Person- og stednavnsregister 1990-1999
ИмеPerson- og stednavnsregister 1990-1999
страница1/5
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер1.13 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pkv.dk/genea/lfsh/reg1990-99.rtf
  1   2   3   4   5

Person- og stednavnsregister 1990-1999


Person- og stednavnsregister 1990


A

Askø 12

B

Bakkebølle 15, 16, 18

Bregentved 35

Bøtø Nor 29

C

Christiansen, Niels, maler 17

Clausen, Helge, smed 8

F

Falster 5,6, 10, 13, 15, 18, 19,22,25,29

Farø 18

Flatø 6

G

Grønsund 10

Guldborgsund 5, 10, 11

H

Hage J. P 13

Hansen Peter Vemming 5, 14

Hansen Verner, redaktør, Maribo 15

Hasselø 5,6,8, 10, 13, 14

Haarbølle 10

K

Kalvø 6

Keglsø 10, 11

Kruse Ole, parcellist 9, 10

Kruse Rasmus Henrik, maler 5

L

Lang 13

Langø 18

Lidsø 13

Lilholm Bassin 11

Lolland 5,.6, 10, 12, 13, 15, 18, 19,22,25

M

Maribo 10, 12, 13, 15, 19,22,25

Moltke A G., greve, Bregentved 35

Muller Sophus 18

Møn 18

N

Nagelsti 25,27, 31

Nykøbing F. 5, 10

O

Olsen Bernhard, museumsdirektør 18,21

Olsen Fritz, fisker 10

Olsen Jens, kustode, Maribo 15, 16, 17, 18,

19,20,21,22,23,24

P

Petersen Peter Vang 14

Petersen Poul Erik, skovtekniker 6

R

Rasmussen Holger, inspektør 14, 15

Rasmussen Vilhelm 34

Rødby Fjord 11, 12

Rødby Mellemnor 12, 13

S

Schrøder L., købmand 20

Sidenius, købmand, Nykøbing F. 5

Snedker Jens 27

Snedker Kjeld, museumsforvalter,

søn af Jens Snedker 25, 27

T

Toreby 32

V

Villadsen Max, dykker 10

Væggerløse 10

Vålse Vig 18

W

Worsaae J. J. A, museumsdirektør 16, 18


Person- og stednavnsregister 1991


A

Amerika 7

Amundsen Esther, medicinaldirektør 12

Arff, rektorinde 26

B

Birk, sognepræst 29

Boisen, biskop 28

Brandstrup bryggeri 24

C

Christians sæde 28

D

Damsgård (Mors) 25

E

Egeløv skole 27

England 19

F

Falkerslev 21

Friedlieb, sognepræst 28

Frijs, greve til Juellinge 29, 30

Frisegade 31 21,22

G

Galschiødt M.L., udgiver 33

Grønland 10

H

Halsted 25,29,30,31

Halsted-Avnede kommune 5

Hansen, hjælpelærer 29

Hansen Carl Emil, borgmester 12, 13

Hansen Johanne Marie 24

Hansen Ralph Lysholt,

finansudvalgsformand 12

Hillestrup 23

Horreby 19

Horreby lyng 19,20,21

Højreby kommune 5,7

70


I

Idestrup 28

Ilsted, P., illustrator 39

J

Jantzen Else Margrethe, husjomfru 29

Jensen C. Govertz, udgiver 33

Jensen Egon, indenrigsminister 18

Jensen Karl, illustrator 38

Jensen Keld Hastrup, cand.mag 25

Jørgensen Svend, førstelærer 8, 13

K

Kerteminde 7

Kraghave 5

Kristensen Ellen 2

Kristensen Niels 2

København 19,26

Køge 25

L

Landet 7,8

Landet-Ryde kommune 5,7,8

Larsen Arne ·10

Larsen Charles Fr. Adam, bødker 23

Larsen Ernst, amtskommunaldirektør 10

Larsen Torben, fotograf 7

Lund Orla, pens. politiassistent 25

Lundsteen P. H., stiftamtmand 10

Læderstræde 26

M

Madsen Nicoline 31

Madsen Johannes 31,32

Maribo 7,23,25,35

Maribo amtsråd 5,7,9,10, 14

Mathiesen Jørgen R., chefredaktør 5

Meinerts Dortea Kirstine 26
N

Nakskov 12, 18,31,33

Nibe 31

Norre (Sydsjælland) 23

Nykøbing F. 12, 19,21,22,24,25,31,38

Nysted 36

Næstved 12

Nørbech Niels Byrgesen,

lærer og degn 25,26,27,28,29,30

Nørre Vedby sogn 27

o

Olsen Niels Oluf, bødker 19,20, 21,22,23,24

Orupgård 23

p

Pederstrup 28

Petersen Leo, forstander 12

Præstø amtsråd 5, 10

R

Radsted 2

Rasmussen Carl, souschef 10

Rasmussen J. E. C., illustrator 33, 34

Reventlow C. D., statsminister 28

Reventlow F., stiftamtmand 14

Rudbjerg 10

Ryde 8

Rødby 34

Rørbæk 19,24


S

Sakskøbing 19,24,37

Sakskøbing landsogn 24

Sakskøbing savværk 20, 24

Saxes Alle 24

Schjøttz-Jensen N. F., illustrator 35, 36, 37

Skovlænge-Gurreby kommune 5

Skårup seminarium 7,8

Slagelse 7

Storstrøms amtsråd 5,7, II, 15, 16

Stubbekøbing 7,39

Søllested kommune 5

T

Tarp Christen Larsen, skolelærer 29

Toreby skole (Landet-Ryde) 7,8,9, II, l3

Trolborg Anne 13

Trolborg Bodil 5,8, 15

Trolborg Søren, amtsborgmester 5,6,7,8,

9, 10, II, 13, 15, 17

V

Vesterborg kommune 5

Vesterborg seminarium 28,29

Vestergade 51 23

Viborg 26

Vordingborg 12, 16

W

Wechsellmann Sigurd, amtmand 10

Å

Ålborg 26,31
Person- og stednavnsregister 1992


A

Aachen 24

Abildgaard, professor 17

Amalienborg 48

Amerika 38

Andersen Anna

f. Yde Kristensen 7,8,9, 10, 15

Andersen Johannes,

forstander 5,6,7,8,9, 11, 15

Assens, stiftsprovst 34

B

Benedictes Lund 26

Biarritz 24

Bie1sko Biale 14

Biscayiske bugt 24

Bispens lysthus 27

Bispegade, Nykøbing F 46

Blicher St. St., digter .................................. 18

Bloch Carl, maler 30, 32

Bojsen, biskop 27

Bovrup 5

Bredballe 7,8

Bregninge 7, 16

Brendstrup Thoraid, maler 18,30

Brenna Arne 32

Broagerland 30

Brodthagen, barber 35

Brogade, Sakskøbing 28

C

Cezanne, maler 28

Charlottenborg 17,18,20,22,28,32

Chamberlain 42

Christiansen P., distriktsjordemoder 35, 36

Clausen Frits, dyrlæge 5

Clausen H.P., folketingsformand 13

D

Dahlerup, Drude 38

Daladier 42

Dreyer Dankvart, marler 18

Dybbøl 7,8,30

Dyrehaven 30

E

Eckersberg c., maler 17,20,22,32

Eskilstrup 34,38

Esrom sø 17

82


F

Filskov 7

Finsensinstituttet 46

Flensborg 22

Fockelmann Otto, dyrehandler 41,42

Foged, gdr 34

Fredericia 7

Frederiksberg 47,48

Frederiksborgmuseet 32

Freuchen Peter, polarforsker 40

Frølich Lorenz, maler ................................. 22

Fuglebjerg 8

Fuglsang 8, 14

G

Gallschiøtt, forlægger 28

Gedved 24

Georg, konge af Grækenland 30

Grønbjerg 7

Guldborgland 30

Guldborgsund 30

Götzsche, skolebestyrer 35, 36

H

Hagenbeck, direktør 46

Halle von, proprietær 24

Hamburg 46

Hansen Bodil : 35

Hansen frøken, Frederiksberg 32

Hansen Johan, generalkonsul 32

Hartling Poul 12

Haugner, lokalhistoriker 32

Hellerup 33

Henriksen, ingeniør 45

Herning 8

Hertig Henrik, tid!. rektor 17

Himmelbjerget 24, 32

Hindholm 7,8

Hirschprungske samling 30

Hitler 42

Hoptrup 5,7, 13

Hvidt Kristian 38

Høien N. L, kunsthistorier 18

I

Ibsen Immanuel, maler 28

Italien 24

J

Jensen, direktør - Odense zoo 46

Jensen frøken, lærerinde 35

Jensen Henry, pens. overlærer 5

Jensen Laura 35

Jever 7

Johansen, P 32

Juel Jens, maler 17

Jørgensen Jørgen, godsejer 20

Jørgensen Karen Margrethe 20

Jørgensen Laurits, etatsråd 20, 32

K

Kastrup 48

Keiser Nielsen Søren, sognepræst 34

Kettinge 5,7, 11, 16

Kiding 30

Kierkegaard L., klædehandler 18

Kiewitz, overlæge 46

Knuth, greve 49

Knuthenborg birk 18

Knuthenborgparken 49

Koch Jensen Ole, fotograf 32

Kohaveskoven 42

Kongelige biblioteks billedafdeling 32

Kongelige kobberstiksamling 30

Grag Carl Heinz Hackbarth,

dyrehandler 39,40,41,42,43,44,46

Krag Christian, isenkræmmer 46

Krag, Ernestine 45

Krag Knudsen Eli Lucie 39

Kristensen Anne, lærerinde 34

Kristoffer II, konge af Danmark 39

Kristoffersen, Kirstine 34

Kunstakademiets bibliotek 32

København 17,20,22,28,30,46,48

Kølle Claus Anton,

maler 17, 18,24,25,27,28,30

Kølle Christian F., birkedommer 18, 20, 25

L

Lange Jes, proprietær 32

Langø 14

Larsen J.H., lokalhistoriker 32

Larsen, Maren 35

Larsens plads 48

Lauritsen, forstander 5

Liselund, Møn 17

Lolland-Falsters stiftsmuseeum 32

London 36

Lorentzen c.A., maler 17

Lund J.L., professor 20, 22

Lundbye Joh. Thomas, maler 18,30

Løffler Carl, dekorationsmaler 20

Løsning 7


M

Madeira 49

Maribo 17,22,25,32

Maribo sø 18,20,24,25

Marstrand, professor 22

Meldahl F., etatsråd 30, 32

Mohr, dyrehandler 45

Munch Elna, cand.mag 34, 35, 38

Munch P., udenrigsminister 34

Munkebjerg 37

Mussolini 42

Müller Sigurd, kunsthistoriker 30

Møltrup 8

Møn 18,33

Møns klint 25

N

Neergaard Bodil, godsejer 8, 9

New York 48

Nielsen, fru (Stokkemarke) 35

Nykøbing F 7,8, 12, 13, 18,30,34,35

36,39,40,41,42,43,44,45

Nysted 14,39,46

Nørre Alslev 34

Nørregade, Nykøbing F 42

Nørregaard Hansen Hanne, cand.phil. 33

Nørregård Nielsen, Hans Edv 32

Nørre Snede 7

Nørre Vedby 33,34,35,38

o

Odense å 27

Orehoved 34

p

Petersen, amtskontorist 35

Petersen Ellen, lærerinde 35

Polen 14,39

R

Rambusch Johanne, landsformand 36

Rambusch Sigurd 38

Rendsburg 46

Reventlow C.D.F., statsminister 27

Rewentlow, direktør 46

Rigsdagen 33, 34, 38

Rode Aksel 32

Rom 30

Rosenbjerg 18

Rosenørn Lehn O., baron 30

Ry 24

Rødby 34

Rønlund, amtsrådssekretær 45

83

S

Sandby 18

Sanfrancisco 48

Sakskøbing 28,32,39,40,41,42,43,38,49

Schiøtt-Jensen, tegner 28

Sjælland 18

Skovgaard P.C., maler 18

Statens museum for Kunst 25

Stockholm 36

Storstrøms kunstmuseum 18, 20, 22, 25, 26

Strange Helene,

forfatterinde 33,34,35,36,37,38

Sundby 18

Sundkirken 7, 12

Sydamerika 44

Sydslesvig 14, 15

Søholt 18,20,32

Søllested 20

Sønderborg 5

Søndermarken 47

Sønderskovhjemmet 5,7, 8,9, 10, 11,

12, 13, 14, 15

T

Theophiliskoven 26

Tillitze 18

Tjekkoslovakiet 42

Toreby 7, 12

Tyskland 41,42,48

Tårnby 49

84


U

USA 48

V

Vejle 7,8,35,36,38

Vesterborg 18,25,26,27,28

Vestergade, Sakskøbing 28

Vesterhavet 18

Vesterskov, Nykøbing F 41,42,43

Vester Ulslev 12

W

Weilbach, redaktør 32

ø

Øhlenschlæger Adam 17

Østjylland 18

Østpreussen 48

Øster Ulslev 34

Østre Alle, Nykøbing F. 42

Person- og stednavneregister 1993


A

Amager 42

Andersdatter, Mette Kirstine, tjenestepige 24

Avnslev, Fyn 46

B

Balle, N. E., biskop 27

Bentsen, Hans Ivar, pens. overlærer 5

Berlin 62

Bjerg, Hans Christian, forfatter 48,51

Bjørnvad, Anders, forfatter 46,51

Boding, Aage 40,42,51

Boisen, P. O., biskop 28,29

Bojsen, P., seminarieforstander 55, 56, 63

Bondesen, Chr. Rasmussen, skoleholder 24

Bornholm 46

Bro, Henning, adjunkt, cand. mag 52

Brygman, E. c., sognepræst 30,31

Busene Have, Møn 45,46

C

Christensen, Henning 47

Christensen, Kaj, gårdejer 38,40,46,51

Christensen, Peter Thorning, orlogskaptajn 38,40,51

Christiansen, Jens Erik, lærer 38

Christiansen, Nikolai, førstelærer 35, 36

Clausen, Rasmus, folketingsmand 56

Corneliussen, Aage, gårdejer 47,51

Cruckow, Niels Lauridsen, skoleholder 24, 29, 30

D

Dalgas, Enrico, officer 8

Dragsminde 8

Drejer, A. Axelsen, forfatter 63

Drejer, Rasmus, murermester 34

E

Emborg, N. U 36

England 30,42,48, 50, 60

Erichsen, Lars, murermester 21,22

Eskildsen, seminarist 28

F

Falster 21,22,24,28,47,48,51,54,55

Falsters Minder 27,51

Faultier, radarstation,

Hasselø 39,41,43,44,45,47,48,50

Femern 8,40,47

Ferkel, radarstation, Femern 47

Finske Bugt 46

Forsvarsministeriet 50

Fredensborg Slot 21

Frederik IV, dansk konge 21, 22, 24, 25, 30, 33, 36

Frederiksborg Amt 24

Friis, J. c., godsejer 26,28,29

Fritscher, Chr., murermester 21,22

Fyn 21,46

G

Gedesby 21,22,24,25,26,27,28,

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Gedser 36,40,46

Gedser Odde 24

Gedser Fyr 28

Gedved 55


Glahn, O. M., arkitekt 31

Gloslunde 7

Grone, von, tysk officer 50

Grove, jagerkontrolcenter 41,42,44,46

Gudme 40

H

Halsted 29

Hamburg 54

Hansen, Carsten 32

Hansen, Ilona 36

Hansen, Kristof 14

Hansen, Laurids, lodsejerformand 14

Haslev 62

Hasselø 40,41,43,44,47,48,50,51

Hendriksen, Knud 51

Hermelin, radarstation, Herning 47

Herning 51

Hersø
  1   2   3   4   5

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconКонституция на република българия  (Загл изм, дв, бр. 94 от 1990 г.) (Oбн., дв,  бр. 39  от 1971 г.; изм.,  бр. 6  от 1990 г.; изм и доп.,  бр. 29  от 1990 г.; изм.,  бр. 87  от 1990 г.,  бр. 94  от 1990 г., бр. 98 от 1990 г.)
ДВ, бр. 39 от 1971 г.; изм., бр. 6 от 1990 г.; изм и доп., бр. 29 от 1990 г.; изм., бр. 87 от 1990 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 98...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconЗакон на Националното събрание на Чехословашката социалистическа
Сб.), №58/1969(Сб.), №48/1973(Сб.), №50/1990(Сб.), №178/1990(Сб.), №25/1993(Сб.), №292/1993(Сб.), №8/1995(Сб.), №209/1997 (Сб.),...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconПроект зако н за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ДВ, бр. 115/1997 г.; попр., бр. 19/1998 г.; изм., бр. 21/1998 г., бр. 153/1998 г., бр. 12/1999 г., бр. 50/1999 г., бр. 51/1999 г.,...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconЗакон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ДВ, бр. 115/1997 г.; попр., бр. 19/1998 г.; изм., бр. 21/1998 г., бр. 153/1998 г., бр. 12/1999 г., бр. 50/1999 г., бр. 51/1999 г.,...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconЗакон за избиране на Велико Народно събрание
Обн., Дв, бр. 28 от 04. 1990 г., в сила от 04. 1990 г., попр., бр. 29 от 10. 04. 1990 г., доп., бр. 24 от 13. 03. 2001 г., изм.,...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconAt definere terrorisme af Birthe Hansen
«(Juergensmeyer 2000: 5).»The old saying ‘One person’s terrorist is another person’s freedom-fighter’ has some truth to it«.»Whether...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconКонвенция за улесняване на международното морско корабоплаване
Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20. 05. 1999 г. Дв, бр. 59 от 1999 г. Издадена от Министерството на транспорта,...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconПравилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ззрсии)
От 16. 06. 1998 г., бр. 13 от 16. 02. 1999 г., изм и доп., бр. 20 от 03. 1999 г., бр. 57 от 25. 06. 1999 г., изм., бр. 60 от 07....

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconПрессъобщение 9 декември 1999 г
Във връзка с процеса на деноминация на българския лев и изтичане на срока за обмяна на банкноти и монети от емисии до 1990 г. Българска...

Person- og stednavnsregister 1990-1999 iconРепублика българия народно събрание
Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г, бр. 92 от 1952 г.; Дв, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр....

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом