Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и
ИмеСъщност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер26.29 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://pnup.files.wordpress.com/2008/03/konspekt1.doc

 1. Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и многозначност на текста. Жанрова специфика.

 2. Зараждане на българската литература за деца през Възраждането.Особености на приложната и учебникарска литература. Периодизация.

 3. Петко Рачев Славейков – основоположник на литературата за деца и на периодичния печат за деца. Налагане на нов нравствен идеал.

 4. Утвърждаване на поетичните жанрове за деца от Освобождението до края на 19век – В.Попович, Иван Вазов, Константин Величков, Цанко Церковски.

 5. Зараждане на нов тип поезия за деца – процес на преодоляване на дидактизма,въвеждане на игровото начало, жанрово обогатяване. Поезията на Чичо Стоян.

 6. Изграждане на устойчива поетическа традиция, навлизане на обществената проблематика в поезията за деца. Тематични и жанрови промени в поезията за деца през 20-те години на 20 век, оформяне на основните поетични жанрове – стихотворения, гатанки, залъгалки, игрословия, поеми, нов тип връзка с фолклора – Дядо Благо,Чичо Стоян, Васил Ив. Стоянов, Стоян Дринов...

 7. Традиционализъм и новаторство в поезията на Елин Пелин за деца. Жанрово обогатяване. Теоретични възгледи.

 8. Прозата на Елин Пелин за деца и юноши – утвърждаване на преразказаната приказка и романа за деца. Поява на нов тип герой. Своеобразна връзка с фолклора.

 9. Приносът на Ран Босилек за развитието на българската литература за деца –редакторска и издателска дейност. Поезията на Ран Босилек за деца. Разнообразие при подхода към преразказа на народни приказки. Създаване на нов жанр – ритмична, римувана проза.

 10. Психологизация на поезията за малките – Дора Габе. Промени в традиционните жанрови форми на залъгалката, стихотворението, поемата за деца.Теоретичен възглед.

 11. Белетристични творби на Дора Габе за деца и юноши-психологизъм и лиризъм.

 12. Ангел Каралийчев – творческо своеобразие на приказния му свят. Единство на народностното и ярко индивидуалното в приказката и разказа. Повестите “Ането” и “Тошко Африкански” – обединяване на приказното и реалното.

 13. Преразказаните приказки на Ангел Каралийчев – промяна в отношението към фолклорния оригинал.

 14. Асен Разцветников – естетическо преобразяване на поезията за деца. Стихотворения, гатанки, залъгалки, римувана проза – нов тип връзка с фолклора. Виртуозност на формата.

 15. Ролята на периодичния печат в периода от Освобождението до Втората световна война за разцвета на литературата за деца и юноши.

 16. Състояние на поетичните жанрове в периода между двете световни войни. Посоки на развитие, жанрови промени – Елин Пелин, Дора Габе, Ран Босилек, Й.Стубел, Калина Малина, Елисавета Багряна, Веса Паспалеева, Емануил Попдимитров, Гео Милев, Никола Вапцаров...

 17. Прозаичните жанрове в периода между двете световни войни – оформяне и утвърждаване – Елин Пелин, Николай Райнов, Константин Константинов, Ангел Каралийчев, Дора Габе, Светослав Минков, Калина Малина, Орлин Василев, Георги Караславов...

 18. Същностни промени в литературата за деца и юноши след Втората световна война. Възраждане на дидактично-приложния характер на книгата за деца. Историческа обусловеност и ритуалност на пионерската тематика – Асен Босев,Цветан Ангелов, Николай Зидаров, Георги Струмски...

 19. Анималистичната проза на Емилиян Станев – новаторство в интерпретациите,многообразие на жанровете, психологизъм и лиризъм. Ролята на пейзажа, пластичност на езика.

 20. Посоки на развитие на съвременната поезия и проза за деца и юноши.

 21. Развитието на авторската приказка.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconУвод в литературната теория
Тема предмет и специфика на литературната наука. Литературознание и хуманитарно позна­ние. Съществуване на литературната творба

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconСъщност и особености на „интеграцията" и на ес като интеграционната общност"
Основни особености, ценности и принципи на Европейската интеграция. Понятие и същност на „интеграцията”.” – лектор проф. Жан-Клод...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconДекамерон", „Дон Кихот", „Хамлет" и „Тартюф" в литературната история
От първите прочити на неговата книга насетне човечеството започва да схваща, че литературата за разтуха има по-въздействени възпитателни...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconНикола георгиев
Тук ще се опитаме да направим анализ на разказа „Андрешко „ и да споделим някои, извлечени от него или приложени към него, по-общи...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и icon4. основи на счетоводството. Същност, особености и задачи на счетоводството
Особености -използване на паричния измерител и осъществяването на стойностното отчитане,в резултат на което се формират стойностни...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconПлан-конспект на ситуация по Български език и литература в подготвителна група
Цел: Осигуряване на оптимално за възрастта развитие на възможностите им за възприемане на достъпна литературно-художествена творба...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconКонспект по български език и литература
Изграждане на аргументативни текстове (литературно есе и интерпретативно съчинение). Създаване на аргументативни текстове върху откъс...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconКонспект по български език и литература
Изграждане на аргументативни текстове (литературно есе и интерпретативно съчинение). Създаване на аргументативни текстове върху откъс...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconЛитература програма
Помощни дисциплини, свързани с литературната история (палеография, текстология, филигранология). Старобългарската ръкописна книга...

Същност и специфика на литературата за деца. Фолклорно и литературно световъзприемане, особености на възприемателя. Литературната творба еднозначност и iconВъпросни к за държавен изпит за специалност "Икономика на търговията"
Същност и характерни особености на търговията: същност, функции, място, роля и значение на търговията. Изисквания към оптималната...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом