Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
ИмеКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер20.16 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/Konspect Kardiologia.doc
КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – І-ва ЧАСТ ЗА ІV КУРС

/КАРДИОЛОГИЯ, ПУЛМОЛОГИЯ, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ /

2009/2010 УЧЕБНА ГОДИНА


К А Р Д И О Л О Г И Я


  1. Диагноза на сърдечно болен. Диференциална диагноза на гръдната болка.

  2. Ревматизъм.Ревмокардит.

  3. Инфекциозен ендокардит.

  4. Придобити пороци на митралната клапа.

  5. Придобити пороци на аортната клапа

  6. Вродени пороци при възрастни

  7. Заболявания на миокарда. Миокардити.

  8. Заболявания на миокарда. Миокардиопатии.

  9. Перикардити.

  10. Артериална хипертония – класификация, етиология, патогенеза, клиника.

  11. Артериална хипертония – диагноза, диференциална диагноза.

  12. Артериална хипертония – усложнения. Малигнена хипертония.

Хепертонични кризи.

  1. Артериална хипертония – лечение

  2. Атеросклероза.Исхемична болест на сърцето – класификация.

  3. ИБС – Ангина пекторис:класификация, диагноза, диференциална

диагноза и лечение.

  1. ИБС – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза.

  2. ИБС – Усложнения при инфаркт на миокарда.

  3. Лечение на остър миокарден инфаркт.

  4. Кардиогенен шок.

  5. Остра левостранна и десностранна сърдечна недостатъчност.

  6. Ритъмни нарушения на сърдечната дейност – етиология, патогенеза, кладификация.

  7. Пароксизмални надкамерни ритъмни нарушения – клиника, диагноза, лечение

23.Пароксизмални камерни ритъмни нарушения -, клиника, диагноза, лечение.

24. Проводни нарушения на сърцегто.

25. Хронична сърдечна недостатъчност: етиология, патогенеза хемодинамика, класификация.

26. Хронична сърдечна недостатъчност: диагноза, диференциална диагноза, клинично протичане, принципи на лечение.

27. Хронично белодробно сърце.

28. Остра дисекираща аневризма на артота.

29.Диагноза на ставно болен. Снемане на ставен статус.

30. Колагенози. Лупусна болест. Склеродермия.


31. Ревматоиден артрит.

32.Болест на Бехтерев. В-27-позитивни артрити.

33.Артрозна болест. Подагрозен артрит

34.Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Рискови фактори. Немедикаментозно лечение.

35.Инвазивни и функционални изследвания в кардиологията.

36. Място на електрокардиографията в кардиологичната практика и последователност при разчитане на ЕКГ.

37.АСЕ – инхибитори. Приложение при сърдечно-съдови заболявания.

38. Класификация и характеристика на антиритъмните медикаменти.

39. Директни и индиректни антикоагуланти.

40.Сърдечни глюкозиди.

41. Диуретици.

42. Вазодилататори.

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за държавен изпит по вътрешни болести
Хронична обструктивна белодробна болест – етиология, патогенеза, клинична картина
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Здравеопазване и здравна политика”, със студентите ІV курс от специалност “Социален...
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социална политика”, със студентите от І курс, специалност “Социален мениджмънт”,...
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconПлан -разписание
...
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом