София 1000,ул ангел кънчев №2
ИмеСофия 1000,ул ангел кънчев №2
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер60.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/NOVI/assets/cms/File/archiveus/upravitelen_savet/us_18_02_2009/Do
Списък на браншовите синдикати


конфедерация на труда “подкрепа”

софия 1000,ул. ангел кънчев №2


Съюз на журналистите в българия “подкрепа”


Председател:

Николай Варадинов 0888 141 070 987-21-98


синдикат “образование”


Факс 981-57-49, e-mail: ptu@applet-bg.com

Председател:

Крум Крумов 0888 920 740 986-33-38

Маргарита Денкова - фед. секретар 0888 245 105

Валя Станимирова - фед.секретар 0888 219 610


Национална федерация “техническа индустрия, наука, информатика”

e-mail: nftini@abv.bg, nftini@dir.bg, nftini@podkrepa.org

Председател:

Здравчо Здравчев 0888 504 071 987-02-12

Зам. председател: Александър Цапов 987-02-12


Федерация на транспортните работници


Факс: 981-66-07, e-mail: ftwpodkrepa@gmail.com

Председател: Розен Зарков 0887 437 702 981-66-07


Зам. председател:

Александър Иванов 0888 577 255 987-82-87


Медицинска федерация


Факс: 987-61-03, e-mail: medical.federation@podkrepa.org

Председател: Д-р Теодора Вълчева 987-61-03

Зам. Председател: Маргарита Петрова 987-61-03

Емилия Бачева 0887 506 530 987-61-03


Федерация “хранителна промишленост”


Факс: 980-53-30, e-mail: food_industry@podkrepa.org

Председател: Румен Еленкин 980-53-30

0888 100 048

зам.председател : Валя Борисова

0888 100 049

_______________________________________________________________________


НПС на служителите в сигурността и охраната

e-mail: npssso@abv.bg

Председател: 988 42 41

федерация “търговия, услуги, контролни органи, туризъм”


e-mail: nelihristova_69@abv.bg

Председател: Нели Христова 981 11 30

0887 44 07 59


Синдикат “Тютюнева промишленост”

e-mail: nstp@podkrepa.org

Председател: Юли Манойлов 0888 610 590

Иванка Обретенова 0898 719 816 987-39-61


Федерация “култура”

e-mail: culture@podkrepa.org

Председател: Илия Генов 986-32-43,

0888 611 328

секретар: Кирил Бинев 987 26 67

0887 392548


Федерация “съобщения”


Факс: 980-44-29, e-mail: pttfpodkrepa@podkrepa.org

Председател: Пламен Дончев

0878 21 82 12

Техн. секретар: 949-67-43


Федерация “земеделие и горско стопанство”


e-mail: nfzgs@podkrepa.org * anelia_nacheva@abv.bg

Председател: Анелия Начева 987-75-72

0889 007 998

Зам. председател: П.Черийски

0889 282 81


Браншови организации на адрес различен от този на централата:


Федерация “енергетика”


София 1125, Бул.”Драган Цанков”№35 факс 870 30 61

e-mail: fepodkrepa@podkrepa.org

Председател: Мирослав Митовски- 0888 336 377 870 39 40

Силвия Бояджиян 0887 412 014 870 38 56


федерация “лека промишленост”


София 1125, Бул.”Др. Цанков”№ 35, ет.1 ст.109,110; факс: 870-39-16;

e-mail: kirilpeykov@abv.bg

Председател: Кирил Пейков 0889 285 868 870-39-16


Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците – сфмм


София 1125, Бул.”Др. Цанков”№ 35, ет 2, стая 202; факс: 870-40-11;

e-mail: sfmm@techno-link.com

Председател: Недко Недев - 0888 555 542 870-40-17

Стефка Примовa 0886 798 834 870-40-18


Синдикална миньорска федерация


София 1125, Бул.”Драган Цанков”№ 35, факс:

e-mail: minors@podkrepa.org

Председател: Владимир Топалов 0887 619 521 871 39 99


федерация “химия”


София 1125, Бул.”Драган Цанков”№ 35, ет.2 факс: 870 30 09,

e-mail: fcw@podkrepa.org

Председател: Тодор Биринджиев 0888 903 674 870 30 07

Секретар-касиер

870 30 09


национален синдикат на административните служителиСофия 1125, Бул.”Др. Цанков”№ 35, ет. 1 ст. 107, 108; факс: 870-33-53,

e-mail: nsasbg@yahoo.com

Председател: Ефтим Боюклиев –0889 501 931 870-33-53

Мариана Миленкова –0888 374 204


федерация “металургия”


жк Сухата река – 1517 ул.Плакалница, бл.60, ет.3, факс: 945-53-43,

e-mail: metallurgy_podkrepa@abv.bg

Председател: Людмил Павлов 945-53-88

0887 777 188

ФСО Кремиковци АД тел.,факс 935-30-51,т. 935-32-51

e-mail: podkrepa_krem_ci@abv.bg


федерация”строителство, индустрия и водоснабдяване”


ул. Узунджовска 12, факс: 988-87-38,

e-mail: fciw@mail.techno-link.com

Председател: Иоанис Партениотис 0898 405 014 980-73-39

986-37-16


национален железничарски синдикат


ул. Иван Вазов 3, e-mail: ngs@podkrepa.org

Председател: Божидар Тасев сл.тел - 932-43-57

0887 549 683


синдикат “отбрана”

ул. Джеймс Баучер, бл.122, факс: 862-40-31, e-mail: ns_otbrana@abv.bg

Председател: Тодор Воденов 0889 631 347 862-40-31


национален синдикат “телевизия и радио”

e-mail: nstr_av@abv.bg

Председател: Павел Пашов 989-19-88 /дом./ 0886 709 053


федерация “Атомна енергетика”

3320 козлодуй ,

Дом на енергетикатател./факс:0973/ 748 32 или 747-24

е-mail: pae@npp.bg

Председател: Владимир Владимиров 0887 393 233

Зам. председател: Валентин Симеонов 0888 998 869


национален моряшки синдикат

Седалище СРС Варна

Председател Петър Стоянов 0888 420 191

Зам.председател Герасим Игнатов 0885 908 711
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconВизови услуги за цял свят
София 1000, ул. Ангел Кънчев 25, Тел.: 02-980 43 55 / 02- 981 92 71 / 02-986 4501

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconДоклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд"
Фаворит Холд” ад е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Ангел Кънчев” №25

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconАнгел Кънчев" Фондация "
Ние сме група преподаватели, служители и студенти от Русенския университет “Ангел Кънчев”, ентусиасти и любители на планината. Инициатива...

София 1000,ул ангел кънчев №2 icon65 години Русенски университет "Ангел Кънчев"И 160 години от рождението на ангел кънчев
Той е заклю-чителна проява, чрез която не само приятелите на Русенския универ-ситет, но и цялата общественост на гр. Русе ще имат...

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconАнгел Кънчев" 7017 Русе, ул. "
Научно звание доцент, присъдено от снс по езикознание при Българската академия на науките, София

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconНационален комитет по технически университет осветление в българияварн а
Нил по осветителна техника; проф д-р Христо Василев, ту – София, “Денима” – София; доц д-р Красимир Велинов, инж. Орлин Кишкилов...

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconРусенски университет «ангел кънчев», със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Студентска" №8, булстат 000522685, представляван от
Университет «ангел кънчев», със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. ”Студентска” №8, булстат 000522685, представляван от...

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconРусенски университет "ангел кънчев"

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconАнгел Кънчев" от о т. 12 до о т. 56 Ул. „Георги Бенковски"

София 1000,ул ангел кънчев №2 iconРусенски университет "ангел кънчев"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом