Министерство на вътрешните работи
ИмеМинистерство на вътрешните работи
Дата на преобразуване01.02.2013
Размер117.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.mvr.bg/NR/rdonlyres/B17E9956-7355-4ECB-BAD0-1383153F0E49/0/K7575_Grafik_Inetle


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ”-ВРАЦА


Рег.№ 2579 екз.:....

14.01.2008г.


Г Р А Ф И К


Относно: провеждане на етап “Изследване на интелектуалните способности” с кандидатите за държавна служба в МВР.


Етап “Изследване на интелектуалните способности” ще се проведе в Психологична лаборатория – Монтана ул. Искър №11 /в сградата на КАТ 2-ри етаж/. Кандидатите да се явят в определеният им ден и час:


На 23.01.2008г. в 9,00 часа да се явят както следва:

Трите имена

1.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ТОДОРОВА

2.

АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ АЛЕКАСАНДРОВ

3.

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АНТОНОВ

4.

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

5.

АНГЕЛ ВАСКОВ МАРИНОВ

6.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

7.

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

8.

АСПАРУХ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

9.

АТАНАС ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

10.

БИСЕР ВЕНЦИСЛАВОВ ВУТОВ

11.

БИСЕР КИРИЛОВ ГОРАНОВ

12.

БОЙКО ЦВЕТАНОВ БУРОВСКИ

13.

БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ БОРИСОВ

14.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТИНОВ

15.

ВАСИЛ НАЧКОВ БОРИСОВ

16.

ВЕЛИЗАР ЕВГЕНИЕВ МИТОВ

17.

ВЕЛИНА ВАСКОВА ПАВЛОВА

18.

ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ

19.

ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ ЧЕРВЕНЯШКИ

20.

ВЕСЕЛИН ТОНИЕВ ТОДОРОВНа 23.01.2008г. в 12,30 часа

Трите имена

1.

ВИКТОР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

2.

ВИОЛИН ДЕСИСЛАВОВ СИМЕОНОВ

3.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

4.

ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ МИШЕВ

5.

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

6.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НИКОЛОВ

7.

ВЛАДИСЛАВ ИВОВ ВАСИЛЕВ

8.

ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

9.

ГАЛИН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ

10.

ГЕНАДИ ВЕСЕЛИНОВ МИЛАНОВ

11.

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТОДОРОВ

12.

ДАМЯН ВАЛЕНТИНОВ ДАМЯНОВ

13.

ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

14.

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ СУЛЕВ

15.

ДАНИЕЛ ЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

16.

ДЕНИСЛАВ ТОШИНОВ СТОЯНОВ

17.

ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

18.

ДЕСИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ

19.

ДИЛЯН ДИНОВ ДИНОВ

20.

ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВНа 23.01.2008г. в 15 часа


1.

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЦОКОВ

2.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ

3.

ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ МОГИЛСКИ

4.

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

5.

ЕМИЛ ДИМОВ ДИЛАНОВ

6.

ЕМИЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ

7.

ЗАХАРИ РУМЕНОВ ЦВЕТКОВ

8.

ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ НЕДЕВ

9.

ИВАЙЛО ГОШОВ ПЕТКОВ

10.

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ МАРИНСКИ

11.

ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

12.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ БОБОЙЧЕВ

13.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

14.

ИВАН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ

15.

ИВАН ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ

16.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

17.

ИВАН РИЛЧЕВ ХРИСТОВ

18.

ИВАН СВЕТОСЛАВОВ МИШЕВ

19.

ИЛИЯН ИВАНОВ БОЖКОВ

20.

ИЛИЯН КРАСИМИРОВ ДОБРЕВНа 24.01.2008г. в 9,00 часа


1.

ИЛИЯН ХРИСТОФОРОВ НИКОЛОВ

2.

ЙОТО ХРИСТОВ ТОМОВ

3.

КАМЕН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ

4.

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

5.

КОНСТАНТИН ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ

6.

ЛЪЧЕЗАР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

7.

ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ КОЛАРСКИ

8.

МАЛИН ДЕСИСЛАВОВ СИМЕОНОВ

9.

МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ

10.

МАРИЯН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

11.

МАРТИН БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ

12.

МИЛЕН ДИМЧЕВ ИВАНОВ

13.

МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

14.

МИЛЕН КАМЕНОВ МИЛЕНОВ

15.

МИЛЕН НИКОЛАЕВ МИЛОВ

16.

МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ГОЦОВ

17.

МИРОСЛАВ НАДКОВ БОЙКОВ

18.

МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

19.

МИТКО АНТОНИЕВ БОГДАНОВ

20.

МОМЧИЛ АНГЕЛОВ ТОШКОВНа 24.01.2008г. в 12,30 часа


1.

НЕДЯЛКО ВИКТОРОВ НЕДЯЛКОВ

2.

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НОНИСКИ

3.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

4.

НИКОЛАЙ ДИНЧЕВ АНГЕЛОВ

5.

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ

6.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ

7.

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ МИШОВСКИ

8.

НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ ИЛИЕВ

9.

ПАВЛИН СИМЕОНОВ ПАНАЙОТОВ

10.

ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ МИЛУШЕВ

11.

ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

12.

ПЕТКО ПЕТКОВ МАТЕЕВ

13.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

14.

ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

15.

ПЕТЬО ДАНАИЛОВ ХРИСТОВ

16.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ

17.

ПЛАМЕН МОМЧИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

18.

ПЛАМЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

19.

РАДОСЛАВ БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ

20.

РАДОСЛАВ ЗАХАРИЕВ ПЕТРОВНа 24.01.2008г. в 15,00 часа


1.

РАДОСЛАВ ЗДРАВКОВ АЛЕКСАНДРОВ

2.

РОСЕН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

3.

РУМЕН ИВАНОВ ТОМОВ

4.

РУМЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

5.

СВЕТЛИН ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ

6.

СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ БАНКОВ

7.

СВЕТОСЛАВ ИЛИЯНОВ ПЪРВАНОВСКИ

8.

СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ СПАСОВ

9.

СИМЕОН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

10.

СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

11.

СТАНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ

12.

СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕНКОВ

13.

СТЕФАН ЛЮБЕНОВ СЛАВОВ

14.

СТЕФАНИЯ ИВАЙЛОВА ЛЮБЧЕНКОВА

15.

СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

16.

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

17.

ТЕОДОР РУМЕНОВ НИКОЛЧОВСКИ

18.

ТИХОМИР ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

19.

ТИХОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

20.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВНа 25.01.2008г. в 9,00 часа


1.

ГАЛИН РУМЕНОВ ТОДОРОВ

2.

ХРИСТО ИВАНОВ МИТРИНСКИ

3.

БОРИСЛАВ СТИЛИЯНОВ САРАЧИНОВ

4.

ИВАН АСПАРУХОВ КОНЕЦОВСКИ

5.

КАЛИН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

6.

МАРИН СТЕФАНОВ ЧАМУРЛИЙСКИ

7.

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

8.

ПАВЛИН ЛЮБОМИРОВ ЗДРАВКОВ

9.

АЛБЕНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

10.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

11.

БОЙКО ЕМИЛОВ БОГДАНОВ

12.

ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ ДОНОВ

13.

ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВНа 25.01.2008г. в 12,15 часа


1.

КЪДРИН РАДОСЛАВОВ КАРАДЖОВ

2.

МИГЛЕН САБИНОВ КАРАДЖОВ

3.

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

4.

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПОПОВ

5.

РУМЯНА ВЕНИСЛАВОВА ИВАНОВА

6.

СВЕТЛИН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

7.

СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ДАНОВ

8.

ТИХОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ

9.

ТИХОМИР ПЕТРОВ КРУМОВ

10.

ЦЕКО АСЕНОВ ПАВЛОВ

11.

ГЕНАДИЙ ЮЛИНОВ МИТРОФАНОВ

12.

ДАМЯН ИВАНОВ ДАМЯНОВНа 25.01.2008г. в 15,30 часа


1.

ТОМО НИКОЛАЕВ ТОМОВ

2.

ХАРАЛАМПИ ВЪЛЕВ ПЕТКОВ

3.

ХИТКО ДЕТЕЛИНОВ ХИТКОВ

4.

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

5.

ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

6.

ЦВЕТАН СИМОВ НЕТОВ

7.

ЦВЕТАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

8.

ЦВЕТИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

9.

ЦВЕТОМИР ВЛАДИМИРОВ ЛАЧЕВ

10.

ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

11.

ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦЕНОВ

12.

ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ БЕРЕМСКИ

13.

ЦВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ

14.

ЦВЕТОСЛАВ ВАНЬОВ ДИЧОВСКИНачалник на “Човешки ресурси”:


.........../п/...............

/Ал.Гоцов/


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл. 28, ал. 2 от Закона...

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство наотбранат а министерство на вътрешните работи министерство на транспорта
Член с тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на водолазна и друга подводна дейност във вътрешните водни пътища...

Министерство на вътрешните работи iconМ министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
За обект:”доизграждане на сграда и съоръжения, необходими за осигуряване дейността на рс пбзн левски при оу пбзн – плевен”

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 180, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 8 и чл. 21 от Наредба № Із-1009/2006 г., за условията...

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 01. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи правила
Министерството на вътрешните работи за заемане на длъжност „задграничен представител” и за номиниране на национални експерти, командировани...

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 22. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 14. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 29. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание член 180, алинея 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба Рег. № Iз 1009/04. 07. 2006 г за условията...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом