Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване




ИмеРезервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер208.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://elitconsultbg.com/wp-content/uploads/2011/01/texnologichna-modernizatsia-rezerven-spisak.

Приложение №1Б



Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:

BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


Категория на кандидата: Микро предприятиЕ





РЕГИСТРАЦИОНЕН

НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ

(брой точки)

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1.

BG161PO003-2.1.06-0338

ИЕС БГ ООД

Разработване на иновативни услуги чрез внедряване на модерни технологии в ИЕС БГ ООД

53,33

194 619,00 лв

126 501,65 лв

64,9996403229%

2.

BG161PO003-2.1.06-0009

ЕТ "СИГРО Т+Т-С.Грозлеков"

Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ “СИГРО Т+Т – С.Грозлеков” , чрез изграждане на ремонтно механичен цех

50,25

358 902,00 лв

199 610,68 лв

55,6170430925%

3.

BG161PO003-2.1.06-0365

"Рони 2006" ООД

Проект за повишаване на конкурентоспособността на фирма „Рони 2006” ЕООД

49,25

270 372,80 лв

175 000,00 лв

64,7254457549%

4.

BG161PO003-2.1.06-0324

„Алекса” ООД

Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване в рекламната дейност

45,33

283 214,29 лв

189 545,11 лв

66,9263934387%

5.

BG161PO003-2.1.06-0336

„Димитър Радев-Суперблиндор” ЕТ

Технологична модернизация на ЕТ „Димитър Радев – Суперблиндор” за повишаване на ефективността конкурентоспособността чрез закупуване на ново оборудване

37,00

182 838,99 лв

118 845,34 лв

64,9999980857%



Категория на кандидата: Малко предприятие




РЕГИСТРАЦИОНЕН

НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ

(брой точки)

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ



BG161PO003-2.1.06-0523

"МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД

Рециклиране на обезвредени опасни отпадъци

57,00

391 160,00 лв

234 696,00 лв

60,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0446

"БРАВИС и КО" ООД

Модернизация на производствените процеси в „БРАВИС И КО” ООД

56,00

772 500,00 лв

463 500,00 лв

60,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0094

"КАРИНА-4" ООД

Диверсификация и разширяване на производството на пластмасови изделия в Карина – 4 ООД

55,83

1 792 750,00 лв

1 000 000,00 лв

55,7802259099%



BG161PO003-2.1.06-0166

"Иновационтех"ЕООД

Разширяване и технологично обновление на машинния парк в цех произведствен, създаване на конструкторско звено за компютърно проектиране и изпитване на детайли и възли

55,75

873 059,00 лв

567 105,87 лв

64,9561908187%



BG161PO003-2.1.06-0316

"Си Пи Ей" ООД

Повишаване на конкурентноспособността на Си Пи Ей ООД чрез модернизиране на производството на органични и неорганични сертифицирани стандартни разтвори

55,75

592 114,00 лв

384 874,00 лв

64,9999831114%



BG161PO003-2.1.06-0595

"Комитекс" ООД

Модернизиране на производственото оборудавне с цел повишаване на конкурентноспособността на „Комитекс” ООД

53,83

435 560,00 лв

239 558,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0390

"Хляб и сладкарски изделия"ЕООД

Технологична модернизация за конкурентно развитие на „Хляб и сладкарски изделия” ЕООД

53,33

2 023 502,00 лв

999 827,06 лв

49,4107275407%



BG161PO003-2.1.06-0435

"ИСТОК" ООД

Стартиране на нова дейност в „Исток“ ООД – производство на полиетиленови чували от отпадъчен полиетилен

53,25

589 000,00 лв

323 950,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0458

"МЕБЕЛИ ИВЕН" ЕООД

Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в Мебели Ивен ЕООД

52,50

763 410,00 лв

496 216,50 лв

65,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0159

„Спринт-73” ООД

С алтернативно производство към нови пазари за „СПРИНТ - 73“ ООД

49,00

590 777,68 лв

354 466,00 лв

59,9998970848%



BG161PO003-2.1.06-0465

"ЮНИ-М 01" ООД

Повишаване на конкурентоспособността на произвежданата от „Юни-М 01“ ООД продукция чрез инвестиране в 3 бр. металообработващи машини с ЦПУ

47,00

415 500,00 лв

249 300,00 лв

60,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0387

"ИМЕСА - БГ" ООД

ИМЕСА: НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА НОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

42,33

2 272 646,45 лв

970 079,11 лв


42,6849988039%




BG161PO003-2.1.06-0079

"Михайлов Комерс" ЕООД

Повишаване на конкурентоспособността на “Михайлов Комерс” ЕООД чрез инвестиции в производствения процес

41,50

1 611 712,66 лв

964 506,56 лв

59,8435803067%



категория на кандидата: Средно предприятие




РЕГИСТРАЦИОНЕН

НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ

(брой точки)

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ



BG161PO003-2.1.06-0255

"ФЕШЪН ГРУП" ЕООД

Разширяване и модернизиране на плетачното производство във „Фешън груп” ЕООД

71,75

3 365 369,34 лв

1 999 971,69 лв

59,4279999591%



BG161PO003-2.1.06-0246

"ИНТРАМА ПРОТЕК" ЕООД

ИНОВАТИВНОСТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА
ИНТРАМА ПРОТЕК ЕООД

71,50

692 570,00 лв

346 285,00 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0312

„Анаконда” ЕООД

Инвестиции в обновление и модернизация на производственaта дейност на Анаконда ЕООД

71,50

397 136,00 лв

238 281,60 лв

60,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0369

"Плексистаб България" АД

Закупуване на ново производствено оборудване за повишаване на конкурентноспособността на „Плексистаб България” АД

71,25

432 700,00 лв

237 985,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0432

"Омелия"ЕООД

ОМЕЛИЯ ЕООД – КОНКУРЕНТНИ И УСТОЙЧИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР

71,25

436 200,00 лв

239 910,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0080

"Пластимо" АД

Разширяване производството на формувани изделия за автомобилната промишленост и транспортни опаковки в Пластимо АД

70,50

419 090,00 лв

209 545,00 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0092

"ТИ ЕМ ТИ" ООД

Повишаване на конкурентоспособността на „Ти Ем Ти” ООД чрез разширяване на дейността и разнообразяване на асортимента от трикотажни изделия

70,50

359 531,00 лв

215 718,60 лв

60,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0165

„Господинов и синове” ООД

ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА „ГОСПОДИНОВ И СИНОВЕ” ООД, 2010-2011 Г.

70,25

1 052 138,00 лв

578 675,00 лв

54,9999144599%



BG161PO003-2.1.06-0393

"Славей -Г" ЕООД

Модернизация и разширяване на производствената база на “Славей-Г” ЕООД

70,00

3 637 899,00 лв

1 901 687,85 лв

52,2743443400%



BG161PO003-2.1.06-0533

"КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Технологична модернизация на производството на
„Климаком Инженеринг” ООД

70,00

854 115,25 лв

427 057,62 лв

49,9999994146%



BG161PO003-2.1.06-0353

"Гамакабел"АД

Технологична модернизация на производството в ГАМАКАБЕЛ АД

69,75

3 598 414,21 лв

1 978 780,03 лв


54,9903350343%




BG161PO003-2.1.06-0194

"Юпитер Метал" ООД

Разширяване на дейността чрез технологична модернизация в Юпитер Метал ООД

68,75

1 068 430,00 лв

550 000,00 лв

51,4774014208%



BG161PO003-2.1.06-0071

"СПОРТПРОМ ШУС" ООД

Проект за технологично обновление в “СПОРТПРОМ ШУС” ООД: увеличен капацитет като гаранция за стабилност и конкурентоспособност

68,00

882 851,73 лв

441 425,86 лв

49,9999994337%



BG161PO003-2.1.06-0288

"МЕТИКС" ООД

Постигане на технологична модернизация във фирма „МЕТИКС” ООД чрез внедряване на поточна линия за прахово електростатично боядисване на електрически табла и мостови двугредов кран

68,00

544 950,00 лв

272 475,00 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0322

"ЕВРОМИГ" ООД

Повишаване конкурентоспособността на ЕВРОМИГ ООД чрез модернизиране на технологичното оборудване

68,00

2 602 580,00 лв

1 561 548,00 лв

60,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0217

"Хлебна промишленост" АД

Повишаване на ефективността на производствения процес в ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД

67,75

405 618,46 лв

223 000,00 лв

54,9777739406%



BG161PO003-2.1.06-0007

"БТЛ Индъстрийз" АД

Повишаване конкурентноспособността на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД, чрез инвестиционно подпомагане за производствено ноу-хау за нов и иновативен продукт

67,25

1 300 000,00 лв

715 000,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0328

„Мадара” АД

Технологична модернизация и оптимизация на производствения процес за селскостопанска техника в „Мадара” АД

67,17

2 847 405,00 лв

1 566 072,75 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0006

"АиД Комерсиал" ЕООД

Разширяване на продуктовата гама на А и Д Комерсиал ЕООД чрез технологично обновление на производствената база и засилване на конкурентните възможности

67,00

516 350,00 лв

283 992,50 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0116

"Юпитер 05"ООД

Повишаване конкурентоспособността на „Юпитер 05”ООД чрез технологична модернизация

67,00

3 864 630,00 лв

2 000 000,00 лв

51,7513966408%



BG161PO003-2.1.06-0459

"ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД

Технологична модернизация на фирма „ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД за производството на нов продукт

67,00

1 069 200,00 лв

534 600,00 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0124

"БУЛГАРКОНФ" АД

Повишаване конкурентоспособността на „Булгарконф” АД, чрез закупуване на машини и оборудване за шиене, кроене, дизайн и моделиране на конфекция.

66,83

1 245 500,00 лв

685 025,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0479

"ФЕЙЗАЛ" ЕООД

Повишаване на производствения капацитет и качество за повишена конкурентоспособност на Фейзал ЕООД

66,50

465 070,00 лв

255 788,50 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0356

ВИАС ЕООД

Технологично обновление за висока конкурентност на ВИАС ЕООД

66,00

666 420,00 лв

366 531,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0509

"АИИ ДЕЙТА ПРОЦЕСИНГ" ООД

Въвеждане на интегриран CMS за собствени информационни продукти

65,50

410 080,00 лв

205 040,00 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0045

„Топ Принт” ООД

ТОП 11

65,00

1 082 733,00 лв

595 503,15 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0119

"ОПТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" ООД

Технологично обновление в “Оптични елементи и системи” ООД – качество и сигурност

64,83

819 927,22 лв

409 963,61 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0161

„Стийл Мастърс” АД

Технологична модернизация в производственият процес и разширяване на производствените възможности на Стийл Мастърс АД.

61,75

469 700,00 лв

258 335,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0343

"Лемекон" АД

Повишаване конкурентноспособността на „Лемекон” АД чрез внедряване на технологична линия за прахово боядисване

61,50

420 800,00 лв

252 480,00 лв

60,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0592

"ДИЕЛ" ООД

Повишаване на конкурентоспососбността на „ДИЕЛ” ООД чрез осъвременяване и модернизиране на производствените технологии в предприятието

61,00

390 600,00 лв

214 830,00 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0157

„МБИ България” ЕООД

Модернизация на технологичните процеси в „МБИ България” ЕООД

60,25

1 434 221,60 лв

788 821,88 лв

55,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0573

"БУЛВЕСТ-СОФИЯ" АД

Обновяване на машинния парк на Булвест - София АД

60,25

2 552 069,00 лв

1 276 034,50 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0214

"ХИДРОМИНЕРАЛ" ООД

Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на трошачно-пресевна инсталация в кариера „Благоустройствени строежи”, с. Студена, община Перник, област Перник

59,00

3 062 177,90 лв

1 531 088,90 лв

49,9999983672%



BG161PO003-2.1.06-0472

"РЕД ДЕВЪЛ КЕТЕРИНГ" АД

КОНКУРЕНТНИ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ

57,75

629 865,00 лв

314 932,50 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0541

"НАЧЕВ" ООД

С технологична модернизация към нови пазари

56,17

470 385,04 лв

235 192,52 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0135

"Хлебозавод Кюстендил" ООД

Автоматизация на втора производствена линия за основен хляб

53,25

403 301,00 лв

201 650,50 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0570

ЕТ "МАНИЙКА - ВЛАДИМИР ВОДЕНИЧАРОВ"

Повишаване конкурентоспособността на
ЕТ „Манийка-Владимир Воденичаров”

52,50

1 484 576,00 лв

816 516,00 лв

54,9999461126%



BG161PO003-2.1.06-0383

"БОИЛ" ООД

Разширяване и модернизиране на дейността на „БОИЛ” ООД

52,25

577 960,00 лв

288 980,00 лв

50,0000000000%



BG161PO003-2.1.06-0587

"ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ" АД

Интерактивна телевизия (IPTV и WEB TV) и видео по поръчка (VoD) в реално време чрез интернет протоколи

49,50

828 300,00 лв

410 008,50 лв

49,5000000000%



BG161PO003-2.1.06-0329

„Жетом” ООД

Модернизация на производството чрез закупуване на съвременно оборудване

45,25

650 230,00 лв

357 500,11 лв

54,9805622626%




страница /

Свързани:

Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconРезервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване

Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване
Решение №2тмм-01-1/ г по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: bg161PO003 06
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване
Решение №3мс-01-1/14. 04. 2011 г по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: bg161PO003...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък на 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725, 85 лв., съгласно т. 2 от Решение № тмг-01-1/27. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Списък на 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725,85 лв., съгласно т. 2 от Решение №
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05....
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconПриложение 1
Пмс №121/31. 05. 2007 г. (в редакцията му преди измененията, обн. Дв, бр. 16/2009 г.) и съгласно т. 4 от Насоките за кандидатстване...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconПриложение 1
Пмс №121/31. 05. 2007 г. (в редакцията му преди измененията, обн. Дв, бр. 16/2009 г.) и съгласно т. 4 от Насоките за кандидатстване...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване bg161PO003...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconПо открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък на отхвърлени проектни предложения на етапи оценка на административно съответствие и оценка на допустимост по открита процедура за подбор на проекти
Бфп по подприоритет „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия: bg051PO002/10 6-02
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом