Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
ИмеПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер29.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/FA55A0E9-F3D6-4440-B003-1BBB6ADC07E5/0/Protokol_Dopusnati.doc
ПРОТОКОЛ №1


за допуснати и недопуснати кандидати

за обявената длъжност “Държавен експерт”

в дирекция “Защита на класифицираната информация” – ДКСИ


Днес, 12.11.2009 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № З-184 от 16.10.2009 г. на председателя на ДКСИ. На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

На основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) комисията разгледа постъпилите заявления и документи за обявената длъжност “Държавен експерт” в отдел “Анализи и сигурност на автоматизирани системи и мрежи”, дирекция “Защита на класифицираната информация” – ДКСИ и взе следните решения, както следва:


1. Изискваните документи от кандидатите за длъжността, съгласно обявата, са: заявление за участие в конкурс; декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС; копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗЗКИ, копие от документи, удостоверяващи професионалния опит, копие от документи за владеене на чужд език.


2. Минималните и специфични изисквания, посочени в заповедта по чл. 13, ал. 1 от НПКДС, на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат допуснати до конкурса, са: да отговарят на условията по чл.7 от Закона за държавния служител; образователна степен – магистър, професионален опит – 5 години в областта на информационните технологии, автоматизирани системи и мрежи и криптографско оборудване или присъден втори младши ранг; да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.

Име, презиме, фамилия

на кандидата


Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Давид Илиев Василев

да

да

--

Иван Петров Попов

не

не

чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Красимир Крумов Златков

да

да

--

Ваньо Митков Димитров

да

да

--

Руси Динев Динев

да

да

--

Надя Руменова Николова

да

да

--3. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


Допуска до конкурс кандидатите:


Давид Илиев Василев

Красимир Крумов Златков

Ваньо Митков Димитров

Руси Динев Динев

Надя Руменова Николова


Не допуска до конкурс кандидата:

Иван Петров Попов - чл.20, ал.2 от НПКДС / не са представени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/.


Допуснатите кандидати да се явят на 25.11.2009 г. в 14.00 ч. в сградата на ДКСИ на ул. “Ангел Кънчев” № 1А, където ще се проведе теста.


Подписи на членовете на конкурсната комисия:


1. Юлия Хубенова – председател: /п/

2. Румен Петков – член: /п/

3. Ивелина Начева – член: /п/

4. Маргарита Стойчева – член: /п/

Свързани:

Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 22. 04. 2008 год се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-69 от 27. 03. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconПротокол №3 за резултатите от проведения тест за обявената конкурсна длъжност "Младши експерт" в дирекция "Правна и международноправна дейност"
Днес, 14. 06. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconПримерен тест за проверка на знанията по защита на класифицираната информация Законът за защита на класифицираната информация е създаден с цел
Кой е основният държавен орган, който осъществява политиката по защитата на класифицираната информация
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconСписък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
На допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconДържавна комисия по сигурността на информацията
Държавният експерт е пряко подчинен на началника на отдела и директора на дирекция “Защита на класифицираната информация”
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност \"Държавен експерт\" в дирекция \"Защита на класифицираната информация\" – дкси iconСписъ к на лицата, недопуснати до явяване на тест за експерт „комуникация, информация и логистика на областен информационен център – гр. Велико търново
След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „Комуникация, информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом