Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
ИмеУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер144 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://geo.shu.bg/department/wp-content/uploads/2012/03/FPN_2011.doc
Публикувано в: СБОРНИК „40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЕКЦИЯ НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА, СЕПТЕМВРИ 2011


УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЕКСКУРЗИИ – ДИНАМИЧЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕТОД В ЯПОНИЯ И БЪЛГАРИЯ

Димитрина Михова,Университет Ямагучи, Япония

Милен Пенерлиев, ШУ „Еп. К. Преславски”

Саки Нашикимура, Университет Ямагучи, Япония


SCHOOL TRIPS AS AN EDUCATIONAL INSTRUMENT IN JAPAN AND BULGAIRA

Dimitrina Mikhova, Milen Penerliev, Saki Nishikimura

Abstract: School trips are an important educational tool, suitable for application with students of all ages. They introduce them to knowledge from hands-on experience rather than reading from textbooks of different subjects.

This paper is focused on school trips in Junior High and High school educational levels. A review is made to the history of school trips in Japan and Bulgaria and the current legal base for their organization. The role of school trips for the educational process is analyzed, as well as the way they are organized in both countries. Some problems of teaching with school trips are discussed, as well as some perspectives of their more effective use in education.

Key words: schol, trips, education, experience, application


Училищните екскурзии с образователна цел обикновено са приятни и в същото време децата научават за природата, историята, културата на местата, които посещават.

Образователните екскурзии са различни от ваканционното пътуване, защото техният фокус е върху обучението, а не само приятното прекарване.

Съвременните технологии правят нашия свят по-малък и ни сближават все повече. По този начин възможностите на учениците да изучават различни култури постоянно нарастват.

Като наблюдават и се потопяват в различни култури, независимо дали в съседство, или в други страни, те не само научават как да се отнасят към тях, но разбират и собствената си природна среда и култура.

Предимства на ученическите екскурзии като динамично обучение са:

 • Дават чудесни възможности да се научат учениците как да наблюдават други, различни от тяхната природни среди, култури, тяхните особености, проблеми и конфликти.

 • Изложени на различни природни и културни среди, учениците развиват разбиране за „чуждите” и „своите родни” места и научават как да ги сравняват.

 • Чрез разглеждане на красиви и исторически места, учениците получават емоционално и интелектуално удовлетворение.

 • Сблъсквайки се с предизвикателствата на чуждите места, учениците добиват нови перспективи в начина си на мислене.

 • Научавайки се да сравняват местата, учениците развиват глобално мислене.

 • Разглеждането на красиви и исторически места, различни от местоживеенето допринася за допълване на обучението по география, история, естетика, патриотизъм и др.

 • Излизайки от удобната зона на местната културна среда, учениците развиват по-добро чувство за собствена културна идентичност. Поставени в други природни и културни среди, те осъзнават разликите им от своята, виждат черти на своята културна среда, които когато са потопени в нея не са забелязвали.

 • Излизайки извън родното място, учениците се научават как да се адаптират и как да бъдат гъвкави в различни културни среди, как да имат самочувствие сред други култури.

 • Научават се как да оцеляват далеч от домашната среда и пряката подкрепа на близки и родители, т.е. научават се как да мислят и действат самостоятелно. Това включва вземането на самостоятелни решения по различни поводи, включително и разпределение на личния бюджет.

 • Учебните екскурзии дават отлични възможности за развитие на чувството за отговорност към колектива, осъзнаване на необходимостта от взаимно зачитане, взаимопомощ, тактичност и толерантност вътре в групата.

 • Обикновено по време на ученическите екскурзии се създават дълготрайни спомени и приятелства. Така учебните екскурзии спомагат за осъзнаването на принадлежността на индивида към обществото и получаване на чувство на отговорност и удовлетворение от това.

Елементи на подготовката на образователна екскурзия.

Внимателна подготовка на екскурзията е задължителна. Тя има образователна, финансова, административна и пр. страни. Основните етапи са:

 • Планиране на самото пътуване (транспорт, подслон, храна и пр.).

 • Планиране на лекции, беседи и пр. (видове, място, цени и пр).

 • Планиране на условията за културна комуникация с местните хора.

 • Планиране как да се създадат условия за преживяване на местната природна среда.

 • Планиране за преживяване на местните видове рекреация и развлечения

 • Планиране на преживяване – опитване на местните храни.

 • Планиране на свободното време.

 • Планиране на комуникациите вътре в групата (момчета, момичета, възраст, вид участие и пр.).

История и някои елементи на настоящо състояние на ученическите екскурзии в Япония и България.

Училищната екскурзия, или “енсоку” е много важна част от японското образование. Много учители смятат, че училищната екскурзия е много важна за социализирането на японските деца. По-големите деца в Япония, веднъж по време на прогимназиалния курс и веднъж в средния, отиват на екскурзии с преспиване („шуугакурьокоу”) с многопосочни образователни задачи. Дестинациите за тези пътувания варират , като могат да бъдат в Япония или в чужбина. Те имат дълга история. Първата е била проведена в префектура Токио през 1886 година. Тогава около 100 ученици посетили префектура Чиба, която е съседна на Токио. Учениците разгледали археологически разкопки и посетили училища в Чиба. Интересното е, че пътували пеша. Момичета-ученички отишли на училищна екскурзия за пръв път през 1889 година.

Първите сведения за методическата същност на ученическите излети и екскурзии се намират в едно издание на Паунчев през далечната 18991 година. В „Ръководство по отечествоведение за народните и класните училища” се прави опит да се намери мястото на екскурзията в обучението в училище. По-късно В. Станчев (19062) в списание учлищен преглед прави една от първите класификации на учлилищните екскурзии. Според него те са:

 • Малки еднодневни екскурзии.

 • Екскурзии с или без пренощуване с цел физическо укрепване на младежите.

 • Екскурзии с цел забава (еднодневни или с приспиване).

 • Продължителни екскурзии (набляга се именно на този вид ученически екскурзии).

По-късно и проф. Ан. Иширков (19213) също обръща внимание на ученическите екскурзии като част от обучението в българското училище. Набляга повече на географските пътувания, бидейки най-видния географ.

Първата ученическа екскурзия в чужбина на японски ученици е проведена през 1901 година до Китай. Целта била да се опознае по-добре една чужда страна. 1942 година е последна за ученическите екскурзии преди Втората световна война. В този период екскурзии до чужбина се провеждали само от частни училища. Въпреки тежките икономически условия, посвесеместен глад и недоимък, много бързо след войната ученическите екскурзии се възобновяват – това става през 1946 година.

Социалистическото развитие разширява ученическите екскурзии. През периода на 60те учителите сами организират ученическите екскурзии. Пътуването става с влак и автобус. Учениците си носят одеала и нощуват във физкултурните салони на училища в градовете, които посещават. През 1970те – все по-масово използване услугите на единствената туристическа агенция Балкантурнист и нейните хотели. Географските практики на студентите-географи също така спомагат за по-качестената организация и провеждане на ученическите екскурзии по-късно.

През дългите години правилата за провеждане на тези екскурзии на японските ученици се променят. Обществените училища започват да провеждат масово училищни екскурзии в чужбина през 1984 година, като първата е до Корея. След това правилата за провеждане на ученически екскурзии са променени и много училища започват да провеждат такива в чужбина. През 1990 година най-популярната дестинация е Корея. През 2006 година е Австралия, а САЩ стават все по-популярна цел на този вид пътувания. През 2006 година предпочитанията за посещения са както следва: 1.Австралия, 2.САЩ, 3.Корея, 4.Сингапур, 5.Китай.

Понастоящем много японски училища провеждат ученическите си екскурзии в чужбина. Нашето изследване показва, че броя на учебните екскурзии в чужбина постоянно нараства от 1990 година насам.

Организирани екскурзии на български ученици в чужбина.

Края на 1960те, 1970те се засилва обмена на ученици между страните от бившия Социалистически лагер, а по-късно и по-широки международни събития. Популярни стават т.нар. Международни пионерски лагери, които са придружени от ученически екскурзии. Увеличават се пътуванията на български ученици в международни детски конгреси, културни форуми и т.н. Но! – става въпрос за ограничен брой ученици, с определени таланти или избрани, - различно от масовите ученически екскурзии на японските училища. Края на 1980те години и 1990те пътуванията на млади хора в чужбина от България нарастват. Имаме данни за увеличение на студентските екскурзии в чужбина през този период.

Все още не разполагаме с конкретни данни за пътуванията на българските ученици в чужбина, но има основания да смятаме, че в този период те се увеличават по няколко линии:

 • Станалото модерно “побратимяване” на населени места от страните на бившия Социалистически лагер по-рано през годините.

 • По линия на единствената тогава туристическа агенция Балкантурист.

 • Други

Нашите изследвания продължават в тази насока. Всеки коментар и информация са добре-дошли.

Въпреки, че броя на японските ученически екскурзии в чужбина постоянно нараства, има много пътувания и в Япония. В средното училище най-популярната дестинация е префектура Окинава. На второ място е остров Хокайдо. В прогимназиалния курс най-предпочитано място е град Киото – старата японска столица, известна с това, че изразява до най-голяма степен японския вкус и традиция. На второ място е столицата Токио, където най-често се посещава Токийския Дисниленд.

Видове ученически екскурзии в Япония.

 • Посещения до местни обекти, екскурзии до местни забележителности – предимно ниските класове

 • Посещаване на места с образователна важност на разстояние от училището – ферми, музеи, места от исторически и географски интерес - в собствената страна и чужбина

 • Посещаване на други училища, посещение на спортни и театрални събития и фестивали

 • Посещение на жилищни и нежилищни центрове и райони с цел изучаване на езици, занаяти, фестивали, храни и пр.

 • Посещения на центрове за дейности на открито

 • Приклченски ваканции

 • Стандартни пътувания в чужбина и обмен с училища в чужбина

 • Други

Законови положения и правила за провеждане на учебни екскурзии в Япония и България

Има много правила за организиране на ученически екскурзии в Япония. Всяка префектура (40 на брой) изработва собствени правила. Те са променяни много пъти през дългата история на ученическите екскурзии и са различни за основния, прогимназиалния и средния курс на обучение.

За да илюстрираме това, сравняваме данните за две префектури – Токио и Ямагучи.

Токио е столичния район, а Ямагучи е сравнително малка по население префектура, разположена в най-западната част на остров Хоншу. За да илюстрираме това, сравняваме данните за две префектури – Токио и Ямагучи.


Токио

 

Прогимназия

Средно училище

Дни

По-малко от 72 часа

По-малко от 96 часа

Цена

Да не се карат родителите да имат трудности за плащането

По-малко от 79,800йени

Сезон

Трети курс

Септември, във 2ри курс

Насоки

Няма правила

Няма правила


Ямагучи

 

Junior high school

Средно училище

Дни

По-малко от 3 дни

По-малко от 6 дни

Цена

По-малко от 40,000 йени

Подходящо колическтво пари

Сезон

Трети курс

Втори курс

Насоки

Областта на Кансай - около Осака

Няма правилаПодготовка и организация на ученическите екскурзии в Япония и България

Организирането на училищна екскурзия в Япония отнема много време. Много хора работят заедно. Избраната туристическа компания и учителите подготвят всички подробности на пътуването.

Подходът включва следните важни и задължителни моменти:

 • Учителите решават дестинацията и целта на ученическата екскурзия 1-2 години преди датата на провеждането и.

 • Избраната от училището туристическа фирма прави план-оферта, с подробно обяснение на цените. Това трябва да стане 1 година преди пътуването.

 • Туристическата фирма резервира хотелите, влаковете или автобусите, които ще се използват, 6 месеца преди пътуването.

 • Почти всички училища желаят да включат в програмата на екскурзията срещи с училища от посещаваните райони. Извършва се предварителна подготовка, като често децата от съответните училища си разменят писма, подготвят сувенири, изучават най-употребяваните думи на съответния език, поздрави, обичаи и любезности.

 • Представител/и на учителите и представители на туристическата фирма отиват лично и проверяват целия планиран маршрут около 6 месеца преди екскурзията.

 • Училището обяснява на родителите всички подробности за екскурзията и прави всичко възможно всеки ученик да получи разрешение да отиде.

 • В повечето училища сумата за ученическа екскурзия започва да се събира още от влизането на детето в училището, с ежемесечни малки вноски. Така до времето на провеждането – след 2 години – парите са събрани и това дава възможност да не остават деца, които не могат да отидат по финансови причини.

 • Преди ученическата екскурзия в Япония учителите казват: “Не можете да носите пари повече от ....йени”. Сумата зависи от възрастта на учениците. Така децата могат да харчат еднакво количество пари и понятията “богат” и “беден” не ги тормозят по време на това пътуване, което трябва да бъде приятно и безпроблемно. Като се прибави и това, че в повечето случаи децата пътуват с ученическите си униформи, или даже в някои случаи специално подготвени такива като шапки, еднакви раници и пр. - този подход изглежда доста сполучлив за елиминиране на неприятни чувства предвид социалното положение на родителите – нещо, за което децата нямат вина.

 • Туристическата фирма осигурява медицинска сестра, която да придружи групата на училищната екскурзия, както и осигуряването на съответната медицинска застраховка

 • Японците са верни на маниерите си, които поддържат във всекидневния си живот от раждането им. Те се отгглеждат и възпитават с тях. Например – сутрешното събиране (Чоурей)- поздрав, както и други церемонии.

 • В повечето случаи и на училищната екскурзия децата ходят с униформите си. Училищните правила, дисциплина и церемонии не се пропускат и по време на екскурзия. Затова не е толкова трудно даже ако в една екскурзионна ученическа група има и 300 деца – например целия випуск в едно училище, обхващащ всички деца.

 • Оценяване. След провеждането на екскурзията туристическата фирма и учителите задължително правят разбор на цялото пътуване по всички точки и набелязват неща, които да се променят, за да бъде по-успешна през следващата година. Това е особено важно, тъй като японските учители са много заети и веднъж инвестирали време за организация, предпочитат да продължат със същата фирма и по същата схема, с ежегодните корекции.

В България много от посоченит еелементи на организация на ученическите екскурзии не са приложими и не се прилагат. Съществуват редица законови норми, които определят реда и начина на организация на училищните екскурзии. Най-важна е Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (посл.промяна от 2006 г.). Също така Наредбата за автомобилните превози определя продължителността на пътуванията през деня, като забранява преходите през тъмната част на денонощието.

Проблеми и перспективи в организирането и провеждането на ученическите екскурзии в Япония и България.

Авторският колектив си задава следните въпроси:

1. Каква е оценката на учителите и учениците на учебните екскурзии в Япония (и България)

2. Какво те смятат, че трябва да се направи, за да се подобрят ученическите екскурзии като приятен и динамичен инструмент за обучение в прогимназиалния и среден курс на обучение

На настоящия етап са проведени – и продължават да се провеждат – анкети в Япония с:

 • Университетски студенти, които са участвали в ученически екскурзии докато са били ученици;

 • Учители, които са пряко ангажирани в организирането на ученически екскурзии.Как сегашните студенти мислят, че трябвада се променят училищните екскурзии:
повече развлечения

17%повече учебни елементи

5%повече дни

22%по-малко дни

2%повече свободно време

23%повече групова работа

3%повече самостоятелни занимания

10%промяна на дестинациите

18%Резултати от анкета със 100 студенти за проучване как биха желали да се променят училищните екскурзии


Видно е, че има противоречиви мнения, както може да се очаква. Но очевидно водещи са предпочитанията за по-дълги като време екскурзии, желание за повече време за самостоятелно ориентиране на нови места и повече развлекателни елементи. От японска гледна точка тези данни са особено интересни, тъй като кулутрата и организацията на японските училища е такава, че не дават на учениците много време за самостоятелна работа и самостоятелно справяне с обстоятелствата. Японската култура е до голяма степен основана на групата, лоялността към нея и организираните дейности. Очевидно ученическите екскурзии са един от шансовете на децата да изпитат това предизвикателство и то се оценява от тях. Би било интересно да се проучи мнението на българските ученици по същите въпроси.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 1. Ученическите екскурзии с учебна цел имат дълга история и опит в Япония.

 2. Правилата за ученическите екскурзии се изготвят от Учебния съвет на съответната префектура, на които се подчиняват както обществените, така и частните училища, макар да има някои разлики в начините на финансирането и организирането им.

 3. Ученическите екскурзии в Япония се подготвят много старателно, като подготовката започва поне 2 години преди екскурзията, т.е. още по времето, когато ученикът е в първата година в съответното учлище.

 4. Японските студенти смятат, че ученическите екскурзии трябва да бъдат по-дълги по време, да включват повече моменти за развлечение и да бъдат насочени към места в Япония и чужбина, където нямат шансове да посещават често след като се дипломират. Смятат също, че трябва да има повече шансове за свободно време и самостоятелно справяне с нова обстановка.

 5. Японските учители смятат, че дестинациите на ученическите екскурзии трябва да бъдат повече насочени към посещения на места, където учениците нямат много шансове да посещават често след дипломирането си.

 6. Българските особености на ученическите екскурзии са по-различни от японските. Тепърва предстоят още анкетни проучвания за предпочитанията на учениците и техните ръководители за нови дестинации. Нашето мнение е, че те могат да се организират и като част от образователния туризъм (всъщност те са точно такива) и да са подчинени и на Закона за туризма. В този смисъл образователния туристически продукт може да е освободен от данъци и да му се дадат определени привилегии.

Авторският колектив на тази публикация остава в очакване за дискусии по предложената тематика. Всеки, който иска и има сили и идеи е добре дошъл, за да работим заедно по тази материя.

1 Паунчев, Г. 1899. Ръководство по Отечествоведение за учители от народните и класни училища, В.Търново

2 Станчев, В. Училищни екскурзии, сп. Училищен преглед, год. XI, кн.2, 1906

3 Иширков, Ан. Географски излети и научни екскурзии, сп. Училищен преглед, год. XX, кн.5, 1921

Свързани:

Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconСпоразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на Република България в
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония...
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconКометех оод
Метод и устройство за обработка и рафиниране на метални сплави чрез плазмено-дъгово нагряване с постоянен ток (патенти в България,...
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconТуристическая компания «Fresh Travel»
Шанхай (Китай) – Чеджу (Ю. Корея) – Фукуока (Япония) – Хосошима (Япония) – море – Шанхай (Китай) – море – Вакаяма (Япония) – Йокохама...
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconДопълнителни екскурзии
Записването и заплащането на допълнителните екскурзии по програма - Самолетна почивка до о-в Мадейра се осъществяват предварително,...
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconНа тема: "Изкустовото универсален и устойчив образователен метод" Сандански 2012, 16 септември
Желаещите да останат за закриването на фестивала, при предварителна заявка, ще бъдат
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconЕкскурзии Сицилия Пролет 2013
Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии. Екскурзиите се провеждат на български език при минимум...
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия icon6,4 Албумин 1 Метод с бромкрезолзелено /bcg/ 399 8 38,5 3,7 9,5 2 нава метод 4 0 39,8 3,0 7,6 4 Имунохимичен метод 1 0 36,6 0,0 0,0 5 Турбидиметричен метод 1 0 37,0 0,0 0,0 406
Неорганичен фосфор 2 м-д молибденовосиньо без обезбелтъчаване 49 2 1,16 0,19 16,2
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconПравил а за организиране и провеждане на ученическите игри
Настоящите Правила уреждат организирането и провеждането на Ученическите игри през учебната 2007/2008 година
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconПравил а за организиране и провеждане на ученическите игри
Настоящите Правила уреждат организирането и провеждането на Ученическите игри през учебната 2012/2013 година
Ученическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия iconПравил а за организиране и провеждане на ученическите игри
Настоящите Правила уреждат организирането и провеждането на Ученическите игри през учебната 2010/2011 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом