Образователно-квалификационни степени бакалавър
ИмеОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер15.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://operator.pmf.ni.ac.rs/akreditacijapmfnis/matematika/matematika_osnovne_akademske_studije/

Математика


образователно-квалификационни степени бакалавър
обучението е редовно по държавна поръчка

Условия за прием (кандидатстване и записване)


Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от кандидат студентския изпит и оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.

Цели


  •  Образователни

Даване на фундаментални знания в основните направления на матема-тиката: алгебра, геометрия, диферен-циални уравнения, комплексен анализ, топология, вероятности и статистика, изследване на операциите, математичеки анализ, математическа логика, числени методи и алгоритми и механика.

  • Професионални

Подготовка на високо квалифицирани специалисти по математика, способни да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи от основните области на  математиката.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие


Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по математика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или успешно да се реализират навсякъде, където математиката се използва като инструмент за решаване на практически задачи. Основните области за работа са банки, застрахователни компании, в промишлеността, търговията, в държавната администрация, в научни институти и университети.

Учебен план

Методи на оценяването на знанията


За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността 


За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle.

Области на изследователска дейност


Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в математиката.

Свързани:

Образователно-квалификационни степени бакалавър iconПравила за учебните планове в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" в унсс част първа
Унсс, в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" редовно, задоч­но, дистанционно и индивидуално обучение,...
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconСпециалност Кореистика е открита през 1995 г и предлага три образователно-квалификационни степени бакалавърска, магистърска и докторска
...
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconДържавни изпити, януарска сесия 2008 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени
Усъвършенстване управлението на екологичните ресурси на българското Черноморие за нуждите на туризма
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconДържавни изпити, септемврийска сесия 2008 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени
Злоупотребите с банови карти при резервации в туризма и методи за противодействието им
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconДържавни изпити, сесия януари 2011 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени
Маркетингов модел за представяне на вк”Емералд Резорт енд спа” на международния туристически пазар
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconДържавни изпити, януарска сесия 2008 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени
Приложение опита на ресторантъорската верига Клайдс- сащ в продукта на веригата Хепи-България
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconДържавни изпити, септ. Сесия 2012 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени
Проблеми при внедряване на haccp система в основен ресторант на хотел “Вистамар” – к к. Златни пясъци
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconДържавни изпити, септ. Сесия 2011 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени
Възможности за усъвършенстване на позициите на България като туристическа дестинация на емитивните пазари на съседните Балкански...
Образователно-квалификационни степени бакалавър iconСофийският университет
Департамента, както и многобройни научни центрове и лаборатории. През учебната 2007/2008 г в трите образователно-квалификационни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом