философия на културата и религията
ИмеКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер32.39 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://w3.uacg.bg/UACEG_site/acadstaff/userfiles/study_bg_684_study_bg_684_Konspekt_FKR_G.doc
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ”


КОНСПЕКТ

за изпит по Философия на културата и религията


1. КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация – противопоставяне, взаимно допълване, синонимност.


2. КУЛТУРАТА КАТО СИМВОЛЕН СВЯТ. Има ли качествена разлика между човека и животните? Човекът – културно същество. Континуалността на културата. Културата като надиндивидуална реалност.


3. КУЛТУРАТА КАТО ГРУПОВА ИДЕНТИЧНОСТ. Естествена нагласа. Знанието за света във всекидневния живот. Запас от знание и културен образец. Чужденецът.


4. КУЛТУРА И ИГРА. Понятието „игра”. Раждането на културата в играта. Игровият елемент в съвременната култура. Игра и спорт.


5. КУЛТУРА И ПАЗАР. Категориите „публично” и „частно” и техните исторически трансформации. Култура на класическото буржоазно общество. Стоковият характер на произведението на изкуството като условие за превръщането му в предмет на свободна преценка и за автономността на неговия автор.


6. КУЛТУРА И ПАЗАР – МАСОВА КУЛТУРА. Културната индустрия. Авторът като наемен работник. Синкретизмът и неоархаизмът на масовата култура. Демократизация и вулгаризация на произведението на изкуството. Културната консумация. Масовата култура като нова митология.


7. НАЦИЯТА – КУЛТУРЕН ПРОДУКТ. Примордиалисти и конструктивисти. Нацията като въобразена общност. Нация и териториална държава. Типология на национализмите. Институциите на колективната памет като инструмент на националната идеология. Противоречия на национализма. Национализмът в ситуацията на глобалност.


8. РЕЛИГИЯТА. Етимология. Изначалната религиозност на човека. Основни компоненти. Типология на религиите. Теоретични подходи. Началата на религията. Мит и религия.


9. ЮДЕЙСТВОТО. Типологични особености. Учение за Бога. Схващане за Откровение. Месианската идея. Разбиране за време и история. Направления в юдаизма. Религиозна практика и традиции.


10. ХРИСТИЯНСТВОТО. Типологични особености. Схващане за Бога. Участта на човека. Откровение и Спасение. Разбиране за време и история. Митологична и историческа интерпретация на образа на Иисус Христос.


11. ЦЪРКВАТА. Какво е Църквата според православното разбиране? Епископското служение. Литургията – център на богослужението. Светите тайнства.


12. ХРИСТИЯНСКИТЕ ИЗПОВЕДАНИЯ. Римокатолицизъм: римската папска идея; специфични догматични и не-догматични принципи на католицизма. Протестантство: общи принципи; форми на протестантството. Сходства и различия между трите основни християнски деноминации.


ЛИТЕРАТУРА:


А. Крьобер, К. Клакхън. Всеобща история на думата „култура”, в: Идеи в културологията, т. 1, с. 451-510.

А. Крьобер, Т. Парсънс. Понятията за културата и социалната система, в: Идеи в културологията, т. 2, с. 586-591.

Т. Игълтън. Идеята за култура, С., 2003, с. 9-47.

Н. Елиас. Към социогенеза на понятията цивилизация и култура, в: Идеи в културологията, т. II, С., 1993, с. 799-809.

О. Шпенглер. Залезът на Запада, С., 1996, с. 45-100.

Ф. Тьонис. Общност и общество, в: Извори на социологията, С., 1998, с. 131-157

Л. Уайт. Науката за културата, С., 1988. с. 60-82.

Е. Касирер. Есе за човека, С., 1995, с. 47-75, 110-183.

А. Шютц. Чужденецът, С., 1998.

К. Джордано. Културни групови стереотипи и предразсъдъци, в: Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология, София, 2006, с. 289-304.

Ц. Тодоров. Моктесума и знаците, в: сп. Критика и хуманизъм, бр. 2/1991, с. 119-128.

Й. Хьойзинха. Homo ludens, София, 2000.

Х.-Г. Гадамер. Истина и метод, Плевен, 1997, с. 149-160, 603-630.

Ю. Хабермас. Структурни изменения на публичността, София, 1995, с. 90-116.

Х. Маркузе. Едноизмерният човек, С., 1996.

Е. Морен. Духът на времето, С., 1995.

Б. Андерсън. Въобразените общности, С., 1998.

Ъ. Гелнър. Нации и национализъм, С., 1999.

Е. Хобсбом. Нации и национализъм от 1780 до днес, С., 1996.

М. Грекова и др. Свят и личност за 12. клас, С., 2002.

Е. Сярова.Философия. Световни религии, С., 1992.

М. Елиаде. Мит и реалност, С., 2001, с. 7-23.

Е. Дюркем. „Заключение” към „Елементарните форми на религиозния живот”, в: Идеи в културологията, т. II, С., 1993, с. 363-394.

Е. Коен. Талмуд за всеки. Из учението на юудейските мъдреци., С., 2008.

Т. Коев, Г. Бакалов. Въведение в християнството, С., 1992.

Т. Коев, Г. Бакалов. История на религиите, С., 2001.

С. Киркегор. Философски трохи, С., 2003.

В. Каспер. Иисус Христос, С., 2005.

В. Градев. Политика и Спасение: Въведение в теологическо-политическия дебат на ХХ век, София, 2005.

Е. Жилсон, Ф. Бьонер. Християнската философия, С., 1994.


Изготвил: ас. д-р Владимир Раденков

София, януари 2011 г.
Свързани:

Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация...
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconРезултати от изпита по Философия на културата и религията Специалност Транспортно строителство, II поток

Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconТеми за семинарни занятия по Философия на културата и религията за студентите от Факултет по геодезия
Кристиан Джордано. Културни групови стереотипи и предразсъдъци, в: Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология, София,...
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconТеми за семинарни занятия по Философия на културата и религията за студентите от Факултет по геодезия
Кристиан Джордано. Културни групови стереотипи и предразсъдъци, в: Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология, София,...
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор
Критичен анализ на политически, етнологически, социални и психологически хипотези за произхода на религията
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconБългарска православна религиозна философия
Например българският философ Иван Гюзелев създава първата оригинална философска система и я подчинява на своите религиозни възгледи....
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconVi в до н э. Западная философия: Древняя Греция Восточная философия: Древняя Индия, Китай
Западная философия: Античная, Средневековая, философия Возрождения, философия Нового времени, философия XIX в, философия XX в
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект по философия за самостоятелна форма на обучение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом