Програма зип „ Информационни технологии" 4 клас през учебната 2008\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии"
ИмеПрограма зип „ Информационни технологии" 4 клас през учебната 2008\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер116.05 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/ab38303e-ec23-4ab5-95fa-0ccc81323179/Годишен тематичен план-4клас.d
Годишен тематичен план

на часовете по учебната програма

ЗИП „ Информационни технологии”

4 клас през учебната 2008\09 година,

с учебното помагало „ Информационни технологии” – 4 част

и софтуерния пакет Comenius Logo


Уч. седмица

Дата

Тема

Програма

Учебни задачи

1
Комбиниране на информация

Анимационен проект :”Море”- Създаване на образите

Редактор на образи Image Editor

Работа с Редактор на образи Image Editor.

Увеличаване размера на работния лист;

Промяна на настройките на работнитие инструменти;

Създаване на копие на готов кадър;

Анимиране на образ;

Запазване на анимиран образ.

2
Комбиниране на информация – проект „Море”

Картини

Кино

Създаване на фон за анимационния проект „Море”

Запазване на готовия фон;

Зареждане на фон в програма Кино;

Поставяне на звук;

Преглед и запазване на готовия проект.

3Работа с текст

Есен” – въвеждане и форматиране на текст.

MSWord

Зареждане на програмата MSWord;

Въвеждане на текст;

Форматирне на текст от бутоните на лентата за бърз достъп;

Цвят, размер, шрифт и стил на текста;

Запазване на документ в папка My Documents/4_klas

4
Графичен проект

Есен” – илюстрация

Графичен редактор Paint на Microsoft

Графичен редактор Paint на Microsoft - стартиране и работен екран.

Работа с инструменти за рисуване (молив и спрей)и промяна на техните характеристики.

Работа с разширената палитра\ Define Custom Colors – нюанс на цвят, добавяне на цвят към палитрата с бутона Add to Custom Colors

Запазване на графичен файл в папка My Documents/My Pictures.

5
Работа с текст. Работа с принтер

Проект – „Есен” – стихосбирка на класа

MSWord

Зареждане на програмата MSWord;

Отваряне на файл от папка My Documents/4_klas;

Вмъкване на картина в текстов документ от менюто Insert-Picture-From File;

Обработка на картината с помощта на контесното меню Format Picture-Layout-BehindText]

Запазване на готовия документ в папка My Documents/4_klas.

Разпечатване на документ.

6
Интернет – търсене на информация

Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer]

Зареждане на търсачката www.google.bg;

Търсене на информация по ключова дума;

Създаване на папка в My Documents/4_klas

Съхраняване на информация в My Documents/4_klas/buditeli;


7
Интернет – търсене на изображения

Internet Explorer

Зареждане на Internet Explorer]

Зареждане на търсачката www.google.bg;

Търсене на изображение по ключова дума;

Създаване на папка и подпапка в My Documents/4_klas/ buditeli

Съхраняване на информация в My Documents/4_klas/buditeli/snimki;


8
Комбиниране на информация

Проект „Народни будители” –компютъррна презентация

MS Power Point

Стартиране на програмата MS Power Point;

Запознаване с работния екран;

Изготвяне на заглавен слайд; добавяне на нов слайд;

Вмъкване на изображение в слайда;

Избор на подходящ дизайн за презентацията;

Задаване на анимация – менюто Slide Show- Animation Schemes- Appli tu All Slides;

Изпълнение на презентацията от клавиша F5;

Запазване на презентацията в My Documents/4_klas/ buditeli;

9
Интернет – създаване на електронна поща

Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer;

Отваряне на сайт:www.kidsmail.bg;

Регистрация на електронен адрес;

Избор на парала;

Изпращане на електронно писмо;

Отваряне на електронна поща;

Четене на електронно писмо от папка Входящи;

10
Интернет – прикачване на файл

Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer;

Отваряне на сайт:www.kidsmail.bg;

Отваряне на електронна поща;

Прикачване на файл – Buditeli.ppt;

Изпращане на електронно писмо;

11
Графичен проект – „Зима в града

Мерлин

Редактор на образи Image Editor


Създаване на нова група панели в програмата Мерлин;

Запазване на нова група панели;

Конструиране на картина, с използване на новата група панели;

Запазване на графичен проект;

12
Комбиниране на информция

Проект „Зима в града” – анимиран надпис

Редактор на образи Image Editor


Задаване размер на кадър;

Работа с бутона за текст – настройки на характеристиките на текста;;

Копиране на кадър;

Промяна цвета на буквите във всяко копие на кадъра;

Запазване на анимирания надпис;

Преглед нна анимацията;

Промяна размера на кадър;

13
Анимиран графичен поект „Зима в града”

Кино

Зареждане на фон – зимна картина;

Поставяне на анимираните надписи;

Поставяне на анимирани снежинки;

Работа с Галерията от образи;

Вмъкване на звук;

Преглед и запазване на готовия проект;

14
Комуникация и Интернет Електронна коледна картичка


Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer;

Отваряне на сайт:www.bulcards.org;

Отваряне на хипервръзка – Коледа;

Избор на коледна картичка;

Въвеждане на текст – пожелание;

Избор на приложението на текста спрямо картинката;

Избор на характеристиките на текста;

Поставяне на анимация върху картинката;

Добавяне на музиа;

Изпращане на електронна картичка;

15
Комбиниране на информация

Проект „Космически кораб”- създаване на анимиран образ на космически кораб

Редактор на образи Image Editor

Създаване на анимиран образ;

Преглед и запазване на анимиран образ;

16
Комбиниране на информация

Проект „Космически кораб” – създаванне на анимиран образ на планета

Редактор на образи Image Editor

Създаване на анимиран образ;

Запазване на всеки от анимираните образи като отделен файл`;

17
Графичен проект „Космос”

Графичен редактор Paint на Microsoft

Кино

Зареждане на програмата Paint;

Задаване на размер на работния лист от менюто Image - Attributes;

Създаване на изображение;

Запазване на изображението под името – Космос;

Зареждане на програма Кино;

Поставяне на фон с космически пейзаж;

Поставяне на космическите обекти;

Поставяне на мизикален фон и звукови ефекти;

Запазване и преглед на анимационния проект;

18
Комбиниране на информация

Поздравителна картичка

MS Power Point

Стартиране на програмата MS Power Point;

Промяна на типа на слайда от менютто Format – Slide Layout;

Вмъкване на художествен надпис от менюто Insert – Picture-WordArt;

Промяна характеристиките на художествения надпис от контесното меню Format – WordArt – File-Color-Fill Effects;

Вмъкване на обект от AutoShapes;

Работа с цветовата палитла на AutoShapes;

Задаване на фон на слайда от менюто Format – Background;

Запазване на създадената картичка в My Documents/4_klas

19
Комбиниране на информация – атимационни ефекти в слайд

MS Power Point

Стартиране на програмата MS Power Point;

Зареждане на запазена презентация;

Задаване на анимционен ефект на надписа от менюто Slide Show – Cuatom Animation;

Задаване анимационен ефект на графичен обест;

Преглд на картичката от клавиша F5;

Настройка на анимационния ефект;

Запазване на картичката с направените промени;

20
Комбниране на информация

Проект „1 март” – поздравителна картичка

MS Power Point

Стартиране на програмата MS Power Point;

Промяна типа на слайда;

Изчертаване на кръг;

Работа с цветовата палитла на AutoShapes;

Вмъкване на художествен надпис;

Избор на дизайн;

Задаване на анимационни ефекти за поява на елементите;

Преглад на цял екран;

Запазване на презентацията в My Documents/4_klas

21
Работа с текст

Поект „Моята майка” – въвеждане, редактиране и форматиране на текст

MSWord

Отваряне на програмата MSWord;

Въвеждане на текст от клавиатурата;

Редактиране на текста;

Форматиране на текст;

Вмъкване на художествен надпис за зглавие;

Запазване на текстовия документ в папка My Documents/4_klas;

22
Графичен проект – „Моята майка”

Графичен редактор Paint на Microsoft


Зареждане на програмата Paint;

Промяна на размер на работния лист от менюто Image - Attributes;

Създаване на изображение;

Запазване на изображението под името – портрет;

23
Комбиниране на информация

Поект „Моята майка” – вмъкване на картина в текст

MSWord

Отваряне на програмата MSWord;

Отваряне на файл;

Вмъкване на графичен обект от файл;

Промяна разположението и големината на графичен обект, чрез използване лентата Picture;

Запазване на готовия документ;

Работа с принтер;

24
Комуникация и Интернет

Проект „Пролет” – електронна картичка

Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer;

Отваряне на сайт:www.bulcards.org;

Отваряне на хипервръзка – Коледа;

Избор на коледна картичка;

Въвеждане на текст – пожелание;

Избор на приложението на текста спрямо картинката;

Избор на характеристиките на текста;

Поставяне на анимация върху картинката;

Добавяне на музиа;

Изпращане на електронна картичка;

25
Компютърна система

Търсене на информация в Интернет

Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer;

Отваряне на търсачката www.google.bg;

Търсене на изображение по ключова дума;

Създаване на папка и подпапка в My Documents/4_klas/ PC

Съхраняване на информация в My Documents/4_klas/PC;

26
Комбиниране на информация

Проект „Компютърна система” - презентация

MS Power Point

Стартиране на програмата MS Power Point;

Запознаване с работния екран;

Изготвяне на заглавен слайд; добавяне на нов слайд;

Вмъкване на изображение в слайда;

Избор на подходящ дизайн за презентацията;

Задаване на анимация;

Изпълнение на презентацията от клавиша F5;

Запазване на презентацията в My Documents/4_klas/ с името РС;

27
Интернет – навигация в Интернет сайт

Проект „Културни забележителности”

Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer;

Отваряне на сайта: www.ftkrivam.bg;

Избор на хипервръзка;

Отваряне на препратки;

Връщане назад в препратките;

28
Интернет – навигация в Интернет сайт

Проеект „Речник”

Internet Explorer

Правила за безопасно сърфиране в Интернет

Зареждане на Internet Explorer;

Отваряне на сайта: www.ftkrivam.bg;

Избор на хипервръзка;

Отваряне на препратки;

29
Комбиниране на информация

Проект „Приказки”

Графичен редактор Paint на Microsoft

Изготвяне на сценарии;

Зареждане на програмата Paint;

Създаване на изображение за фон;

Запазвне на изображението;

30
Графичен проект – „Приказки” – подготовка на геройте за комикса

Редактор на образи Image Editor

Създаване на анимиран образ;

Преглед и запазване на анимиран образ;

31
Комбиниране на информация

Проект „Приказки”

Комикси

Зареждане на фона и поставяне на геройте и репликите им;

Запазване на страниците една по една с различни имена;

32
Информационна култура
Представя пред публика създадения комикс;

Свързани:

Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconПрограма зип „ Информационни технологии" 2 клас през учебната 2007\08 година, с учебното помагало „ Информационни технологии"
Усъвършенстване на умението за еднократно и двукратно щраквате с ляв бутон на мишката
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconПомагало по Информационни технологии за клас
Изкуства" еоод информационни технологии 1 учебно помагало по Информационни технологии за клас "Информационни технологии и учебен...
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconРазпределение на учебното съдържание по информационни технологии за задължителна подготовка в IX клас
При провеждане на обучението по учебното помагало „Информационни технологии“ за клас на издателство „Изкуства“
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconРазпределение на учебното съдържание по информационни технологии за задължителна подготовка в
При провеждане на обучението по учебното помагало „Информационни технологии“ за 10. клас на издателство „Изкуства“
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconУчебен план за профил "Технологичен информационни технологии" в соу с прием след завършен VIII клас-приети през учебната 2006/2007 година

Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconИнформационни технологии зип 12 клас
След като сте направили селекция, коя част на изображението може да бъде редактирана?
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconКалендарен план на състезанията по математика и информатика през учебната 2008/2009 година Под егидата на мон и смб
Есенен турнир по информатика и информационни технологии „Джон Атанасов, Шумен 29-30 ноември 2008
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconБиография Лична информация
Преподаване по информатика, информационни технологии, бизнес комуникации,информационни технологии в банковото дело
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconКалендаренпла н на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика през учебната 2012 / 2013 година
...
Програма зип „ Информационни технологии\" 4 клас през учебната 2008\\09 година, с учебното помагало „ Информационни технологии\" iconВисше училище по библиотекознание и информационни технологии
Настоящата книга представлява Първа част от основен курс по “Информационно брокерство”, в бакалавърската програма на Висшето училище...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом