Конспект по Е, I к. Viп. (Кст)
ИмеКонспект по Е, I к. Viп. (Кст)
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер29.83 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://varna-unis.eu/files/КОНСПЕКТ–ЕТ.doc
ж. С. Савов КОНСПЕКТ по Е, I к. VIп. (КСТ)

Автор доц. Савов


КОНСПЕКТ по Е, I к. VIп. (КСТ)


КОНСПЕКТ по Електротехниказа спец. КСТ, I-ви курс


I. ПОСТОЯНЕН РЕЖИМ В ЛЕВ.


1. Увод. Верижни концепции. Единици в SI-система. Електрически заряд, електрически ток. Закон за запазване на заряда. Eнергия, работа, мощност. Закон за запазване на енергията. Електрически потенциал, електрическо напрежение. Електрическа верига (ЕВ). Основни идеални елементи на ЕВ: а) източници; б) консуматори. Закон на Ом. Закон на Джаул за мощността на загубите.


2. EВ при постоянен режим. Основни елементи.Източници на постоянно е.д.н. и е.д.т. Основни елементи (резистор, бобина, кондензатор). Основни параметри: съпротивление R, индуктивност L, капацитет C. Магнитен поток. Енергия съхранявана в реактивните елементи (кондензатор и бобина). Електрическа схема, основни елементи: клонове, възли, контури.


3. EВ при постоянен режим. Основни закони. Основни закони за ЕВ: първи и втори закон на Кирхоф Баланс на мощностите. Еквивалентни преобразования на пасивни двуполюсници (последователно и успоредно свързване, „триъгълник” – „звезда” и обратно). Еквивалентни преобразования на активни двуполюсници. Делители на напрежение и ток.


4. Основни принципи и теореми за ЕВ при постоянен режим. Принцип на наслагване за линейни електрически вериги (ЛЕВ). Входни и предавателни съпротивления/проводимости, свойството взаимност. Теорема за еквивалентния генератор (на Тевенин/Нортън). Теорема за максималната активна мощност отделена в товара, к.п.д.


5. Ефективни методи за анализ на ЕВ при постоянен режим. Граф на ЕВ: дърво и допълнение, независими възли и независими контури (дуалност). Метод с контурните токове (МКТ). Метод с възловите потенциали (МВП). Особености при наличие на идеални източници. *Матрична форма на законите на Кирхоф, МКТ, МВП.

------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Капацитивни вериги. Основни закони.Капацитивни вериги. Еквивалентни преобразования в капацитивни вериги. Основни закони за капацитивни вериги. Аналогия на капацитивни вериги с ЕВ.


7. Магнитни вериги. Основни закони.Магнитни вериги: дефиниция и апроксимации. Магнитно съпротивление, магнитно напрежение, м.д.н. Магнитен закон на Ом. Основни закони за магнитни вериги. Аналогия на магнитни вериги с ЕВ. II. ХАРМОНИЧЕН РЕЖИМ В ЛЕВ.


8. Електромагнитна индукция. Електромагнитна индукция, същност. Закон на Фарадей. Генератор на хармонично е.д.н., обратимост (електродвигател). Приложения.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Я

9. Анализ на ЛЕВ във временната област. Уравнения на състоянието на ЛЕВ. Ред на една ЕВ. Анализ на стационарен хармоничен режим във временната област (метод на неопределените коефициенти). Амплитудно-фазови съотношения (ток-напрежение) в основните елементи на една ЕВ (R, L, C). Векторни диаграми за прост последователен и прост паралелен двуполюсник.


10. Анализ на ЛЕВ в честотната област. Основните закони в комплексна форма.Комплексен метод за представяне на хармонични сигнали. Закон на Ом в комплексна форма. Импеданс и адмитанс на двуполюсник. Закони на Кирхоф за ЛЕВ при хармоничен режим в комплексна форма.


11. Мощности при хармоничен режим. Мощности при хармоничен режим: моментна, активна, реактивна, пълна. Комплексна мощност, фактор на мощността. Триъгълник на мощностите. Баланс на мощностите в комплексна форма.


12. Методи за анализ на ЛЕВ (в комплексна форма). Метод с еквивалентните преобразования. Принцип на наслагване. Теорема на Тевенин / Нортън. Теорема за максималната активна мощност в товара. Метод с контурните токове. Метод с възловите потенциали.


13. Вериги с индуктивна връзка. Собствена и взаимна индуктивности. Съгласувано и несъгласувано свързване. Линеен трансформатор: основни уравнения, еквивалентна схема без индуктивна връзка. Входен импеданс, коефициенти на предаване по напрежение и ток. Комплексни мощности, предавани по индуктивен път, баланс.


14. Честотна реакция и резонанс в ЛЕВ. Резонанс в прости от RLC-двуполюсници от втори ред, основни. Резонанс в проста последователна ЛЕВ от втори ред: резонансна честота, характеристично съпротивление, Q-фактор. Резонанс в проста паралелна ЛЕВ от втори ред. Понятие за амплитудно-честотна характеристика (АЧХ) и фазово- честотна характеристика (ФЧХ).


15*. Четириполюсници. Четириполюсници, класификация. Основни матрици. Видове свързване. Канонични еквивалентни схеми (Т-схема). Входни импеданси и коефициенти на усилване. Характеристични параметри на взаимен четириполюсник (характеристични импеданси, константа на предаване). Четириполюсникът като съгласуващо звено. Понятие за обратна връзка.

Свързани:

Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconКонспект за изпита по дисциплината "Микропроцесорна техника" за специалностите кст и аиут при ту-варна
Полупроводникови запомнящи устройства. Класификация и технически характеристики. Статични ram памети. Схема на запомнящия елемент....
Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconМагистри „кст 2009-2010

Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconМагистри „кст – 2009-2010

Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconИзвадка от учебния план
Заниманията по дисциплината “Спорт” са предназначени за студентите от І курс за специалност кст
Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconЕ, ее, кст, аиут, ктт
Кинематика на постъпателното движение на материална точка. Основни величини и закони
Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconПротокол змагань
Організатор: отделение восточного танца «битт тамам» кст «браво», Наталия и Андрей Паша
Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconБиография на преподавател в професионалните направления
Лекции, семинарни и лабораторни упражнения, курсова работа на специалности кст и ктт
Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconПротокол змагань
Організатор: отделение восточного танца «битт тамам» кст «браво», Наталия и Андрей Паша
Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconПрограма по дисциплината " анализ и синтез на логически схеми "
Дисциплината е ориентирана към фундаменталната подготовка на студентите от специалност “кст” в ту – Варна
Конспект по Е, I к. Viп. (Кст) iconКонспект урока по обж
План-конспект урока по основам безопасности жизнедеятельности. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом