Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература
ИмеПрограма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер232.94 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://csea.fyc-vidin.org/materials/programmes/programa_podgotovka_uchiliste.doc
Учебна програма

за ограмотяване и подготовка за училище


по


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


1


ЯДРО: Диалогична свързана реч, Звукова култура, Подготовка за четене и писане.

ТЕМА : Търсим приятели

ЗАДАЧИ :

1.Участие в разговор за заниманията по устна реч в групата; практически опит за правилно хващане на молив.

2. Обогатяване на слуховия опит за гласните звукове а, е, и, чрез изменяне изговора им в думи.

3. Уточняване и отбелязване мястото на гласен звук в дума, чрез назоваване.

Граматически правилна реч, моторика.

 • Обогатяване на опита за завършване на кратко просто разширено изречение.

 • Правилно хващане на молив и извършване на движения по образец


2


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник;

ТЕМА : Есента дошла

ЗАДАЧИ :

1. Възприемане на стихотворението от Владимир Голев.

2. Споделяне преживените чувства на изобразената красота на природата през есента. Обогатяване на речника с думи и включването им в просто разширено изречение.

3. Обогатяване на речника с думите пременени, шарил; включване на новите думи в просто разширено изречение

Подготовка за ограмотяване, моторика.


3


ЯДРО : Свързана реч; Звукова култура; Речник;

ТЕМА: Играчките.

ЗАДАЧИ:

 1. Участие в беседа за играчките; възприемане на образец за описание на играчка

 1. Назоваване на играчка с дума и обогатяване на опита за обобщаване след групиране.

 2. Обогатяване на слуховата представа за гласен звук в дума чрез изменения на изговора на звуковете о , у , ъ в думи и изолирано.

 3. Очертаване на дъги и линии по образец; Свързване на думи в кратко просто изречение; Отбелязване на мястото им в дума чрез назоваване и оцветяване с червено върху звуковата схема.


4


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник;

ТЕМА : Есента дошла

ЗАДАЧИ :

 1. Заучаване стихотворението „Есента дошла” от Владимир Голев наизуст5

ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура; Граматически правилна реч.

ТЕМА : На разходка

ЗАДАЧИ :

 1. Подсигуряване на индивидуални опити за съчиняване на разказ по съвместно придобит опит.

 2. Обогатяване на речника с думи за действия /глаголи/.

 3. Уточняване на слуховата представа за съгласен звук чрез изговаряне и обозначаване на сонорните съгласни звукове р , л , м , н .

 4. Разпознаване на формите на глагола за сегашно и минало свършено време.

5. Подготовка за четене и писане; Граматически правилна реч; Свързана реч.

6


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник;

ТЕМА : Есенен панаир – Виолета Кънчева

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на разказа и събеседване за преживяванията на зеленчуците по време на подготовката им за панаира; разделяне разказа на части.

 2. Обогатяване речника с названия на състояния.

 3. Припомняне на думи по указания за мястото на гласен звук / ъ , и , у /; обогатяване на слуховия опит за гласните звукове.

 4. Рисуване на главните печатни букви по уточнени изисквания.


7


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Подготовка за ограмотяване; Звукова култура;

ТЕМА : Личен телефон

ЗАДАЧИ :

1. Възприемане на образец за отправяне на съобщение до приятел, познат по личен телефон; учтиви обръщения;

 1. Диференциране на слуховите представи за звучни и беззвучни съгласни / с-з , ж-ш / и мястото им в думите;

 2. Обогатяване на речника с думи и фрази за изразяване на учтивост

 3. Условно цветно обозначаване със син квадрат;

Граматически правилна реч, Свързана реч.

- изграждане на сложно съчинено изречение със съюза а .

- съчиняване на разказ със заглавие „Кой как се готви за зимата?”

- разговор за телефона като средство за общуване; пресъздаване на етюд – разговор по телефон; съставяне на диалог за изразяване на пожелание.


8


ЯДРО : Художествена л–ра; Речник; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ТЕМА : Есенен панаир – Виолета Кънчева

 1. Преразказване на разказа;

 2. Припомняне на думи по указания за мястото на гласен звук / ъ , и , у /;

 3. Подготовка на предварителен план за преразказването на разказа.

 4. Разделяне и преразказване разказа на части.

 5. Припомняне на думи по указания за мястото на гласен звук / ъ , и , у /; обогатяване на слуховия опит за гласните звукове.

 6. Рисуване на главните печатни букви по уточнени изисквания.


9


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова култура;

ТЕМА : Избирам роля – подготовка за театрализирана игра

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на сценарий за театрализирана игра по разказа

 2. „Есенен панаир” – Виолета Кънчева

 3. Разширяване на опита за образуване и изменяне на съществителни нарицателни имена; разпознаване и осмисляне на умалителни съществителни имена.

 4. Овладяване на умение за произнасяне на съгласен звук в дума, чрез увеличаване силата на гласа.

 5. Сравняване на думи и определяне на звуково сходство между тях; цветно моделиране на тризвукови и четиризвукови думи.

 6. Рисуване на пътечка по уточнени изисквания.

 7. Иницииране на разговор по нагледна опора

 8. Игри – Наблюдавам – разпознавам; Виждам буквата на звук /М,Л/

 9. Подходяща храна10


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч

ТЕМА : Издирване

ЗАДАЧИ :

 1. Съставяне на разказ по картинки. Договаряне на план за свързано изложение.

 2. Обогатяване на речника с антоними /едър-дребен;голям-малък; висок-нисък/.

 3. Построяване на сложно съчинено изречение със съюза а .11


ЯДРО: Подготовка за четене и писане; Моторика; Диалогична свързана реч.


 1. Усъвършенстване на уменията за звуков анализ на четиризвукови думи, уточняване на звуково сходство м/у дума и част от дума.

 2. Очертаване на пътечка по уточнени правила.
 1. Игри : Джуджета – великани; Забелязвам – досещам се; Аз съм голям, а ти малък и др.

 2. Игри : Живи звукове; Един изговаря, а друг отбелязва; Какви са опасностите и др.


12


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова култура;

ТЕМА : Моят род

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разказ по преживяване за преживяно семейно тържество и договаряне на план за разказване.

 2. Обогатяване на речника с названия на роднини. Използване на форми на съществителни имена в единствено и в множествено число.

 3. Обогатяване на слуховия опит за звучни съгласни чрез изменения на изговора им в думи.

 4. Звуков анализ на думи и установяване на разлика м/у звуковете им.

 5. Очертаване на вълнообразна и начупена линия по уточнени точки за почивка.

 6. Синтезиране минал опит на децата за семейни тържества.13


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура;

ТЕМА : Старите хора - съчиняване на развръзка на приказка

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на част от приказка и съчиняване на развръзка на приказка.

 2. Обогатяване на речника с названия от стария начин на живот.

 3. Възприемане и произнасяне на беззвучни съгласни в думи.

ЯДРО :

 1. Подготовка за четене и писане; Моторика; Граматически правилна реч.

 2. Представа за названия на един и много обекти.

 3. .Усъвършенстване на уменията за звуков анализ на три - и четиризвукови думи, уточняване на звукова разлика м/у две думи

 4. Очертаване на линии по пунктир.


14


ЯДРО: Худож. л-ра; Речник Граматически правилна реч


ТЕМА : С Ясен – дядовия внук / Асен Босев /

ЗАДАЧИ : Възприемане на стихотворението.

Осмисляне на словосъчетанието чудна сила.


15


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник

ТЕМА : Старите хора - възприемане на приказка

 1. Възприемане на приказка. Осмисляне на поука.

 2. Осмисляне на словосъчетанието мъдър съвет.


16


ЯДРО: Худож. л-ра; Речник ; Граматически правилна реч


ТЕМА : С Ясен – дядовия внук / Асен Босев /

ЗАДАЧИ : Заучаване наизуст стихотворението „С Ясен – дядовия внук”

от Асен Босев.


17


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник, Звукова култура

ТЕМА : Старите хора - преразказване на българска народна приказка

 1. Преразказване на приказката Старите хора - българска народна приказка.


18


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч.

ТЕМА : Приказници

ЗАДАЧИ: Съчиняване на приказка. Участие на децата с беседа за познати приказки; обсъждане варианти на приказки. Обогатяване на речника с интелектуални качества, емоционални и волеви състояния – умен – глупав; радостен – тъжен; целенасочено – разсеяно. Разширяване на опита за изразяване на минали събития и действия;


ЯДРО : Звукова к-ра; Подготовка за четене и писане.

ЗАДАЧИ: Изграждане на представи за звучен съгласен чрез изговаряне в дума и уточняване на мястото му в нейния звуков състав; определяне мястото на звук в дума .

Игри: Изговори като мен;Търся звука; Отделям – сливам


19


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура.

ТЕМА : Интернет

ЗАДАЧИ : Съчиняване на писмо до Дядо Коледа; съчиняване описание на подаръци; обогатяване на речника с прилагателни имена; обогатяване на представата за беззвучен съгласен, чрез изменяне изговора му в дума


ЯДРО : Подготовка за четене и писане, Граматически правилна реч.

ЗАДАЧИ :Сричков анализ на дума; довършване на сложно съставно изречение със съюзна връзка защото.

20


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч.

ТЕМА : До най – близките

ЗАДАЧИ : Съчиняване на благопожелания до близък човек; обогатяване на речника с названия и словосъчетания за изразяване на благопожелание; обогатяване на практическия опит за изразяване на бъдещи действия


ЯДРО : Подготовка за четене и писане, Граматически правилна реч.

ЗАДАЧИ : Уточняване мястото на звука д в дума и условно цветно обозначаване на мястото му в звукова схема; диференциране на звука д; слухово възприемане и изговаряне на звучни съгласни в дума


21


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч.

ТЕМА : Уча наизуст

ЗАДАЧИ : Беседа и припомняне на заучено стихотворение. Активизиране употребата на синоними за изразяване на емоционални състояния и дейности. Съгласуване на прилагателно съществително име по род и число


ЯДРО : Подготовка за четене и писане, Граматически правилна реч.

ЗАДАЧИ : Слухови представи за звучен и беззвучен съгласен в думи с т/д , п/б. Умение за звуков анализ и звуков синтез, чрез уточняване. Звуков и сричков анализ на думи

22


Художествена л-ра; Речник;

ТЕМА : Коледари / Стоян Дринов /

ЗАДАЧИ :Възприемане на стихотворението и заучаване наизуст. Участие в беседа. Осмисляне на словосъчетанието скъпи гости и разширяване представата за коледари.


ЯДРО: Моторика; Звукова култура; Граматически правилна реч.

ЗАДАЧИ : Възпроизвеждане на буква и назоваване на звука и по уточнени изисквания; назоваване на думи, които съдържат един от звуковете з , с , на уточнено място; довършване на сложно съставно изречение със съюзна връзка където.

23


ЯДРО : Художествена л-ра; Речник;

ТЕМА : Катеричкина Коледа

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане приказката на Андрей Райчев; уточняване последователността на отразените моменти; Обогатяване на речника с названия на нравствени качества и емоционални състояния. Изграждане на сложно съставно изречение със защото.

2. Разглеждане на илюстрации към приказката и анализ.


24


ЯДРО : Художествена л-ра; Речник; Граматически правилна реч; Звукова култура.

ТЕМА : Катеричкина Коледа

ЗАДАЧИ : Преразказване на приказката на Андрей Райчев; преразказване на последователните части по уточнени изисквания; Обогатяване на речника с названия на нравствени качества и емоционални състояния. Изграждане на сложно съставно изречение със защото.


ЯДРО : Граматически правилна реч; Звукова култура.

 1. Разглеждане на илюстрации към приказката и анализ.25


ЯДРО: Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова култура

ТЕМА: Получих подарък

;

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на описание на обект по уточнени изисквания;

 2. Групиране на думи по род и число – числително /един,една, едно/ и с наречието много;

 3. Обогатяване на речника с думи, които имат обобщаващо значение.

 4. Слухово възприемане на звук в дума и уточняване на мястото му в звуковата верига;

 5. Звуков анализ на думи от четири или пет звука и съставяне на условни цветни звукови модели – Игри:”Звуковете на думата”, „Синьо и червено квадратче”

 6. Съчиняване на описание – загадка за обект и разпознаване – „Аз си избрах”;”Моята загадка”


26


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура; Подготовка за четене и писане

ТЕМА : Спомен от Нова година

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разказ за споделяне на спомен /преживяно/.

 2. Обогатяване на речника с названия за изразяване на силни положителни емоции и чувства.

 3. Разширяване слуховия опит за звукосъчетанието шт, чрез изговаряне на думи по предложен образец.

 4. Условно цветно моделиране на два звука, които се записват с една буква

 5. Обогатяване на речника с антоними - Приличат си – различават се

 6. Очертаване на начупена линия - Първо проверявай, после очертавай.


27


ЯДРО : Свързана реч; Граматически правилна реч; Речник

ТЕМА : Бебчето

ЗАДАЧИ :

 1. Участие на децата в беседа за отглеждането на бебе.

 2. Обогатяване на речника със сложни названия на действия, извършвани при отглеждане на бебе

 3. Употреба на прости разширени изречения с обстоятелствени пояснения за време.

 4. Обогатяване на слуховия опит за съгласен звук в думи, които съдържат й.

 5. Произнасяне на звука й в думи и изолирано; условно цветно обозначаване на мястото му върху звукова схема.


28


ЯДРО : Речник, Свързана реч, Звукова култура

ТЕМА : Лисица и щъркел Ран Босилек.

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на приказката и участие в беседа; осмисляне на поуката; избор на роли и декор.

 2. Умения за използване на учтиви форми при общуване.

 3. Уточняване изговора на звуковете г, к, х и подпомагане на слуховото им възприемане в дума.

 4. Построяване на сложно съставно изречение със съюзна връзка защото.

 5. Очертаване на пътечка за съединяване на два звука за един и същ съгласен звук.

 6. Определяне мястото на звука в дума и обозначаването му със син квадрат.29


ЯДРО : Художествена л-ра; Речник; Моторика; Звукова култура;

ТЕМА : Сурва, сурва година !

ЗАДАЧИ:

 1. Възприемане на народната благословия Сурва, сурва година !

 2. Обогатяване на речника с думи за начало и край на народната новогодишна благословия.

 3. Припомняне на думи, в които се съдържат договорени съгласни звукове – ж, ш.

 4. Запознаване със сурвакарството, коледуването, наричания от коледари; видове сурвакници; запознаване с обичая в различни области на страната.

 5. Обогатяване на практическия опит за изразяване на бъдещи действия

 6. Анализиране на графичен знак и договаряне на последователността на движенията за рисуването му.


30


ЯДРО : Художествена л-ра; Речник; Моторика; Звукова култура;

ТЕМА : Сурва, сурва година !

ЗАДАЧИ:

 1. Заучаване на народната благословия „Сурва, сурва година” наизуст

 2. Обогатяване на речника с думи за начало и край на народната новогодишна благословия

 3. Припомняне на думи, в които се съдържат договорени съгласни звукове – ж, ш

 4. Запознаване със сурвакарството, коледуването, наричания от коледари; видове сурвакници; запознаване с обичая в различни области на страната.

 5. Обогатяване на практическия опит за изразяване на бъдещи действия

 6. Анализиране на графичен знак и договаряне на последователността на движенията за рисуването му.


31


ЯДРО : Художествена литература, Речник, Граматически правилна реч, Моторика

ТЕМА : Лисица и щъркел – Ран Босилек

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на приказката и участие в беседа; осмисляне на поуката.

 2. Обогатяване на речника с думи като тепсия, гостих.

 3. Преразказване на приказката. Построяване на сложно съставно изречение по модела ”Както,...., тъй.........

 4. Припомняне на думи, в които се съдържа договорен звук – /щ - шт/ и разпознаване на буквите им

 5. Разглеждане и рисуване на графични знаци32


ЯДРО : Художествена литература, Речник, Граматически правилна реч, Моторика

ТЕМА : Лисица и щъркел – Ран Босилек

ЗАДАЧИ :

 1. Преразказване на приказката и участие в беседа; осмисляне на поуката.

 2. Обогатяване на речника с думи като тепсия, гостих.

 3. Преразказване на приказката. Построяване на сложно съставно изречение по модела ”Както,...., тъй.........

 4. Припомняне на думи, в които се съдържа договорен звук – /щ - шт/ и разпознаване на буквите им

 5. Разглеждане и рисуване на графични знаци


33


ЯДРО: Свързана реч; Речник; Звукова култура; Граматически правилна реч.

ТЕМА : Обичам анимацията. Съчиняване на сценарий за филм

ЗАДАЧИ :

 1. Участие в беседа за анимацията и систематизиране на представата за изкуството да се рисуват филми; устно договаряне на сценарий за филм;

 2. Обогатяване представата за механизма на анимацията; уточняване на граматическите представи за сегашно, минало свършено и минало несвършено време, чрез построяване на изречения за последователни кадри; разширяване на слуховия опит за звукосъчетанията йа, йу, чрез изговарянето им в началото на думи

 3. Анализиране на звукосъчетанията йа, йу, и уточняване на условен цветен знак за обозначаването им в звукова схема, където място е осигурено само за една буква; очертаване на начупени линии по уточнени изисквания за движение на ръката; построяване на сложни съставни изречения със съюзна връзка когато.


34


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура; Подготовка за четене и писане

ТЕМА : Микрофонче

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разказ по картина; употреба на учтиви форми и изрази; формиране на слухова представа за звуковете дж , дз, чрез изговаряне в думи и изолирано; определяне на мястото на тези звукове и условно цветно моделиране с оперативен материал.

 2. Обособяване на групи от думи, съдържащи звуковете дж , дз, чрез ограждане и изключване на излишна дума; определяне на мястото на тези звукове и условно цветно моделиране с оперативен материал. Представа за единствено и множествено число на съществителни нарицателни имена, чрез назоваване на картинки.Очертаване на начупена линия по уточнени изисквания.


35


ЯДРО: Свързана реч; Речник; Моторика; Звукова култура; Граматически правилна реч.

ТЕМА : Ще поискам прошка

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разсъждение за заговезни. Разширяване представите за правила във взаимоотношенията м/у хората и употребяване на учтиви етикетни форми. Построяване на сложно съставно изречение със съюзна връзка защото.

 2. Обогатяване опита на децата за изговаряне на цели думи и последователни срички на думи. Извършване на сричков анализ и сричков синтез чрез действия с условен цветен звуков модел на дума. Рисуване на букви във въздуха.


36


ЯДРО:Речник; Художествена л-ра;

ТЕМА : Снежинка – стих. от Д. Спасов

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на стихотворението.Уточняване смисъла на умалителни съществителни имена.

 2. Актуализиране на графичен знак, разпознаване буквата на звука

 3. Съгласуване на числително, прилагателно и съществ. име.

 4. Игри : Думи на поета; Подбирай думи и др.


37


ЯДРО:Речник; Художествена л-ра;

ТЕМА : Снежинка – стих. от Д. Спасов

ЗАДАЧИ :

 1. Заучаване на стихотворението наизуст. Уточняване смисъла на умалителни съществителни имена.

 2. Актуализиране на графичен знак, разпознаване буквата на звука

 3. Съгласуване на числително, прилагателно и съществ. име.

 4. Игри : Думи на поета; Подбирай думи и др.


38


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Художествена л-ра; Звукова култура; Подготовка за четене и писане.

ТЕМА : Признателност

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разказ по преживяно / наблюдение / от тържество на децата за В. Левски. Моделиране на срички – сричков анализ.

 2. Обогатяване на речника с названия за делото и дейността на В. Левски.

 3. Актуализиране на художествения опит за личността на В. Левски чрез слушане на произведения за него.

 4. Условно цветно моделиране на цяла дума и дума на части /срички/

 5. Обогатяване на слуховия опит, чрез изговаряне на думи съдържащи мек съгласен звук

39


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник; Граматически правилна реч; Моторика

ТЕМА : Баба Марта /разказ от Елин Пелин/

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на разказа и осмисляне на характерните външни и нравствени черти на основния образ. Обогатяване на речника с названия на емоционални състояния.

 2. Разговор в/у илюстрации за настъпващия месец март.

 3. Слушане на други худож. произведения за Баба Марта.


40


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник; Граматически правилна реч; Моторика

ТЕМА : Баба Марта /разказ от Елин Пелин/

 1. Преразказване на разказа. Умение за съгласуване на числително, прилагателно и съществително име. Анализиране на графичен знак, разпознаване на букви и назоваване със звук.

 2. Разговор в/у илюстрации за настъпващия месец март.

 3. Слушане на други худож. произведения за Баба Марта.


41


ТЕМА : Баба Марта

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на приказка по опорни думи /Баба Марта, панер, прежда, бяла, червена, мартенички/

 2. Обогатяване на речника със словосъчетания, характерни за приказния жанр /Имало едно време...; През девет села в десето...;И аз бях там и аз видях...;Яли, пили и се веселили...;/

 3. Представи за минало свършено и минало несвършено време, чрез назоваване на различни действия

 4. Изменение на изговора на звуковете в кратки думи, чрез удължаване или увеличаване силата на гласа /кооооос – сооооок и т. н./

 5. Моторика – очертаване на непрекъснати линии по предварително уточнени правила

 6. Разговор за националния празник : 3-ти март


42


ТЕМА : На мама

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разсъждение за майката и обогатяване речника с названия за изразяване на чувства.

 2. Обогатяване на речника с названия за изразяване на чувства между деца и родители, дете и майка /мило, нежно, грижовно, обичливо/

 3. Построяване на сложни съставни изречения с ако..., то.

 4. Определяне последователността на звуковете в думата.

 5. Измисляне и изразяване на пожелание с израза “Винаги бъди…”


43

ТЕМА: Пролет е !

ЗАДАЧИ :

 1. Съставяне на разказ по забранени думи – снежинка, цвете, слънце, лист.

 2. Обогатяване на речника с части на речта и описания за забранените думи; сложно съставно изречение със съюзна връзка където.

 3. Звуков анализ на кратки думи, в които гласните и съгласните са в различна последователност; получаване на думи, чрез звуков синтез.
 1. Игри – Дума за промяната; Един показва, а друг назовава; Зная друга дума.

 2. Игри – Загадка; От сини и червени квадратчета; Точно по пътечката; Продължи след „където”.

 3. Моторика. Очертаване на непрекъсната линия по уточнени изисквания.


44


ТЕМА : На театър

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разказ по преживяване от театрално представление

 2. Обогатяване на речника с названия и изрази за нравствени качества на герои – трудолюбив – мързелив, добър – лош, умен – глупав, честен - нечестен.

 3. Съгласуване на числително, прилагателно и съществително име.

 4. Сричков анализ и синтез на думи.

Игри : Артист; Зрител; Гост; Слушател; Любима роля; Назови като мен.

 1. Игри : Цяла дума – част от дума; Избери яасти и ги подреди в дума; Точно по средата.

 2. Моторика. Свързване на обекти с пътечки по предварително уточнени правила.

45


ТЕМА : Празник има мама – Слав Караславов

ЗАДАЧИ : Възприемане на стихотворението “Празник има мама” – Слав Караславов;

 1. Осмисляне на словосъчетанията светъл ден, вестта голяма, до късно тича;

 2. Разпознаване на буква и назоваване със звук

 3. Цветни звукови модели на думи от три и четири звука и съставяне на задачи по тях

 4. Моторика – Точно по пътечката, Рисувам във въздуха


46


ТЕМА : Празник има мама – Слав Караславов

ЗАДАЧИ :

 1. Заучаване стихотворението “Празник има мама” – Слав Караславов наизуст;

 2. Затвърдяване осмислянето на словосъчетанията светъл ден, вестта голяма, до късно тича;

 3. Разпознаване на буква и назоваване със звук.

 4. Цветни звукови модели на думи от три и четири звука и съставяне на задачи по тях.

47

ТЕМА : Пролетен венец / Рада Александрова/

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на разказа и участие в беседата. Обогатяване на речника с художествени изрази за запомняне и изказване на словосъчетания от текста. Възпроизвеждане на графичен знак.

 2. Разпознаване на буква и назоваване със звука й.

 3. Извършване на звуков анализ на думи и синтезиране на звукове в дума.

 4. Построяване на сложно съставно изречение със съюзна връзка когато.


48

ТЕМА : Пролетен венец / Рада Александрова/

ЗАДАЧИ :

 1. Преразказване на произведението и участие в беседата. Обогатяване на речника с художествени изрази за запомняне и изказване на словосъчетания от текста. Възпроизвеждане на графичен знак.

2. Разпознаване на буква и назоваване със звука й.

3. Извършване на звуков анализ на думи и синтезиране на звукове в дума.


49


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Художествена л-ра; Звукова к-ра; Моторика.

ТЕМА : Шегите

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на кратък разказ с хумористичен елемент; думи антоними; степенувани прилагателни имена, чрез подбиране на подходящо съществително име.

 2. Римуване на думи в текст; свързване на две думи в рима;

 3. Обогатяване на слуховия опит за мек съгласен звук чрез изговаряне на междуметия; очертаване на пътечка.

 4. Слушане на кратки хумористични произведения. Игри – Вярно ли е, че...? Смешки с думи; Избирам подходяща дума.

Игри с думи – Аз римувам; Вярно ли е това? от Лъчезар Станчев


50


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова култура; Подготовка за четене и писане

ТЕМА : Опазвам здравето си

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на разсъждение; Правила за опазване на собственото здраве и обогатяване речника на децата с названия по темата. Построяване на прости разширени изречения, чрез включване на допълнение, обстоятелствено пояснение и определение.

 2. Уточняване мястото на звука в дума, за да се подпомогне възприемането ; условно цветно моделиране.


51


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Моторика

ТЕМА : Нашата земя

ЗАДАЧИ :

 1. Съставяне на разказ по темата; систематизиране знанията за промените в природата през четирите годишни времена. Употреба на конкретни названия и обобщаването им с думи за уточняване на родова или видова принадлежност.

 2. Построяване на въпросителни изречения посредством частиците ли, нали.

Рисуване на обект за допълване на група; на последователни елементи от непрекъсната линия по предварително уточнени изисквания. Ограждане на предварително уточнена група. Рисуване на крива затворена линия по уточнения за начало и край на фигурата


52


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Моторика; Худож. л-ра

ЗАДАЧИ :

 1. Споделяне на личен опит за обичаи и обреди / Лазаровден, Цветница/. Обогатяване речника с названия, типични за празниците. Построяване на сложни съставни изречения по сюжетна картинка с където, когато, както. Съставяне на изречение по опорни думи. Декоративна украса на яйце.

 2. Активизиране минал опит на децата за празниците.


53


ЯДРО : Художествена л-ра; Речник; Моторика; Звукова к-ра на речта


ТЕМА : Великден /Дора Габе/

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на стихотворението. Беседа за значението на празника.

 2. Обогатяване речника с умалителни съществителни имена. Очертаване на пътечка.


54


ЯДРО : Художествена л-ра; Речник; Моторика; Звукова к-ра на речта.


ТЕМА : Великден /Дора Габе/

ЗАДАЧИ :

 1. Заучаване наизуст на стихотворението Великден /Дора Габе/.

 2. Беседа за значението на празника. Обогатяване речника с умалителни съществителни имена. Очертаване на пътечка.


55


ЯДРО : Художествена л-ра; Речник; Моторика; Звукова к-ра на речта


ТЕМА : Заю Баю великденски /С. Андреев/

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на разказа.

 2. Беседа за характеризиране на героите и взаимоотношенията между тях. Анализиране на графичен знак и рисуването му. Слухово различаване на звуковете йу, йа и припомняне на думи, в които те се намират на първо място.

 3. Запознаване с християнското значение на празника и слушане на други творби.

56


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова култура; Подготовка за четене и писане

ТЕМА : Човешката сила

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване разказ по картинка – беседа за човешката сила; обогатяване речника с названия на човешки качества; уточняване представите за сегашно, минало и бъдеще време на глагола чрез практически примери.

 2. Последователно изговаряне на две думи за определяне мястото на звука, по който се различават. Звуков анализ на две думи и уточняване сходството между тях . Обяснение за различния звук и мястото на вграждането му в опознатия звуков състав.

 3. Формиране на представа за мястото на ударението в дума


57


ЯДРО :Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова култура; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ТЕМА : В Европа

ЗАДАЧИ :

 1. Съчиняване на обяснение. Участие в беседа за споделяне на мечта за бъдещия живот в света; обогатяване речника с названия за професионални качества; построяване на сложни съставни изречения със съюзна връзка защото.

 2. Изговаряне на две думи и търсене на звуково сходство м/у тях; звуков състав на дума и обозначаване на гласните и съгласните звукове в нея; очертаване на линии по предварително уточнени изисквания.58


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ТЕМА : Нашата писменост

ЗАДАЧИ :

 1. Участие в беседа за създателите на славянската писменост и съчиняване на приказка. Активизиране на думи изразяващи интелектуални, емоционални и нравствени качества. Оформяне на условни цветни звукови модели на две думи с еднакъв звуков състав. Съчиняване наум и устно разказване на приказката.

 2. Съединяване с пътечки на две картинки, които се назовават с еднакви по звуков състав думи.59


ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ТЕМА : Ако всички деца по Земята

ЗАДАЧИ :

 1. Изразяване на желания чрез даване на интервю. Обогатяване речника с названия чрез конкретизиране на детски желания. Изговаряне на цели думи и разделянето й на части - срички.

 2. Извършване на сричков анализ на думи; синтезиране на две срички в дума и посочване на отговора. Разглеждане на графични фигури и уточняване начина за рисуването им.


60


ЯДРО : Художествена л – ра; Речник; Моторика; Подготовка за четене и писане.

ТЕМА : Буквите /Петя Йорданова/

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на стихотворението.

 2. Разпознаване на буквите и назоваване на звуковете им. Подреждане на буквите в думи и изговаряне.


61


ТЕМА : Диагностика


62


ТЕМА : Диагностика


Изготвил: Анриета Томова


Утвърдил: Николай Цолов

Свързани:

Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconПрограма по български език и литература
Тази програма дава възможност на децата да преодолеят пропуските в знанията си и да се върнат в училище в съответния клас
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconПрограма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
Джовани Бокачо – “Декамерон”. Свободата на моралната оценка като израз на ренесансовото мислене
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconКонспект за изпит по български език и литература
Литература за 10. клас, задължителна подготовка; Клео Протохристова, Николай Аретов, Ренета Божанкова, Роман Хаджикосев, Светла Черпокова;...
Програма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература iconПървата дистанционна научно-практическа конференция по български език и литература е опит чрез средствата на информационните и комуникационните технологии да се намери път към изначалната функция на художествената литература,
Нали никой от нас не се заблуждава, че голямата литература се създава само за да се изучава и анализира в училище!?
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом