2 2) Списък на публикации (български)
Име2 2) Списък на публикации (български)
страница1/6
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://insite.phys.uni-sofia.bg/archive/akreditacia_2005/dekanat/table2-1-2bfin.doc
  1   2   3   4   5   6
ФзФ Таблица 2.1.2b

(2.1.2) Списък на публикации (български):Автори

Заглавие

Списание

Том

Страници

ГодинаPavlova E., Lilova M., Savov V.M.

Study Of Free Radical Peroxidation Processes In Urine By Enhanced Chemiluminescence

Annuaire de L`universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de Physique,

Presses Universitaires

95

57-69

2002Pavlova E.L., Pesheva M.G., Savov V.M.

Biomass Conductivity Estimation Of Escherichia Coli

Biotechnology & Biotechnological Equipment, Diagnosis Press ltd.

1

153-156

2003A. Proykova and Iwao Ohmine,

Водата- обикновена и загадъчна

Физика

1

9-14

2001S.Lalkovski, A.Minkova, S.Ilieva

Gamma-ray spectroscopy of some Pd isotopes produced in induced fission reactions”

Annuaire de L’Universite de Sofia “St. Kl.Ochridski”, Faculte de Physique

98

(in print)

2006S. Lalkovski, A.Minkova, S.Ilieva

Analysis of the cluster response function and EUROBALL efficiency”

Annuaire de L’Universite de Sofia “St. Kl.Ochridski”, Faculte de Physique

96

19-48

2004V. Rusanov, Sv. Stankov, V. Angelov, N. Koop, H. Winkler, and A. X. Trautwein

On the Theory of the Polarization Effects and its Experimental test by Angle-dependent Mössbauer Spectroscopy with Guanidinium Nitroprusside (CN3H6)2[Fe(CN)5NO] (GNP) Single Crystal”

Nucl. Instr. Meth. B

207

205-218

2003


V. Rusanov


Can an Electric Dipole Moment be induced in Photons?”

Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté de physique

94163-176

2001Д. Пресиянов

Облъчването от радон в жилищата-състояние на проблема

Минно дело и геолотия

LIX(6)

31

2004L. Litov and S. Stoynev

Measurement of the radiative Ke3 branching ratio “

Meetings in physics at university of Sofia

4

139

2003A. Ceccucci, V. Kozhuharov, L. Litov, S.Stoynev.

Search for the decay KS →µµ

Meetings in physics at university of Sofia

4

151

2003C. Cheshkov, L. Litov, S. Stoynev.

Experimental measurement of Ke3 form factors”

Meetings in physics at university of Sofia

3

84

2002C. Cheshkov, L. Litov, S. Stoynev.

Study of Ke3 decay at the NA48 experiment”

Meetings in physics at university of Sofia

2

53

2001M.Karabaliev and V.Kochev

Dependence of glassy carbon supported thin liquid films of lipids on the electrolyte solution. I.Interaction with iodine.

Ann.L'Univ.Sofia (Chem.)

92-94

19-26

2001M.Karabaliev and V.Kochev

Formation of glassy carbon supported thin films of lecithin. Reactions to electroactive species in solution.

Bulg.J.Phys.

28(1/2)

76-84.

2001V.Kochev and M.Karabaliev

Aspects of biomembrane based sensors design.

Bulg.J.Phys.

28(3/4)

153-167

2001В.Кочев, М.Карабалиев

Омокрящите липидни филми като моделна мембранна система и подход в разработването на сензори

Сп. Наука

4

44 - 51

2004В.Кочев, М.Карабалиев

Интерфейсните сензори

изд.Парадигма,София184стр.

2003

1

М. Абрашев, С. Иванова

“Официално откриване на Световната година на физиката”

Физика

30/1

2-4

2005

2

V. Donchev, K. Germanova, N. Shtinkov

“Оptical properties and interface quality of GaAs quantum wells embedded in short-period AlAs/GaAs superlattices“

Annual of University of Sofia, Faculty of Physics

98

103-120

2005

3

K. Germanova, V. Donchev, N. Shtinkov, S. Vlaev

“Electronic properties of AlAs/GaAs superlattices containing embedded GaAs quantum wells”Annual of University of Sofia, Faculty of Physics

97

59-80

2004

4

Д. Мърваков, М. Абрашев, В. Иванов

“Задачи от националното пролетно състезание по

физика, Велико Търново, 13-14 март 2004 г.”

Физика

29/2

47-54

2004

5

М. Абрашев

“Примерни решения на теоретичните задачи от XXXIV

международна

олимпиада по физика”

Физика

29/5

49-59

2004

6

В. Иванов, М. Абрашев, С. Иванова

“XXXV Международна олимпиада по физика”

Физика

29/5

60-64

2004

7

P.Cholakov N. Stanev

“Hydrogen absorption on mischmetal MmNi3 intermetallic compaunds”

Annuaire de l’Université de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculté de Physique

96

103

2004

8

B. D. Kandilarov, V. Detcheva, M. Barneva

“A new model of onion-like fullerenes and their polymers”

Bulg. J. Phys.

31

120 - 125

2004

9

R.Damianova, A.Apostolov, R.Bezdushnyi, L.Iliev, N. Stanev

“Investigations of phase transitions in Rfe11TiHx (R=Dy, Ho, Er) intermetallic compaunds by the ac susceptibility method”

Annuaire de l’Université de Sofia “St.Kl. Ohridski”, Faculté de Physique

94

41-47

2004

10

А. Андреева

“Нобеловите награди за физика, химия и физиология или медицина за 2003 г. – изява на интердисциплинар-ния подход в науката”

Наука

кн. 4

32-40

2004

11

М. Абрашев, Т. Теодосиев

“XXXIV международна олимпиада по физика”

Физика

28/6

44-48

2003

12

К. Стоичкова, А. Андреева


“Main Bands In Low Temperature Fluorescence Spectra of Thylakoid Membranes of Higher Plants”

Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”

9545-56


2002


13

Н. Мартинов

“Предизвикателствата на академичната акредитация”

“Наука - СБУ

ХІ

5

2001

14

I. J. Lalov, N. A. Kojuharova

“Reflection of electromagnetic waves at the boundary oft optically active media”

Bulg. J. Phys.

27

66-70

2001

1

S. Lilov, T. Nishiguchi, S. Nishino.

“Study on the Growth Conditions of Silicon Carbide Monocrystals from Vapor Phase”

Annuaire de L'Univ. Sofia, Fac.de Phys.

96

83-88

2003

2

S.K. Lilov, T. Furusho, S. Nishino

“Growth of Silicon Carbide Layers by Sublimation Epitaxy”

Annuaire de L'Univ. Sofia, Fac.de Phys.

96

89-95

2003

3

С. Лилов

“Получаване на силициев карбид”

Annuaire de L'Univ. Sofia, Fac.de Phys.

97

141-146

2004

4.

М. Сасаки, С. Лилов, Ш. Нишино

“Изследване гтвърдостта на силициев карбид”

Annuaire de L'Univ. Sofia, Fac.de Phys.

97

147-154

2004

5

Т. Фурушо, С. Лилов, Ш. Нишино

“Изследване процеса на израстване на обемни монокристали от 4H-SiC”


Annuaire de L'Univ. Sofia, Fac.de Phys.

98

121-128

2005

6

Х. Такаги, Т. Нишигучи, Ш. Ота,

Т. Фурушо, С. Ошима, С. Лилов,

Ш. Нишино

“Израстване на монокристален 6H-SiC върху 3С-SiC чрез сублимационна епитаксия”

Annuaire de L'Univ. Sofia, Fac.de Phys.

98

129-137

2005
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

2 2) Списък на публикации (български) iconСписък с публикации* от и за приснопаметния Български патриарх академик д-р Кирил

2 2) Списък на публикации (български) iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
2 2) Списък на публикации (български) iconСписък с публикации на Маргарита Георгиева Христова – Плашилска професор, доктор на педагогическите науки
Социолингвистически и методически аспекти на обучението по български език на ученици билингви
2 2) Списък на публикации (български) iconПубликации на Е. Донев (по първи
Е. Донев, публикации на английски със съавтор Е. Донев, публикации на български или руски с първи автор Е. Донев и публикации на...
2 2) Списък на публикации (български) iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
2 2) Списък на публикации (български) iconСписък на цитиранията на публикации на

2 2) Списък на публикации (български) iconВниманию авторов! Здесь мы сообщаем о тезисах поступивших на публикацию, а не о принятых к публикации. Пометка отказ рядом с тезисами, не принятыми к публикации
Об отказе в публикации авторам будет сообщено по электронным адресам, указанным в регистрационных картах, после окончания приема...
2 2) Списък на публикации (български) iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

2 2) Списък на публикации (български) iconСписък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на
Списък и екземпляри от научноизследователски трудове, публикации, научно и научно-приложни разработки, които не повтарят представените...
2 2) Списък на публикации (български) iconГЛ. Ас. Димка димитрова публикации
Патриотично възпитание чрез обучението по български език в пети клас”, В: Патриотичното въэпитание чрез обучението по литература,български...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом