Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
страница2/11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 12_Rastenievad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Растениевъд", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).


2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалността

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.Таблица 2

Описание на

Предмети и средства

Професионални компетенции

трудовите

на труда
дейности
знания за:

умения за:

професионално-

личностни качества

1

2

3

4

5

Специалност "Растениевъдство" - първа степен на професионална квалификация

1. Извършва подготовка и

Почва, растения,

Свойства на почвата;

Работа с градински

Издръжливост;

обработка на почвата

засети и засадени

Подравняване и

инвентар;

Умение за работа в

(почистване,

площи, мотики,

профилиране на площите;

Окомерно

екип;

подравняване,

лопати, гребла,

Срокове за извършване на

преценяване

Позитивно

профилиране и

кирки, лични

обработките.

състоянието на

отношение към

окопаване).

предпазнипочвата.

околната среда.средства, работно

облекло.2. Осъществява операции,

Различни видове

Видове торове (органични

Разпознаване на

Издръжливост;

свързани с торенето и

минерални и

и минерални);

видове торове

дисциплинираност;

напояването:

органични торове;

Машини за транспортиране

(органични и

Отговорност;

- товаро-разтоварни;

Складове за

и торене;

минерални);

Наблюдателност.

- монтаж и демонтаж на

съхраняване на

Начини на напояване;

Прокарване нанапоителни системи и

торове;

Дъждовални машини и

напоителни бразди;машини;

Машини за

инсталации;

Монтиране,- прокарване на временни

транспортиране и

Правила за опазване на

настройване ибразди за напояване.

внасяне на торове;

околната среда от

работа с напоителна

Лопати, чували,

замърсяване.

техника.

транспортни ленти,

ремаркета;

Ботуши, работни

дрехи, ръкавици;

Почва, растения,

водоизточници;

Инструменти и

машини за

подготовка на

площите;

Съоръжения за

напояване.3. Извършва ръчни

Семена, растения,

Ботанически особености на

Разпознаване на

Издръжливост;

операции при отглеждане

мотики, гребла,

земеделските култури;

семена;

наблюдателност;

на открито на

садила.

Начини на размножаване;

Разпознаване на

Умение за работа в

земеделските култури.Правила за здравословни

земеделските

екип;

и безопасни условия на

култури;

Позитивно

труд.

Работа с

отношение къмградинарски

околната среда.инструменти.4. Работи в култивационни

Парници, растения,

Култивационни съоръжения

Разпознаване на

Издръжливост;

съоръжения.

оранжерии, семена,

и устройството им;

семена и растения;

Умение за работа впосадъчен

Видове земеделски

Работа с

екип;материал, почва;

култури;

инструменти за

ПозитивноГрадински

Качество на посевния и

засаждане;

отношение къминструменти

посадъчния материал.

Работа в

околната среда.(садила, ножици,култивационни

мотики, лопати,съоръжения

колчета, кофи);(отваряне,


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд" в сила от 13. 02. 2009 г
Наредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом