Конспект по банково право
ИмеКонспект по банково право
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер17.42 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-ruse.bg/faculties/law/sait/education.files/konspekti/Konspekti-pyrvi-semestar/5ku
КОНСПЕКТ

ПО

БАНКОВО ПРАВО


РАЗДЕЛ ПЪРВИ. БАНКОВО УСТРОЙСТВЕНО ПРАВО


 1. Понятие за банково право. Предмет, метод система. Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни правни клонове. Източници на банковото право. Видове правна задължителност.

 2. Държавен надзор над банковата дейност. Органи, компетентност. Принудителни административни мерки и мерки за оздравяване на търговска банка. Необжалваеми актове.

 3. Правноорганизационни форми за осъществяване на банкова дейност – видове, особености. Предмет на и на застрахователната дейност. Изключителен предмет на банкова дейност.

 4. Банките като търговци. Капитал, акции, собствен капитал, капиталова адекватност и ликвидност на търговските банки. Управление на търговски банки. Изисквания към лицата, влизащи в органите за управление.

 5. Учредяване на търговска банка. Фактически състав на учредяването. Производство по лицензиране.

 6. Преобразуване и прекратяване на търговски банки. Отнемане на лицензията. Ликвидация.

 7. Банкова несъстоятелност – особености в сравнение с общия режим по ТЗ.

 8. Небанкови финансови институции. Видове, правен режим. Сделки, които могат да извършват.


РАЗДЕЛ ВТОРИ. БАНКВИ СДЕЛКИ


 1. Банкови сделки. Обща характеристика. Видове. Общи условия на банките.

 2. Договор за банков влог. Видове.

 3. Договор за банкова касетка.

 4. Големи и вътрешни експозиции на банките.

 5. Договор за банков кредит. Сравнение с договора за заем. Видове кредити.

 6. Кредитно писмо.

 7. Лихви – видове, правен режим, анатоцизъм, капитализация.

 8. Банкова сметка – понятие. Договора за банкова сметка. Задължения на страните. Откриване, водене, прехвърляне и закриване на банкови сметки. Видове банкови сметки. Договор за разплащателна сметка.

 9. Банкова гаранция. Правна същност, видове, разграничения от сходни правни фигури.

 10. Плащане – правна същност и видове. Основни форми на безкасово плащане.

 11. Парични преводи, електронни платежни инструменти, платежни системи. Банков превод.

 12. Документарен акредитив.

 13. Инкасо. Видове. Правна същност. Права и задължения на страните.

 14. Банкови карти – правна същност, видове, разплащане с банкови карти. Операции с банкови карти.ИЗГОТВИЛ: проф.д-р Иван Русчев

Свързани:

Конспект по банково право iconКонспект по банково право
Учредяване на търговски банки– фактически състав. Разрешение за извършване на банкова дейност
Конспект по банково право iconКонспект по дисциплината "Банково счетоводство"
Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент
Конспект по банково право iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект по банково право iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект по банково право iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект по банково право iconС професор валери димитров, председател
Специализирал е банково право във Вайсенбах, Рим, Оксфорд, Виена, Брюксел, Хамбург, Вашингтон и Токио
Конспект по банково право iconЗакон за банките
С развитието на пазарната икономика у нас терминът банково право започна все по-често да се споменава в медиите, в разговорите и...
Конспект по банково право iconКонспект по „Банково дело теория, 11 клас, учебна 2011/2012 г
Произход, същност, форми и функции на парите. Предпоставки за възникване на парите. Характеристика. Функции на парите
Конспект по банково право iconКонспект по международно частно право
Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент
Конспект по банково право iconКонспект по Гражданско право обща част
Понятие за гражданско право. Система на гражданското право. Предмет и система на общата част на гражданското право (ГП)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом