Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница1/3
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер264.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-246_bg.doc
  1   2   3СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

12865/11

(OR. en)
PRESSE 246

PR CO 48
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3106-о заседание на Съвета

Външни работи

Брюксел, 18 юли 2011 г.
Председател Катрин Аштън
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът проведе обмен на мнения относно близкоизточния мирен процес. Съветът прие заключения, в които посочва необходимостта от незабавен напредък за разрешаване на израелско-палестинския конфликт посредством решение, основано на съществуването на две държави, като изтъкна отново своята загриженост от продължаващата безизходица в мирния процес и призова страните да проявят възможно най-голямо чувство за отговорност и да възобновят преките преговори по същество.

Съветът проведе обмен на мнения относно южното съседство в контекста на най-новото развитие на ситуацията в региона и като акцентира върху Сирия, Либия и Ливан. Съветът прие заключения за всяка една от тези три страни.

Съветът прие решение за създаване на длъжността специален представител на ЕС за региона на Южното Средиземноморие и за назначаване на Бернардино Леон на този пост.

Съветът обсъди необходимостта от дипломатически действия на ЕС в областта на изменението на климата, с оглед на заплахата за глобалния растеж и благоденствието, произтичаща от изменението на климата. Съветът прие заключения.

На работен обяд министрите обсъдиха Пакистан и Афганистан. За обсъждането на Афганистан към тях се присъедини генералният секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен.

Съветът назначи Петер Сьоренсен за специален представител на ЕС в Босна и Херцеговина.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Близкоизточен мирен процес Error: Reference source not found

Инициативи в областта на общата политика за сигурност и отбрана Error: Reference source not found

Южно съседство, Сирия, Либия и Ливан Error: Reference source not found

Пакистан и Афганистан Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Доклад на върховния представител относно Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) Error: Reference source not found

 • Специален представител на ЕС за региона на Южното Средиземноморие Error: Reference source not found

 • Специален представител на ЕС за Централна Азия Error: Reference source not found

 • Специален представител на ЕС в Афганистан Error: Reference source not found

 • Специален представител на ЕС в Босна и Херцеговина Error: Reference source not found

 • ЕС се стреми да укрепи Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологически (биологически) оръжия (КЗБО) Error: Reference source not found

 • Малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) — решение на Съвета относно Програмата за действие на ООН Error: Reference source not found

 • Международен наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) Error: Reference source not found

 • Судан и Южен Судан: ограничителни мерки Error: Reference source not found

 • Преглед на списъка на ЕС на лицата, групите и образуванията, замесени в терористични актове Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

 • Гвинея Бисау Error: Reference source not found

 • Република Гвинея Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Върховен представител

Г-жа Catherine ASHTON Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Белгия:

Г-н Steven VANACKERE Заместник министър-председател и министър на външните работи и институционалните реформи

България:

Г-н Константин ДИМИТРОВ Заместник-министър на външните работи

Чешка република:

Г-н Karl SCHWARZENBERG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Дания:

Г-жа Lene ESPERSEN Министър на външните работи

Германия:

Г-н Guido WESTERWELLE Министър на външните работи

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Ирландия:

Г-н Eamonn GILMORE Заместник министър-председател (Tánaiste) и министър на външните работи

Г-жа Lucinda CREIGHTON Заместник-министър със специална отговорност за европейските въпроси (кабинет на министър-председателя и Министерство на външните работи)

Гърция:

Г-н Stavros LAMBRINIDIS Министър на външните работи

Испания:

Г-жа Trinidad JIMENEZ Министър на външните работи и сътрудничеството

Франция:

Г-н Alain JUPPÉ Държавен министър, министър на външните работи и европейските въпроси

Италия:

Г-н Alfredo MANTICA Държавен секретар за външните работи

Кипър:

Г-н Andreas MAVROYIANNIS Постоянен представител

Латвия

Г-н Girts Valdis KRISTOVSKIS Министър на външните работи

Литва:

Г-н Audronius AZUBALIS Министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател и министър на външните работи и имиграцията

Унгария:

Г-н János MARTONYI Министър на външните работи

Малта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Нидерландия:

Г-н Ben KNAPEN Министър по европейските въпроси и международното сътрудничество

Австрия:

Г-н Michaеl SPINDELEGGER Вицеканцлер и федерален министър на европейските и международните въпроси

Полша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работи

Португалия:

Г-н Paulo PORTAS Държавен министър, министър на външните работи

Румъния:

Г-н Teodor BACONSCHI Министър на външните работи

Словения:

Г-н Samuel ŽBOGAR Министър на външните работи

Словакия:

Г-н Mikuláš DZURINDA Министър на външните работи

Финландия:

Г-н Erkki TUOMIOJA Министър на външните работи

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Обединено кралство:

Г-н William HAGUE Първи министър, министър на външните работи и по въпросите на Британската общност


Комисия:

Г-н Andris PIEBALGS Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Близкоизточен мирен процес

Върховният представител информира Съвета относно срещата на Четворката във Вашингтон на 11 юли и относно актуалното състояние във връзка с усилията за възобновяване на преговорите.

Съветът прие следните заключения:

„ЕС продължава да бъде убеден, че е необходим незабавен напредък за разрешаване на израелско-палестинския конфликт посредством решение, основано на съществуването на две държави. ЕС изтъква отново своята загриженост от продължаващата безизходица в мирния процес и призовава страните да проявят възможно най-голямо чувство за отговорност и да възобновят преките преговори по същество.

ЕС изтъква централната роля на Четворката и напълно подкрепя върховния представител в непрекъснатите му усилия, насочени към това Четворката да създаде надеждна перспектива за възобновяване на мирния процес.

ЕС определи и ще продължи активно да поддържа своята позиция с оглед на параметрите в Заключенията на Съвета от декември 2009 г., декември 2010 г. и май 2011 г.“

Инициативи в областта на общата политика за сигурност и отбрана

Върховният представител представи на министрите своя задълбочен гражданско-военен доклад относно общата политика за сигурност и отбрана и проведе обсъждане на инициативите в областта на ОПСО.

Докладът разглежда въпроса за военните способности (обединяване и обмен); постоянното структурирано сътрудничество; гражданските способности; гражданско-военните взаимодействия в развитието на способности; подобряването на резултатите на ЕС относно управлението на кризи (капацитет за планиране и провеждане на граждански и военни операции, бойни групи на ЕС); и сътрудничеството с партньори (НАТО, ООН, трети държави).

Южно съседство, Сирия, Либия и Ливан

Съветът обмени мнения относно положението в южното съседство на ЕС, в контекста на най-новото развитие на ситуацията в региона. Съветът прие следните заключения:

Сирия

 1. „ЕС изразява съжаление по повод на факта, че ръководството на Сирия е решило да игнорира нееднократните призиви на международната общност и продължава политиката си на преднамерена жестока репресия на мирните протести. ЕС потвърждава отново, че осъжда най остро тази политика. Насилието трябва да бъде спряно незабавно, за да се предотврати по-нататъшно кръвопролитие.

 2. В този контекст ЕС призовава за политически процес, който да доведе до бързо и конкретно осъществяване на значителни реформи в отговор на легитимните искания на сирийския народ по пътя му към мирен, реален и необратим преход към демокрация.

 3. ЕС поздравява решителността и куража на все по голям брой сирийци, които продължават да дават израз на законните си стремежи чрез мирни протести. Те правят това независимо от нарастващия брой жертви и съобщенията за случаи на изтезания и други крещящи нарушения на правата на човека, някои от които квалифицирани от независими източници като престъпления срещу човечеството. Тези престъпления трябва да бъдат подложени на независимо, прозрачно и ефикасно разследване, както поиска генералният секретар на ООН, а от извършителите на подобни актове трябва да бъде потърсена отговорност. ЕС поднася искрените си съчувствия на всички потърпевши и на техните семейства.

 4. ЕС осъжда репресивните действия на сирийските сили за сигурност в редица градове, най-скорошните от които бяха извършени в Хама. ЕС настоява сирийското ръководство да нареди незабавно прекратяване на тези операции за сигурност и да се въздържа от по нататъшна употреба на сила срещу цивилни граждани.

 5. ЕС припомня, че президентът Ал-Асад даде обещание за започване на национален диалог, и отбелязва, че са осъществени първите срещи. Същевременно сирийският режим все още не е изпълнил всички справедливи искания за незабавно прекратяване на насилието и освобождаване на затворниците като предварително условие за вдъхващ доверие национален диалог, който да доведе до реален преход към демокрация. ЕС подчертава, че за да бъде диалогът реален и да вдъхва доверие, той трябва да е наистина приобщаващ и да се провежда в обстановка, свободна от страх и заплахи. За да може диалогът да бъде приобщаващ и съдържателен, участието на опозицията при пълна свобода на събранията е от първостепенно значение.

 6. ЕС припомня освен това, че сирийското правителство прие реформи, по специално отмяната на извънредното положение и гарантирането на правото на мирен протест, но досега те не са приложени на практика. ЕС повтаря отново, че като избира пътя на репресиите вместо да изпълни собствените си обещания за значими реформи, сирийският режим поставя под въпрос своята легитимност. Реформите следва да бъдат осъществени изцяло и без отлагане.

 7. ЕС изразява силно съжаление, че независимо от обявената от президента амнистия все още са задържани хиляди хора. Всички затворници по причини, свързани с убежденията им, и арестуваните във връзка с мирните протести, следва да бъдат освободени незабавно. ЕС призовава сирийското ръководство да спре повсеместното преследване, в т.ч. произволните арести, малтретирането на задържани под стража и сплашването, да зачита правата на човека, да осигури безпрепятствен достъп на наблюдателите по правата на човека и да сътрудничи със Службата на Върховния комисар по правата на човека, по специално като осигури достъп на мисията му до Сирия.

 8. ЕС отбелязва с крайно безпокойство влошаването на хуманитарното положение на много сирийци. В резултат на насилието продължава разселването на хиляди хора, в т.ч. в съседни страни. Снабдяването със стоки и услуги от първа необходимост е прекъсвано нееднократно. Сирийските власти трябва да вземат мерки да няма повече такова прекъсване. ЕС подчертава, че сирийските власти носят отговорността за хуманитарното положение на сирийския народ, и твърдо ги приканва да осигурят безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните организации до всички засегнати зони.

 9. Като отбелязва, че на международните медии беше даден известен ограничен достъп, ЕС настойчиво приканва сирийските власти да дадат възможност на независимите и международните медии да работят в Сирия без ограничения. Сирийският народ не следва да бъде лишаван от достъп до свободните медии, в т.ч. интернет.

 10. ЕС решително осъжда нападенията срещу дипломатически представителства, в т.ч. на една от неговите държави членки, и напълно неадекватната реакция на сирийските власти. Освен това той напомня на властите за задължението им да охраняват дипломатическите представителства в Сирия.

 11. Ситуацията продължава да оказва влияние върху съседните страни и представлява заплаха за регионалния мир, сигурност и стабилност. Ето защо ЕС полага непрестанни усилия да направи необходимото Съветът за сигурност на ООН да поеме своята отговорност в това отношение, включително като осъди продължаващите жестоки репресии. ЕС признава усилията на Турция и други регионални партньори във връзка с различните аспекти на кризата, по-специално хуманитарните аспекти, и ще работи с тях за справяне със ситуацията в Сирия. ЕС продължава да е готов да оказва помощ за преодоляване на хуманитарните последици от кризата в региона.

 12. Докато не бъде прекратено недопустимото насилие срещу цивилното население и не бъде постигнат решаващ напредък за задоволяване на законните стремежи на сирийския народ към демократичен преход, ЕС ще провежда и продължава сегашната си политика, включително посредством санкции, насочени срещу лицата, отговорни или замесени в жестоките репресии.“

  1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом