Ключови думи
ИмеКлючови думи
Дата на преобразуване31.01.2013
Размер49.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vuarr.com/Pokana_Konferencia.doc
Анотация: ................................................................................

................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................


Ключови думи: ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................


УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 • Максимален обем: 8 стандартни страници.

 • Форматиране:

Page Setup: Top – 3 cm; Bottom; – 2 cm; Left – 3,5 cm;

Right – 2 cm; Paper Size – A4.

Заглавие: 14 pt, Bold, Centered, с главни букви.

Научно звание, степен, име и фамилия на автора,

месторабота: 14 pt, Italic, Centered.

Шрифт: Times New Roman, Times New Roman Cyrilic,

12 pt.

Междуредие: трябва да се оформи като (Format –

Paragraph – Line Spacing – 1,5 lines).

Текст: двустранно подравнен (Justify).

Нов абзац: отстъп 1 см.

(Format – Paragraph – Special (First line) – 1 сm).

Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до “n”

(Footnote Text – 10 pt).


Електронният файл на указанията за участие

и програмата за конференцията можете

да намерите на:


http://www.vuarr.com/


 • При издаване на доклада не се предвижда допълнително редактиране и коригиране. Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Филиал Велико Търново

5000 Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 90

За студентска научна конференция

E-mail: agri_college_vt@mail.bg

Тел.: ++359 62 539430

Тел.: ++359 62 539430


ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • Срок за изпращане на заявките с анотация - 15.09.2012 г.

 • Срок на потвърждаване на приетите заявки - 01.10.2012 г.

(участниците ще бъдат известени чрез е-mail)


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС

И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ


ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”


ПОКАНА


СТУДЕНТСКА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ


СТУДЕНТСКИ ИДЕИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА


16 – 17 ноември 2012 г.

Велико Търново
КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

16-17 ноември 2012 г.

във Филиала на ВУАРР

Велико Търново


под патронажа на

КМЕТА НА ГРАД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ –

Ректор на ВУАРР

Председател:

доц. д-р М. Иванова

Зам.-председатели:

 • доц. д-р П. Петров

 • проф. дпн. Б. Байков

 • полк. доц. д-р инж. Г. Камарашев

Членове:

1. доц. д-р В. Банабакова

2. доц. д-р И. Марков

3. доц. д-р В. Статев

4. гл. ас. д-р Н. Минчев

5. гл. ас. д-р В. Цонкова

6. Т. Стоянова


НАУЧЕН СЪВЕТ

проф. д.ик.н. Никола Вълчев

проф. д-р Севдалина Димитрова

доц. д-р Велико Великов

доц. д-р Добринка Златева

доц. д-р Волфганг Люпке

доц. д-р Анатолий Асенов


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ


 • Икономика и управление

 • Туризъм

 • АгробизнесСметка за спонсориране на конференцията


Банкова сметка:

„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

клон Велико Търново

IBAN: BG95BUIN70011052012415

BIC: BUINBGSF


Основание за плащане:

спонсориране на судентска научна конференция,

Висше училище училище по агробизнес и развитие

на регионите - Филиал гр. Велико Търново,

име на спонсора


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

НВУ „Васил Левски”


ЗАЯВКА


за участие в научно-практическа конференция на

16-17 ноември 2012 година


Име, презиме, фамилия
Научно звание и степен
ВУЗ,

Научна

организация
Адрес за кореспонденция

телефон
E-mail:
Тема на доклада
Тематично направление
Специални изисквания за презентация мултимедия

Резервация
за хотел*


 15 ноември 2012 г.


Бр.нощувки: ..........  16 ноември 2012 г.


* нощувката е за сметка на участника в конференцията


Дата: .................... Подпис: .....................

Свързани:

Ключови думи iconDemande de recherche documentaire
Ключовите думи позволяват да се ограничи търсенето. Различни ключови думи със запетая
Ключови думи iconЗаглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5), подредени по азбучен ред и отделени...
Ключови думи iconКлючови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси”
Ключови думи iconНационални всекидневни издания
Ключови думи
Ключови думи iconОсновни понятия в маркетинга ключови думи
Модул №10. Фирмени комуникации
Ключови думи icon29-31 октомври 2009
Ключови думи: Култура, дефиниции, плурализъм, познание, преобразуване на природата, същностно единство
Ключови думи iconНа текста(ключови думи)
Да се завърнеш в бащината къща”-завръщането в родния, близкия дом при роднините и любимите хора
Ключови думи iconAnnuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
Ключови думи: речен отток, водостопански изследвания, статистически модели, екология
Ключови думи iconПреструктуриране – продуктивност – устойчиво развитие на икономиката
Ключови думи: системен подход, стратегии за развитие, итеративна процедура, динамично равновесие
Ключови думи iconІІ. Задължителното здравно осигуряване в България
Ключови думи: здравноосигурителна система;национална здравноосигурителна каса;осигурени лица;лекари и пациенти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом