Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к
ИмеМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер20.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pazardjik.iag.bg/data/jobs/90/gl.g.inspektor.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


Р Е Г И О Н А Л Н А Д И Р Е К Ц И Я П О Г О Р И Т Е – П А З А Р Д Ж И К

Бул. “Александър Стамболийски” № 50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96


С П И С Ъ К


На допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите – Пазарджик


Въз основа на преценката на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия определена със Заповед № 152 от 26.04.2012 г. на директора на РДГ – Пазарджик реши:


За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Пазарджик се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Исмаил Джемал Куртев

2.Георги Петров Башкехайов

3.Николай Стефанов Делииванов

4. Петър Николаев Чалъков


За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Панагюрище се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Иван Алексеев Йолов

2. Петър Николаев Чалъков


За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Велинград се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Муса Мехмед Ходжа

2. Илия Карамфилов Костянев

3. Георги Петров Башкехайов

4. Муса Мустафа Руньо

5. Ангел Спасов Кузманов

6. Мехмед Муса Толупов

7.Иван Николов Бояджиев

8. Петър Георгиев Костов

9. Василка Борисова Колчакова


За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Батак се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Илия Карамфилов Костянев

2. Георги Петров Башкехайов

3. Муса Мустафа Руньо

4. Костадин Ангелов Гондов

5. Ангел Спасов Кузманов


Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.05.2012г. от 11.00 часа в административната сграда на РДГ – Пазарджик, ул.”Ал.Стамболииски”№50.


Успешно издържалите теста кандидати, ще бъдат уведомени за провеждането на интервюто – дата и час, след обявяването на резултатите от теста в сградата на РДГ – Пазарджик на ул.”Ал.Стамболииски” №50


Председател на комисията :…………………..

/А.Костова/Свързани:

Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconО изпълнителна агенция по горите
Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните е партньор при изпълнението на проект „futureforest” по...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите пазарджик
Бул. “Александър Стамболийски” №50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96, e mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Ж. к. Възраждане,бл. 78,вх а,ет. 1,ап. 3, тел./факс 052/510 679, e-mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 89 и чл. 90 от Кодекса на труда...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите – берковица
Берковица, ул. “Митрополит Кирил” №13, тел. 0953/80300, факс 0953/80301,e-mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом