Урок по английски език
ИмеУрок по английски език
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер51.2 Kb.
ТипУрок
източникhttp://www.sou-vlevski-sz.org/attachments/306_Popova.doc

УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ-PAST SIMPLE TENSE


Пенка Попова

учител по английски език

в СОУ „Васил Левски”, гр.Стара Загора


Минало Просто Време е едно от основните и най-често употребявани времена в английския език. Ние използваме българската граматика, за да обясним по-лесно всички съществени моменти при усвояването на граматичните времена в английския език.

Правим сравнение между минало свършено време в български език и минало просто време в английски език, защото учениците така или иначе трябва да правят превод на всички структури, свързани с употребата на това граматично време. Нещо повече, осмислянето на това, свързвайки всички прилики с родния език, затвърждава знанията по български език. По този начин ние поставяме акцента върху всички съществени моменти при обяснението на минало просто време именно като винаги използваме знанията по български език до този момент.

С оглед на затвърждаване на наличните знания и въвеждането на новата граматика е необходимо да се насочим нашето внимание към всички съществени моменти и непрекъснато поясняваме превода и построяването на всички изречения по английски език.

Особено интересни се явяват употребите на минало просто време, защото така учениците се учат да разказват минали събития и случки. Чрез това време те се учат да правят съчинения, които са особено важни за развитието на тяхната езикова култура.

1. Употреба


Past Simple Tense - Минало Просто Време в английския език може да има няколко предназначения. Едно от основните му значения е това на свършено действие, което се отнася до конкретен фиксиран момент или определен период в миналото, което няма връзка с настоящето. Превежда се на български с минало свършено време.

Примери


I was sick last night but I feel well now.

Аз бях болен миналата нощ, но сега се чувствам добре.

She met him 2 years ago.

Тя го срещна преди 2 години.

I went to the cinema yesterday.

Аз ходих на кино вчера.

She closed the shop five minutes ago.

Тя затвори магазина преди 5 минути.Минало Просто Време изразява общоизвестни или научни факти, които се отнасят до миналото. Употребява се в исторически разкази, приказки и др.Shakespeare wrote Macbeth in 1606.

Шекспир написал „ Макбет”през 1606г.


Минало Просто Време изразява последователно извършващи се действия в миналото.


I got up early this morning. I washed, dressed and then I had breakfast.

Аз станах рано тази сутрин. Измих се, облякох се и после закусих.


Минало Просто Време се употрябява най-често с наречия и обстоятелствени пояснения за време като: 2 days ago - преди 2 дни, yesterday - вчера, last week - миналата седмица и др.


I bought a new computer 2 days ago.

Аз купих нов компютър преди 2 дни.

2. Образуване


Минало просто време съвпада с втората форма на глагола.

Въпросителните форми на глаголите се образуват с миналото време на помагатетелен глагол DO - DID и инфинитива на самостоятелния глагол.

Отрицателните се образуват с DID + отрицателната частица NOT + инфинитива на самостоятелния глагол.Съкратената форма на DID NOT e DIDN’T.


Положителна форма

I played.

Аз играх.

We played.

Ние играхме.

You played.

Ти игра.

You played.

Вие играхте.

He played.

She played.

It played.

Той игра.

Тя игра.

То игра.

They played.

Те играха.
Отрицателна форма

I didn’t play.

Аз не играх.

We didn’t play.

Ние не играхме.

You didn’t play.

Ти не игра.

You didn’t play.

Вие не играхте.

He didn’t play.

She didn’t play.

It didn’t play.

Той не игра.

Тя не игра.

То не игра.

They didn’t play.

Те не играха.
Въпросителна форма

Did I play?

Аз играх ли?

Did we play?

Ние играхме ли?

Did you play?

Ти игра ли?

Did you play?

Вие играхте ли?

Did he play?

Did she play?

Did it play?

Той игра ли?

Тя игра ли?

То игра ли?

Did they play?

Те играха ли?
Въпросително-отрицателна форма

Didn’t I play?

Аз не играх ли?

Didn’t we play?

Ние не играхме ли?

Didn’t you play?

Ти не игра ли?

Didn’t you play?

Вие не играхте ли?

Didn’t he play?

Didn’t she play?

Didn’t it play?

Той не игра ли?

Тя не игра ли?

То не игра ли?

Didn’t they play?

Те не играха ли?След DID и DIDN’T глаголът е в инфинитив.

Кратките отговори на общи въпроси в минало просто време са:

Yes, I (you, he, she, it, we, they) did. Да

No, I (you, he, she, it, we, they) didn’t. Не


Специални въпроси (Special questions). Задават се по сл

едната схема:


[ВЪПРОС]+[СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ(DID)]+[ПОДЛОГ]+[ГЛАГОЛ В ИНФИНИТИВ]


When did Gloria go out?

Кога излезе Глория?

What did you do yesterday?

Какво прави ти вчера?


Въпросът who се поставя на мястото на подлога, когато подлогът е лице.


Who won the first prize?

Кой спечели първата награда?

Victor won the first prize.

Виктор спечели първата награда.

Свързани:

Урок по английски език iconУрок по английски език от ново поколение
На 5 май 2011 преподавателката по английски език от соу „ К. Тричков” Росица Ценова представи пред учениците от 5ти а и б клас мултимедийния...
Урок по английски език iconКурс І приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ английски език с италиански език-с/С1,С2/, английски с немски език- д, английски с руски език-е
Първи семестър Специалност приложна лингвистика английски език с испански език а/А1, А2/ Курс І
Урок по английски език iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, Втори семестър турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Курс І 201 1 /201 2 г
Последна редакция: 21. 02. 2012 г. Специалност приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Урок по английски език iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Първи семестър Курс І 2011/2012 г
Последна редакция: 03. 10. 2011 г. Специалност: приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Урок по английски език iconГр. София 1712, ж к. Младост3
Чуждоезиков профил- английски език- втори чужд език по избор (немски, френски и руски език), профилиращи предмети: английски език,...
Урок по английски език iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Урок по английски език iconПрограма английски език и методика
Нупче с английски език, пупче с английски език, или бакалавърска и/или магистърска степен нуп, пуп, нуп и пуп, Педагогика, Специална...
Урок по английски език iconБиография Лична информация
Преподаване на Методика на обучението по чужд език в детската градина и практически английски език, Лингвистични особености при усвояването...
Урок по английски език iconРаботна среща с учителите по английски език в разлог
На 11 октомври 2012 година се състоя работна среща с учителите по английски език за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, организирана...
Урок по английски език iconСу "Св. Климент Охридски"
Владеене на английски език – всички лекции и учебни материали са на английски език
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом