Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание
ИмеПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер92.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vsu.bg/upload/zad_parvi.doc
Одобрявам:

проф. д-р инж. Хамова

Декан на Строителен факултет РАЗПИСАНИЕ

за занятията на 1 курс задочно обучение във ВСУ „Л. Каравелов” в периода от 16.01.2012 г. до 03.02.2012 г. – ОКС „бакалавър”

Седм.


ден

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

група

109

110

109

110

109

110

109

110

109

110

109

110

дата

16

17

18

19

20

211

1


2


Химия в строителството


Л – 1, 2


Доц. Ганев

Информатика

Л – 2

Доц. Гороломов


Чужд език

У – 1, 2 Бл. 2 – 204, 207

Ст. пр. Иванова

Пр. Михайлова

Информатика

Л – 4

Доц. Гороломов


Чужд език


У – 3, 4, 5 Бл. 2 – 204, 207


Ст. пр. Иванова

Пр. Михайлова

Теоретична механика

У – 5

ас Петков

3


4

Теоретична механика

Л – 1

Гл. ас. Греков

Инф.


ПЗ – 5

Гл. ас Мурджева

Гл. ас. Любенов

ГД

У – 4

Гл. ас Велинов

Инф.


ПЗ – 7

Гл. ас. Мурдж.

Гл. ас. Любен.

ГД

У – 5

Гл.ас.Велин.

5


6

Информатика

Л – 1

Доц. Гороломов

Геодезия

Л – 3

Доц. Милошев

Теоретична механика

Л – 2

Гл. ас Греков

ХС

У – 5

Доц. Ганев

ХС

У – 6

Доц. Ганев

7


8


Геодезия


Л – 1, 2

Доц. Милошев


Химия в строителството


Л –3, 4


Доц. Ганев

Инф. ПЗ – 3

Гл. ас Мурджева

Гл. ас Любенов

ТМХ

У – 3 407

ас Петков

ГД

У – 4

Гл. ас. Велинов

Инф.


ПЗ – 5

Гл.асМурджева

Гл. ас. Любенов

Информатика

Л – 6

Доц. Гороломов

ГД

У – 5

Гл. ас.Велин.

Инф.

ПЗ – 7

Гл. ас.

Мурджева

Гл.ас Любен.

9


10

ТМХ

У – 3 407

ас Петков

Инф. ПЗ – 3

Гл.асМурджева

Гл. ас Любенов

ХС

У – 5

Доц. Ганев

Теоретична механика

Л – 4

Гл. ас. Греков

ХС

У – 6

Доц. Ганев
дата

23

24

25

26

27

282

1


2

Информатика

Л – 8

Доц. Гороломов

Инф.


ПЗ – 9

Гл.ас. Мурджева

Гл. ас. Любенов

ГД

У – 7

Гл. ас. Велинов


Чужд език

У – 6, 7 Бл. 2 – 204, 207

Ст. пр. Иванова

Пр. Михайлова

Математически анализ – 1

Л – 1

Доц. Ангелова

Математически анализ – 1

У – 2

Хоноруван

Математически анализ – 1

У – 4

Хоноруван

3


4

Теоретична механика

Л – 6

Гл. ас. Греков

ХС

У – 9

Доц. Ганев

Информатика

Л – 11

Доц. Гороломов

Математически анализ – 1

Л – 3

Доц. Ангелова

Математически анализ – 1

Л – 5

Доц. Ангелова

5


6


Химия в строителството

Л – 7, 8

Доц. Ганев

ГД

У – 7

Гл. ас. Велинов

Инф.


ПЗ – 9

Гл.асМурджева

Гл. ас. Любенов

Информатика

Л – 10

Доц. Гороломов

Инф. ПЗ – 12

Гл. ас.Мурджева

Гл. ас. Любенов

ГД

У – 8

Гл. ас. Велинов

Информатика

Л – 13

Доц. Гороломов

Теоретична механика

Л – 9

Гл. ас. Греков

7


8

ХС

У – 9

Доц. Ганев

Теоретична механика

У – 8

Ас. Петков

ГД

У – 8

Гл. ас. Велинов

Инф. ПЗ – 12

Гл.асМурджева

Гл.ас. Любенов

Химия в строителството

Л – 12

Доц. Ганев

Инф.


ПЗ – 14

Гл.ас. Мурдж.

Гл. ас. Люб.


ТМХ

У – 10, 11 407

ас. Петков

9


10

Геодезия

Л – 6

Доц. Милошев

Теоретична механика

Л – 7

Гл. ас Греков

Химия в строителството

Л – 10

Доц. Ганев

Химия в строителството

Л – 11

Доц. Ганев

Геодезия

Л – 9

Доц. Милошев
дата

30

31

1

2

3

43

1


2


ТМХ

У – 10, 11 407

Ас. Петков


Инф.

ПЗ – 14

Гл.асМурдж.

Гл. ас. Люб.


Теоретична механика

Л – 13, 14 Бл. 2 - 303

Гл. ас. Греков


Математически анализ – 1

У – 10, 11 Бл. 2 - 303

Хоноруван

Математически анализ – 1

У – 13 Бл. 2 - 303

Хоноруван

Математически анализ – 1

У – 15 Бл. 2 - 303

ХоноруванХ

3


4

Математически анализ – 1

Л – 14 Бл. 2 - 303

Доц. Ангелова


Инф.

ПЗ – 18

Гл. ас Мурдж.

Гл. ас Люб.

ТМХ

У – 17 407

ас Петков

5


6

Математически анализ – 1

У – 6 КК

Хоноруван

Математически анализ – 1

У – 8 Бл. 2 - 303

Хоноруван

Математически анализ – 1

Л – 12 Бл. 2 - 303

Доц. Ангелова

Информатика

Л – 17 КК

Доц. Гороломов

ГД

У – 11

Гл. ас Велинов

7


8

Математически анализ – 1

Л – 7 КК

Доц. Ангелова

Математически анализ – 1

Л – 9 КК

Доц. Ангелова


ТМХ

У – 15, 16 407

ас. Петков


Инф.

ПЗ – 16

Гл.асМурдж.

Гл. асл Люб.


Инф.

ПЗ – 16

Гл. ас. Мурдж.

Гл. асл Люб.


ТМХ

У – 15, 16 407

ас. Петков

ТМХ

У – 17 407

ас Петков


Инф.

ПЗ – 18

Гл. ас Мурдж.

Гл. ас Люб.

9


10

Теоретична механика

Л – 12 КК

Гл. ас. Греков

Геодезия

Л – 10 КК

Доц. Милошев

ГД

У – 11

Гл. ас Велинов

Забележка: Лекциите и упражненията се провеждат в уч. зали – Компютърен комплекс, Бл. 1 и зала № 103, Бл. 2

Свързани:

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамов Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова доц д-р Гороломов

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом