Конкурс за заемане на академична длъжност
ИмеКонкурс за заемане на академична длъжност
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер9.78 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/Stoeva/
02.04.2012

Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04.01.10, професионално направление:  6.2 Растителна защита , обявен в ДВ, бр.83/25.10.2011 год. и единствен кандидат гл.ас. д-р Атанаска Радева Стоева.

РЕЦЕНЗИИ:

  • Рецензия от проф. дсн Никола Димитров Атанасов

  • Рецензия от доц. дсн Хари Янков Самалиев

СТАНОВИЩА:

  • Становище от проф. дсн Иванка Николова Лечева

  • Становище от проф. дсн Рада Георгиева Ангелова

  • Становище от проф. дсн Антония Влаева Матеева - Радева

  • Становище от проф. дсн Ангел Филипов Харизанов

  • Становище от доц. д-р Спаска Симова - Илиева

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Атанаска Радева Стоева за участие в конкурс за "Доцент"  по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04.01.10, професионално направление:  6.2 Растителна защита, обявен в ДВ, бр.83/25.10.2011 год.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.04.2012 г. от 13:00ч. в заседателната зала на Аграрен университет - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Свързани:

Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Филология (Алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5/17. 01. 2012 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Началника на ввму „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02. 12. 2011 г и от първото му заседание на 05. 12. 2011 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление
Дв no. 83 от 25. 10. 11. за две места с кандидати: гл ас д-р Ивайло Николаев Минчев и гл ас д-р Юлиян Николаев Минчев
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна специалност: 05. 02. 06 Статистика и демография...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом