Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/14
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер489.13 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh_715.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е № 715
По протокол №22/28.04.2005г. на заседанието си на 28.04.2005г. Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”БЕКАСТРОЙ”-ЕАД за 2004г., на основание чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА и протокол №22 на ПК по “Финансова политика, бюджет и стопанска дейност”, с 20 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2004г. на ”БЕКАСТРОЙ”-ЕАД

2.Приема доклада на одитора.

3. Освобождава от отговорност съвета на директорите .

4.Утвърждава за експерт-счетоводител на “Бекастрой”-ЕАД през финансовата 2005г. Иван Владимиров Златков- Диплом № 0195/1993г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е № 716
По протокол №22/28.04.2005г. на заседанието си на 28.04.2005г. Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”МАЛЬОВИЦА “-ЕООД за 2004г., на основание чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА и протокол №22 на ПК по “Финансова политика, бюджет и стопанска дейност”, с 20 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2004г. на ”МАЛЬОВИЦА “-ЕООД

2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е № 717
По протокол №22/28.04.2005г. на заседанието си на 28.04.2005г. Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на “Медицински център-Самоков” ЕООД за 2004г., на основание чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА и протокол №22 на ПК по “Финансова политика, бюджет и стопанска дейност”, с 23 гласа “за”, “против” няма и 2-“въздържали се”


Р Е Ш И:


1.Приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2004г. на “Медицински център-Самоков” ЕООД.

2.Приема доклада на одитора.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


Р Е Ш Е Н И Е № 718
По протокол №22/28.04.2005г. на заседанието си на 28.04.2005г. Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на “ОБРЕДЕН ДОМ - САМОКОВ” ЕООД за 2004г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и протокол №22 на ПК по “Финансова политика, бюджет и стопанска дейност”, с 22 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2004г. на “ОБРЕДЕН ДОМ - САМОКОВ” ЕООД.

2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


Р Е Ш Е Н И Е № 719
По протокол №22/28.04.2005г. на заседанието си на 28.04.2005г. Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на “МБАЛ- САМОКОВ”ЕООД за 2004г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и протокол №22 на ПК по “Финансова политика, бюджет и стопанска дейност”, с 23 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2004г. на “МБАЛ- САМОКОВ”ЕООД

2.Приема доклада на одитора

3. Освобождава от отговорност управителя на дружеството

4.Утвърждава за експерт-счетоводител на “МБАЛ САМОКОВ”ЕООД през финансовата 2005г. Иван Владимиров Златков- Диплом № 0195/1993г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом