Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
страница5/11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 12_Rastenievad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Отговорност.за торене,

торовете;горивно-смазочни

Машини за торене;материали (ГСМ)

Опазване на околнатаБотуши, ръкавици и др.

среда от замърсяване.

3.3. Напояване.

Селскостопански

Подготовка на площите за

Определяне на

Умения за вземанекултури, вода,

напояване и начините на

поливната и

на решения;напоителни

напояване;

напоителната норма

Отговорност;съоръжения и

Поливна и напоителна

и извършване на

Дисциплинираност;машини.

норма, видове поливки.

напояването;

ПозитивноРабота с напоителна

отношение къмтехника;

околната среда.Борба с ерозията.3.4. Растителна защита

Селскостопански

Разпознаване на

Определяне

Отговорност;

(РЗ).

култури, препарати

основните групи вредители

степента на

Дисциплинираност;за РЗ;

по селскостопанските

вредност;

Концентрация наТрактори, машини

култури;

Срокове на

вниманието;за химическа

Основните методи и

растителна защита;

Наблюдателност.защита, ръкавици,

средства за провеждането

Провеждане на

ГСМ и др.

на растителнозащитни

растителнозащитнимероприятия и нови

мероприятия.методи.

4. Отглежда земеделски

Земя, семена,

Ботаническа и биологична

Разпознаване на

Работа в екип;

култури - полски,

торове, препарати,

характеристика на

видовия и сортовия

Сръчност;

зеленчукови, фуражни,

култури,

основните групи

състав на

Отговорност

трайни насаждения,

селскостопански

земеделски култури;

земеделскителечебни и алтернативни

машини и

Видов и сортов състав;

култури;култури.

съоръжения,

Традиционни технологии

Извършване на

трактори,

за отглеждане и прибиране

основни

автомобили, ГСМ,

на културите;

технологични

селскостопански

Алтернативни технологии

операции при

инвентар.

за отглеждане

отглеждане и

прибиране на културите.5. Извършва селекция и

Почва, растения,

Методи на селекция;

Наблюдаване,

Наблюдателност;

семепроизводство.

семена.

Фази на развитие на

отчитане и

Съобразителност.

земеделските култури;

прибиране наСтруктура и организация на

полските опити.семепроизводно

стопанство;

Организация на полския опит.

6. Разчита работни

Чертежи, скици,

Видове чертежи, проекции,

Разчитане на

Наблюдателност;

чертежи, схеми и скици.

схеми, чертожни

оразмеряване, условни

сборни чертежи.

Съобразителност.инструменти и

означения.материали.7. Работи с различни

Плугове, брани,

Класификация на

Нагласяване и

Сръчност;

видове селскостопански

фрези, култиватори,

селскостопанските машини;

регулиране на

Отговорност;

машини.

валяци, машини за

Устройство и принцип на

селскостопанските

Дисциплинираност;торене, сеитба и

действие на

машини;

Съобразителност;садене;

селскостопанските машини;

Прикачване и

Гъвкавост.Съоръжения за

Поддържане и съхранение

навесване на

напояване, машини

на техниката.

селскостопанските

за химическа

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд" в сила от 13. 02. 2009 г
Наредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом