Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
страница3/11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 12_Rastenievad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Съдове зазатваряне,

производство;проветряване,

Ръкавици, ботуши,засенчване,

работни дрехи.поливане);

Извършване на

специфични дейности

(колтучене, кършене, пензиране и др.).5. Участва в

Почва, семена,

Стратифициране и

Работа с

Издръжливост;

производството на

посадъчен

засяване на семена;

инструменти за

Умение за работа в

посевен и посадъчен

материал;

Начини и време за

присаждане и

екип;

материал.

Лопати, мотики,

присаждане;

маркиране;

Позитивнолозаро-овощарски

Грижи след присаждането

Колтучене, пензиране,

отношение къмножици, ножчета за

на дръвчетата (окопаване,

привързване, прищипване,

околната среда.присаждане,

филизене, напояване,

присаждане, изваждане,

етикети, маркери,

торене, обезметляване,

сортиране, окопаване,

манила;

обезпитяване).

съхранение.

Пясък, сандъци;

Помещения за

съхраняване на

посадъчния материал,

стратификалня и др.6. Участва в

Растения, препарати

Плевели, болести,

Разпознаване на

Дисциплинираност;

провеждането на

за растителна

неприятели, техника за

плевели, болести и

отговорност;

растителнозащитни

защита, помещения

обеззаразяване и

неприятели;

Позитивно

мероприятия.

за обеззаразяване,

растителна защита;

Работа с пръскачки,

отношение къмрезервоари за

Методи за борба с

прашалки, машини

околната среда.направа на

вредителите - традиционни

за обеззаразяване.

растителнозащитни

и екологосъобразни.разтвори,

пръскачки, машини

за обеззаразяване,

прашалки, работни

дрехи, маски, ръкавици.7. Извършва първична

Манипулационни

Обикновени складове,

Извършване на сортиране,

Отговорност;

заготовка и съхранява

пунктове, сушилни и

хладилни помещения,

почистване, измиване,

Дисциплинираност;

земеделска продукция,

складови

ровници, траншеи, шатри,

нарязване, сушене,

Умение за работа в

посевен и посадъчен

помещения,

сушилни;

опаковане, низане и балиране.

екип.

материал.

траншеи, шатри,

Изисквания за първичнапрепарати за

заготовка и съхраняване.обеззаразяване на

складовете и

продукцията,

машини за низане

на тютюн;

Вода, амбалаж,

ножчета,

калибратори,

чували, лопати,

стълби, канап, бали,

игли за низане.8. Поддържа работни и

Транспортни

Начини за поддържане на

Ползване на машини, работно

Отговорност;

транспортни средства и

средства,

машините и инструментите;

оборудване, инструменти и др.

Дисциплинираност;

оборудване при

инструменти,

Работно оборудване иУмение за работа в

технологични операции и

платформи,

работата с него;екип.

товаро-разтоварни

транспортни ленти.

Устройство и действие на

дейности.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд" в сила от 13. 02. 2009 г
Наредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом