Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер58.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/391_10_kr klas_st nadz_z_Pz.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ЗАТВОРА гр.ПАЗАРДЖИК

Изх. № 391

07.04.2010 г.


П Р О Т О К О Л


В изпълнение на заповед № ЧР – 05-28 /24.02.2010 година на Министъра на правосъдието за обявяване на конкурс за заемане на 34 /тридесет и четири / щ.бр. за длъжността”Старши надзирател” категория „Е” – полицай в Затвора гр.Пазарджик и 7/ седем/ щ.бр. в Затворническо общежитие „Средна гора” към Затвора –Пазарджик, днес 06.04.2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № ЧР – 05-28 /24.02.2010 година се събра от 13.00 ч. до 13.30 ч. за провеждане на заседание.

На заседанието присъстват всички членове, редовно е и комисията може да взема решения.

Заседанието беше председателствано от председателя на комисията комисар Веселин Коцев и се проведе при следния дневен ред.

1.Класиране на служителите участвали в конкурса на база индивидуалните крайни оценки от точковата система по Приложение № 1 от Правилата.

Затвора -Пазарджик

Име,презиме фалимия

Крайна оценка

полицай

АТАНАС ИВАНОВ БЛАГОВ

61,89

полицай

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ВРАДЖЕВ

56,12

полицай

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

55,05

полицай

КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ

54,62

полицай

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

54,38

полицай

ПАВЕЛ СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

54,09

полицай

АНГЕЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ

53,94

полицай

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

53,29

полицай

ТРОЯН АТАНАСОВ ЛАМБОВ

53,26

полицай

АТАНАС КЪНЕВ КЪНЕВ

51,90

полицай

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ПОИБРЕНСКИ

50,96

полицай

СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СИМОНОВ

50,17

полицай

ЛАЗАР ИЛИЕВ ЦОНЧЕВ

49,39

полицай

РУСЧО ТРИФОНОВ РУСЧЕВ

48,62

полицай

ДАНИЕЛ ИВАНОВ КЕРЕМИДОВ

48,57

полицай

ПЕТЪР БЛАГОЕВ ГИЦЕВ

48,36

полицай

ИВО КРЪСТАНОВ СИМОНОВ

47,98

полицай

ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

45,95

полицай

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

45,36

полицай

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

44,02

полицай

КАЛИН НИКОЛОВ СПАСОВ

43,62

полицай

РАДОСТИН САШОВ РАДОВАНОВ

43,53

полицай

ЕМИЛ МАРИНОВ БУРОВ

43,48

полицай

АТАНАС АНДРЕЕВ КЕРЕЗОВ

43,42

полицай

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

42,96

полицай

АСЕН МЕТОДИЕВ СТАНЧЕВ

39,53

полицай

ИВО БЛАГОВ СПАСОВ

39,33

полицай

СЛАВЧО СТОИЛОВ БЛИЗНАКОВ

39,13

полицай

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СОТИРОВ

38,86

полицай

КОСТАДИН АНГЕЛОВ КОЦЕВ

38,84

полицай

ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ЛАЛОВ

36,44

полицай

СТРАШИМИР БЛАГОЕВ МАНЕВ

33,64

полицай

ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАНГЬОЗОВ

31,18


ЗО”Средна гора” към Затвора -Пазарджик

Име,презиме фалимия

Крайна оценка

полицай

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ БОГОЕВ

51,26

полицай

ТОДОР НИКОЛОВ ЧОТОВ

46,16

полицай

ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

45,34

полицай

МАРИАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

42,54

полицай

НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

39,66

полицай

ГЕТО ТОДОРОВ ЦЕМОВ

35,38

полицай

КИРИЛ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ

33,70


Класирането да се обяви в електронния сайт на Министерството на правосъдието и достъпно място в затвора гр.Пазарджик.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ /П/


ПРОТОКОЛЧИК:

ТОМКА ПИСКОВА /П/

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом