Технически университет – варна
ИмеТехнически университет – варна
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер24.15 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti/socialna_politika.doc
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

_______________________________________________________________

Катедра „Социални и правни науки”


В Ъ П Р О С Н И КЗа провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социална политика”, със студентите от І курс, специалност “Социален мениджмънт”, ОКС „Бакалавър”


 1. Съдържание, обхват и основни методи на социалната политика. Области на приложение.

 2. Основни цели на държавната социална политика. Регулиране на разпределителните и трудовите отношения. Социални ефекти.

 3. Политика в областта на регулирането на разпределителните отношения. Първично и вторично разпределение (преразпределение) на доходите.

 4. Политика за ограничаване на бедността. Абсолютна и относителна бедност. Методи за определяне на границите на бедността.

 5. Политика в областта на социалното осигуряване. Социална сигурност. Същност на системата на социалното осигуряване

 6. Модели на системите за социалното осигуряване. Основни принципи на изграждане на системата за социално осигуряване – възмездност, колективен еквивалент, солидарност.

 7. Политика в областта на социалното подпомагане Основни дейности. Централизирана и децентрализирана система на социалното подпомагане.

 8. Същност на пенсионната система. Модели на пенсионната система. Структура на пенсионната система. Задължително пенсионно осигуряване.

 9. Същност на допълнителното пенсионно осигуряване. Допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Пенсионни фондове и гаранции за вложителите.

 10. Съдържание и основни цели на политиката за насърчаване на заетостта. Активна политика. Основни средства и методи.

 11. Основни цели и съдържание на политиката за ограничаване на безработицата. Пасивна социална политика. Създаване на алтернативна заетост. Рискови групи.

 12. Съдържание и цели на жилищната политика. Държавна и местна жилищна политика. Обща жилищна политика.

 13. Модели и основни функции на жилищната политика. Специфична жилищна политика.

 14. Същност на фирмената социална политика. Дефиниране и сфери на приложение.

 15. Съдържание на фирмената социална политика. Основни направления на реализация на фирмената социална политика.

 16. Същност на здравноосигурителната система. Видове здравно осигуряване. Предимства и недостатъци.

 17. Основни модели на здравното осигуряване. Реимбурсиране, договаряне и интегриран модел.

 18. Здравноосигурителна система в България. Нормативно регламентиране. Основни принципи на функциониране.

 19. Организация и управление на НЗОК. Осигурителни вноски.

 20. Договаряне между НЗОК, съсловните организации и изпълнителите. Национален рамков договор.ЛИТЕРАТУРА

 1. К о д е к с за социалното осигуряване – Държавен вестник бр. 110/ 1999 и изменения.

 2. З а к о н за социалното подпомагане – Държавен вестник, бр. 56/1998 и изменения.

 3. З а к о н за здравното осигуряване – Държавен вестник, бр. 70 / 1998 и изменения.

 4. З а к о н за насърчаване на заетостта – Държавен вестник, бр. 112 / 2001 и изменения.

 5. Димова, Д., Георгиева, Б., Янева, Н. С. Социална политика. С., “Тракия-М”, 2000.

 6. Димова, Д., Керемедчиева, М. Янева, Н. Фирмена социална политика. С., Изд. къща “Болид”, 1993.

 7. Делчева, Е. Управление на здравното осигуряване. С., УИ „Стопанство”, 2002.

 8. Христосков, Й и др. Социалното осигуряване. С., ИК “Труд и право”, 2001.Съставил:.........................................

доц. д-р Тошко Петров


20.05.2009.

Варна

Свързани:

Технически университет – варна iconОсновни доклади
Организатори : окръжен съд варна, апелативен съд -варна, община варна, юридически факултет на технически университет – варна
Технически университет – варна iconНационалност и знаме на кораба
Технически университет- варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска” фмне, No 1, m veli4
Технически университет – варна iconРабота с размерни величини в системата Maple
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска”№1, е-mail
Технически университет – варна iconДоговор за морски превоз на товари
Технически университет – Варна, 9000, Варна; България, ул. „Студентска”, №1, e-mail: sevi
Технически университет – варна iconСъвременни правни проблеми относно морското пиратство
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.“Студентска” №1, е-mail
Технически университет – варна iconПротоко л
...
Технически университет – варна iconКриминологически и социално-превантивни измерения на проституцията
Технически Университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.”Студентска” №1, e-mail: cvetan1@abv bg
Технически университет – варна iconДоговор за морско посредничество правна характеристика
Технически Университет – Варна, 9000 Варна; България, ул.“Студентска” №1, e-mail: rachka 85@abv bg
Технически университет – варна iconПриложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска” №1, е-mail
Технически университет – варна iconМоделиране с диференциални уравнения Ниляй Ридванова Феимова
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.“Студентска”№. 1, Е-mail: nilay17@abv bg
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом