Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер31.79 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-110_3.2-02.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Здравейте пиша ви във връзка с откриването на приема по схема BG161PO001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитите на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите".
Въпросът ми е дали изготвянето на "План за управление на паметник на културата, потенциална туристическа атракция" е допустима дейност по тази схема. Ставо въпрос за късно-римска резиденция "Скретиска" намираща се на територията на Община Костинброд, като към момента на територията на археологическия обект са разположени сгради на ОСЯК и оптни станции на Селскостопанктата академия.

с уважение: К.Колев
ОбА- Костинброд

Съгласно т. 4.3.2.3 от Насоките за кандидатстване допустимите дейности в подкрепа на предложения по проекта регионален туристически продукт са обособени в шест групи:
1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;
2. Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт,
3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири,
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;
6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги - комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

В тази връзка посочената от Вас дейност не е допустима за финансиране по настоящата схемат.

Уважеми г-не/г-жо,

Моля за разяснение по изискванията за кандидатстване по BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” :
В раздел 4.3.1.2. Партньорство и допустимост на партньорите, е записано:
Кандидатът по схемата участва задължително в партньорство с най-малко две общини.
Това условие задължително ли е за всеки кандидат или идеята е че ако има партньор ство то трябва да е най-малко с две обшини.
Може ли една община да кандидатства по дадената схема самостоятелно без да влиза в партньор ство?

Предварително благодаря.
Поздрави
Best regards
Юлиан Мишев

Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” се основава на принципите на партньорство и регионален подход. Обединението на партньори има за цел развитието на регионален туристически продукт, основан на природното, културно и историческо наследство.
Партньорството на кандидата по схемата с още най-малко две общини е задължително условие за допустимост.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с гореописаната процедура, по която наши клиенти биха желали да кандидатстват, имам следното питане:
1.В т. 4.3.1.2. "Партньорство и допустимост на партньорите" от Насоките за кандидатстване по процедурата е записано следното:
"...Кандидатът по схемата участва задължително в партньорство с най-малко две общини..."
Съобразно гореописаното означава ли, че обединението следва да се състои от най-малко 3 общини (вкл. кандидата), или обединението би могло да се състои и от най-малко 2 общини (кандидата по процедурата и още една община)?
Благодаря предварително за своевременния отговор!

С пожелание за успешна седмица,
Н. Събев

Кандидатът по схемата участва в партньорство с още най-малко две общини.


Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом