Списък на крайно класираните кандидати
ИмеСписък на крайно класираните кандидати
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер123.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/documents/Competitions/S-k_Kr.kl.In.Pr_Sofia - 5965.doc
Приложение № 1

към рег. № 5965/25.06.2009 г.


СПИСЪК


НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


за длъжността : “Инспектор І-ва степен”, категория „Г-Експертен персонал”

в пробационна служба - звено София град

към сектор „Пробация” – град София

при областна служба „Изпълнение на наказанията” - София


Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЛС-04-5/06.01.2009 г. на министъра на правосъдието, въз основа на преценката на резултатите от етап „Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана”, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


Р Е Ш И :


І. Обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю”, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ

ОС "ИН" - С О Ф И Я

пробационна служба - звено София град

1

Емилия Василева Димитрова

29,75

2

Антоанета Евстатиева Божилова

28,50

3

Катя Пламенова Гигова

27,00

4

Пламен Милчов Николов

26,00

5

Анита Иванова Кирилова

26,00

6

Даниела Христова Радева

25,50

7

Александър Боянов Цветков

25,00

8

Александра Антонова Апостолова-Джумалийска

24,75

9

Мария Георгиева Добрева

24,25

10

Славиела Петрова Атанасова

24,00

11

Камелия Иванова Ангелова

24,00

12

Маргарита Стоилова Божкова

24,00

13

Валерия Иванова Петрова

24,00

14

Мария Димитрова Патева

23,75

15

Дияна Цветанова Цветкова

23,75

16

Милена Живкова Славкова

23,50

17

Даниела Валентинова Александрова-Станкова

23,25

18

Галя Цветанова Начева

23,00

19

Росица Ценкова Цонева

23,00

20

Елисавета Борисова Димитрова

23,00

21

Благовеста Александрова Георгиева

23,00

22

Диляна Нешкова Нешева

22,50

23

Цветанка Владимирова Дишлийска

22,00

24

Регина Бориславова Мешекова

21,25

25

Александра Олегова Янева

21,00

26

Свилен Йорданов Апостолов

21,00

27

Камелия Василева Желязкова

20,25

28

Анита Михайлова Златанова

19,75

29

Гергана Георгиева Узунова

18,25

30

Любен Георгиев Милков

18,00

31

Ангел Андреев Андреев

18,00

32

Биляна Бойкова Тодорова

17,25

33

Янна Димитрова Кирилова

не се е явила

34

Светослав Георгиев Георгиев

не се е явилІІ. След изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите, преминали успешно всички етапи на конкурса, ОБЯВЯВА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ по низходящ ред, както следва:ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ І-ВИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІ-РИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ

ОБЩ БАЛ

ОС "ИН" - С О Ф И Я

пробационна служба - звено София град

1

Антоанета Евстатиева Божилова

26,25

28,00

28,50

82,75

2

Пламен Милчов Николов

28,75

27,00

26,00

81,75

3

Александра Антонова Апостолова-Джумалийска

26,88

29,00

24,75

80,63

4

Емилия Василева Димитрова

19,50

23,00

29,75

72,25

5

Биляна Бойкова Тодорова

28,75

26,00

17,25

72,00

6

Любен Георгиев Милков

28,75

25,00

18,00

71,75

7

Диляна Нешкова Нешева

19,75

29,00

22,50

71,25

8

Гергана Георгиева Узунова

26,88

26,00

18,25

71,13

9

Александра Олегова Янева

24,00

26,00

21,00

71,00

10

Камелия Василева Желязкова

28,13

22,00

20,25

70,38

11

Галя Цветанова Начева

29,38

18,00

23,00

70,38

12

Даниела Христова Радева

19,75

25,00

25,50

70,25

13

Ангел Андреев Андреев

24,00

28,00

18,00

70,00

14

Славиела Петрова Атанасова

21,88

24,00

24,00

69,88

15

Катя Пламенова Гигова

20,63

22,00

27,00

69,63

16

Мария Георгиева Добрева

21,88

23,00

24,25

69,13

17

Анита Иванова Кирилова

18,63

23,00

26,00

67,63

18

Росица Ценкова Цонева

19,00

25,00

23,00

67,00

19

Елисавета Борисова Димитрова

19,38

24,00

23,00

66,38

20

Анита Михайлова Златанова

29,38

17,00

19,75

66,13

21

Даниела Валентинова Александрова-Станкова

15,25

26,00

23,25

64,50

22

Камелия Иванова Ангелова

19,88

20,00

24,00

63,88

23

Маргарита Стоилова Божкова

18,75

21,00

24,00

63,75

24

Цветанка Владимирова Дишлийска

17,63

24,00

22,00

63,63

25

Регина Бориславова Мешекова

17,25

24,00

21,25

62,50

26

Мария Димитрова Патева

19,00

19,00

23,75

61,75

27

Александър Боянов Цветков

13,38

23,00

25,00

61,38

28

Валерия Иванова Петрова

14,75

22,00

24,00

60,75

29

Свилен Йорданов Апостолов

23,75

15,00

21,00

59,75

30

Милена Живкова Славкова

12,75

23,00

23,50

59,25

31

Дияна Цветанова Цветкова

16,50

19,00

23,75

59,25

32

Благовеста Александрова Георгиева

13,75

18,00

23,00

54,75ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГД „ИН” да бъдат назначени на длъжност “Инспектор І-ва степен” в пробационна служба – звено София град към сектор „Пробация” – град София при ОС „ИН” - София, кандидатите:


  • АНТОАНЕТА ЕВСТАТИЕВА БОЖИЛОВА

  • ПЛАМЕН МИЛЧОВ НИКОЛОВ

  • АЛЕКСАНДРА АНТОНОВА АПОСТОЛОВА-ДЖУМАЛИЙСКА

  • ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

които се определят за спечелили обявения конкурс.


ІV. На основание глава Г, т. 13, от Правила за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, определя резерв от кандидати за длъжността „Инспектор І-ва степен” в пробационна служба – звено София град към сектор „Пробация” – град София при ОС „ИН” – София, както следва:


- БИЛЯНА БОЙКОВА ТОДОРОВА

- ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

- ДИЛЯНА НЕШКОВА НЕШЕВА

- ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

- АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВА ЯНЕВА


Настоящият списък да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” – София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

Емил Маджаров


Протоколчик: /п/


Ваня Георгиева


Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом