Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
ИмеУчебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
страница2/4
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер344.23 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://romaeducation.com/userfiles/Documents/Teachers/programa.doc
1   2   3   4ІV. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ


 • устна проверка;

 • писмена проверка;

 • наблюдение;

 • самопроверка;

 • тестова проверка;

 • рационален начин за писмени умения;

 • демонстрацияV. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Спецификата на учебното съдържание по СИП“Фолклор на етносите в България- Ромски фолколр” предполага използването на конкретни методи на обучение - наблюдение, беседа, разказ, практическо приложение на знанията, извънкласни изяви и др. С помощта на разнообразни стратегии, интерактивни техники и игрови подходи учениците да бъдат активни в учебния процес, като не само прилагат програмата, но същевременно я допълват и променят. По този начин учениците придобиват умения за осъществяване на аналитико - синтетична дейност. Особено значение придобива екипната работа на учениците.


VІ. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Литература:

 1. Учебно помагало „Истории край огнището” за ученици от 2- 4 клас. Изд.”Астарта”2003г.

 2. Книга за учителя по СИП Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор”.Изд. „Астарта” 2004г.

 3. Книга за учителя по СИП ”Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор”-„Интерактивни техники в обучението по ромски фолклор”Изд.”Астарта” 2004г.

 4. Ромският фолклор- призвание и признание”- Изд. „ Астарта”2007г.


ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО СИП „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ-РОМСКИ ФОЛКЛОР” ЗА 2- 4 КЛАС
Дата

Тема


Урок за...

Забележка

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

I седмица

1.
Видове етнически групи в България- роми, турци , арменци и др.

Затвърдяване
2.
Ромите в България и техният фолклор –ромски приказки от с.Водолей

Надграждане
3.
Кои са ромите и защо се наричат така?

Допълване
4.
Кои са ромските групи в България?

Допълване


II седмица5.
Как празнуват ромите?-изготвяне на празничен календар

допълване
6.
Символи на България.Ромските символи: знаме, химн

допълване
7.
Ние сме граждани на Европа- история за ЕС, общности , култура и традиции на държавите, членки в ЕС

Надграждане
8.
Занимателни задачи и игри- решаване на тест, кръстословици и ребуси

допълване
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

I седмица

9
Приказки на ромите –„Как си изпатили вълкът и лисицата” стр. 36

допълване
10.
„Врана и рак”-ромска приказка стр. 38

допълване
11.
„Рейхан и Делфи” –ромска приказка от с.Раданово стр.39

допълване
12.
Четене на български приказки за животни по избор

допълване


II седмица13.
Съчинявам устно приказка по дадено начало. ФКРУ

Допълване
14.
Записване на съчинението по дадено начало. ФКРУ

допълване
15.
„Заварената и доведената дъщеря”- ромска приказка

Допълване
16
„Заварената и доведената дъщеря”-ромска приказка

допълване


III седмица17.
Приказки за Хитър Петър

допълване
18.
Занимателни задачи и игри – стр. 51; УТ стр. 21-22

допълване
19.
Басни- УТ стр. 23-26

надграждане
20.
Религии- Християнство, Ислям, Будизъм УТ стр. 31-33

допълване
21.
IV седмица22.
„Защо ромите са разпилени по целия свят” –ромска приказка стр. 53

допълване
23.
„Българска земя хубава” българска народна приказка стр. 56

допълване
24.
„Ромската орисия” стр. 53

допълване
25.
Занимателни задачи и игри- УТ стр. 36-37 и стр. 59 от учебника

допълване
МЕСЕЦ НОЕМВРИ

I седмица

26.
Анектодични приказки-„Систрото” ромска приказка стр.61

допълване
27.
„Систрото” ромска приказка УТ стр.39-40

допълване
28.
„Петел и дъб”-турска народна приказка стр. 64

допълване
29.
„Когато дядо ходил на училище”- ромска приказка стр. 65

допълване


II седмица30.
„Опак султан”- турска народна приказка стр. 66

допълване
31.
„Богатството на циганина”- ромска приказка стр. 67

допълване
32.
„ Зелена яха” –ромска популярна песен

надграждане
33.
„ Зелена яха” –ромска популярна песен

надграждане


IIIседмица34.
Занимателни задачи и игри- стр.69 и УТ стр. 43

допълване
35.
Новелистични приказки- „Момичетата, които перяли вълна”

допълване
36.
„Човекът от късмета си не може да избяга”-ромска приказка

допълване
37.
„Приятел в нужда се познава”-ромска приказка

допълване


IV седмица38.
„ Чорбаджийски грях”- ромска приказка стр. 80

допълване
39.
„Чорбаджийски грях” – ромска приказка УТ стр. 52-53

допълване
40.
„Кръвта вода не става” –ромска приказка стр. 82

допълване
41.
„Приказка за бъчвата”-ромска приказка – стр. 84

допълване
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

I седмица

42.
Занимателни задачи и игри стр. 86-87

допълване
43.
Автори пишещи за деца – стр. 88-89

допълване
44.
Предания и легенди- „Предание за Банго Васил” стр. 91

допълване
45.
„Мит за хората”, „Притча за изгубената азбука” стр.93

допълване


II седмица46.
Коледа и Нова година

допълване
47.
Коледни и новогодишни песни

допълване
48.
Подготовка за Коледно- новогодишно тържество

допълване
49.
Подготовка за Коледно – новогодишно тържество

допълване


III седмица50.
Банго Васил- Васильовден : Ромсаката нова година

допълване
51.
Легенди за Банго Васил стр. 119- 121

допълване
52.
Пресъдаване на обичая «Посрещане на Коледари»

допълване1   2   3   4

Свързани:

Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconУчебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова
Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толератност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на Другите
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconСип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Сип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconПрограма намаляване на отпадането на ромските
Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на сип „Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици)...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconХарактеристика на ромския фолклор
Големите ромски празници се отбелязват от всички ромски групи в България. Поради тази и много други причини, съществуват спорове...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconФолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
Интегриране на сип „Информационни технологии” и сип „Фолклор на етносите в България” иновационен модел за образование на деца- билингви...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconПрограмата по сип "Фолклор на етносите"
Уважаеми колеги, в изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова училището трябва да подготвя...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconXiі– ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 11 часа камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, камерни групи за обработен фолклор, групи за обработен...
Учебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година iconXi – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 10,30 часа групи за автентичен фолклор, камерни групи за автентичен и обработен фолклор, народни хорове, народни обичаи,словесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом