Запове д
ИмеЗапове д
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер171.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ddebelyanov-bs.com/media/upload/files/2_срок_2012_2011.docx
СРЕДНО ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас


З А П О В Е Д

6039 - 850

гр.Бургас, 17 февруари 2012 г.


На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната

просвета (ППЗНП) във връзка с чл. 17, ал. 2 от Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата

на оценяване


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М


График за провеждане на контролните и класните работи през II ри учебен срок,

на учебната 2011/2012 година, както следва:


ГРАФИК


ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА - НАЧАЛЕН ЕТАП


Месец

УС

Дата

II „А“

II „Б“

III „А“

III „Б“

IV „А“

IV „Б“

ФЕВРУАРИ 2012

 

13.2.2012

 

 

 

 

 

Човекът и обществото

 

14.2.2012

 

 

Човекът и природата

 

 

 

 

15.2.2012

 

 

Английски език

Английски език

 

Човекът и природата

 

16.2.2012

 

Български език и литература

 

 

 

 

 

17.2.2012

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

20.2.2012

 

 

 

Математика ЗИП

 

Математика ЗИП

 

21.2.2012

 

 

 

 

 

Математика

 

22.2.2012

 

 

 

 

 

 

 

27.2.2012

 

Математика

Български език и литература

 

 

 

 

28.2.2012

 

 

 

 

 

 

 

29.2.2012

 

 

 

Човекът и природата

 

 

МАРТ 2012

 

1.3.2012

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2012

 

 

 

 

Човекът и природата

 

 

5.3.2012

 

 

 

 

 

Човекът и обществото

 

6.3.2012

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2012

 

 

Математика

 

 

 

 

8.3.2012

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2012

 

 

 

Български език и литература

 

Математика

 

12.3.2012

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

13.3.2012

 

 

 

Човекът и обществото

 

 

 

14.3.2012

Английски език

Английски език

Човекът и обществото

 

Български език и литература

Човекът и природата

 

15.3.2012

 

 

 

Математика ЗИП

 

Български език и литература

 

16.3.2012

 

 

 

 

 

 

 

19.3.2012

 

 

Английски език

Английски език

 

 

 

20.3.2012

 

 

Човекът и природата

 

 

 

 

21.3.2012

 

 

 

 

 

 

 

22.3.2012

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

23.3.2012

 

 

 

 

Математика

Музика

 

26.3.2012

 

 

 

 

 

 

 

27.3.2012

Български език и литература ЗИП

 

 

 

 

 

 

28.3.2012

 

 

 

 

 

 

 

29.3.2012

 

 

Математика

Човекът и обществото ЗИП

 

 

 

30.3.2012

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 2012

 

2.4.2012

 

 

 

 

 

Човекът и обществото

 

3.4.2012

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2012

 

 

Английски език

Английски език

 

Човекът и природата

 

5.4.2012

 

 

 

 

Български език и литература ЗИП

 

 

6.4.2012

 

 

 

 

 

Българки език и литература ЗИП

 

17.4.2012

 

 

 

 

 

 

 

18.4.2012

 

 

Математика

 

 

Математика

 

19.4.2012

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

20.4.2012

 

 

 

 

 

 

 

21.4.2012

 

 

 

 

 

 

 

23.4.2012

 

 

 

 

Човекът и обществото

Математика ЗИП

 

24.4.2012

 

 

 

Човекът и обществото

 

 

 

25.4.2012

 

 

 

 

 

 

 

26.4.2012

 

 

Български език и литература

 

 

Български език и литература

 

27.4.2012

 

 

 

 

Математика ЗИП

 

МАЙ 2012

 

2.5.2012

Английски език

Английски език

 

Математика

 

Математика

 

3.5.2012

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

4.5.2012

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2012

 

 

 

 

 

 

 

8.5.2012

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2012

Математика

Математика ЗИП

Английски език

Английски език

Български език и литература - НВО

Български език и литература - НВО

 

10.5.2012

 

 

 

 

Математика -
НВО


Математика -
НВО


 

11.5.2012

 

Математика

Човекът и обществото

Български език и литература

 

 

 

14.5.2012

 

 

 

 

Човекът и природата - НВО

Човекът и природата - НВО

 

15.5.2012

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

Човекът и обществото

Човекът и обществото - НВО

Човекът и обществото - НВО

 

16.5.2012

Математика ЗИП

Околен свят

 

Човекът и природата

 

 

 

17.5.2012

 

 

Български език и литература

Човекът и обществото ЗИП

 

 

 

18.5.2012

Околен свят

Български език и литература ЗИП

 

Български език и литература

 

 

 

28.5.2012

 

 

Математика

Математика ЗИП

 

 

 

29.5.2012

 

 

 

Математика

 

 

 

30.5.2012

 

 

 

 

 

 

 

31.5.2012

 

 

 

 

 

 Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на всеки от посочените в заповедта учители и да се постави на общодостъпно място в училището.

Учителите по съответния учебен предмет да информират своевременно учениците за датите на провеждане на класните и контролните работи.

Класните ръководители да уведомят родителите за утвърдения график за класни и контролни работи на учениците за учебен срок на учебната година.


ПЕЙКО СТОЕВ

Директор на СОУ „Димчо Дебелянов“

Свързани:

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета
Запове д iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д iconЗапове д
Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail: sou
Запове д iconЗапове д № / г
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом