Конспект по дисциплината "управление на ресторантьорството"
ИмеКонспект по дисциплината "управление на ресторантьорството"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер36.51 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.fun4e.com/MT/f/public/1314993841_131_FT0_konspekt_kursova_zadacha_restorantjorstvo_ne
КОНСПЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНАТА “УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

2011/2012


Тема първа: Ресторантьорството – същност, особености и тенденции

1. Разновидности на възможностите за хранене

2. Ресторантьорството-същност, функции, тенденции и проблеми

3. Ресторантьорски вериги

4. Франчайзинг в ресторантьорството

5. Същност и основни черти на ресторантьорския продукт

Тема втора: Управленски решения и дейности в ресторантьорството

6. Проектиране на заведенията за хранене и развлечения

7. Пространствено ситуиране на заведенията за хранене и развлечения

8. Технологично проектиране и интериорни решения в ресторантьорството

9. Особености на управлението на човешките ресурси в ресторантьорството – изисквания и критерии за заемане на длъжностите в заведенията за хранене и развлечения

10. Съставяне и оформяне на менюто като стратегически маркетингов инструмент

Тема трета: Икономика на ресторантьорството

11. Приходи, разходи и цени в ресторантьорството

12. Финансово – счетоводен контрол в ресторантьорството


Препоръчителна литература

 1. Алексиева Й., Ст. Стаматов, авторски колектив. Наръчник по ресторантьорство и хотелиерство. Проектиране и дизайн., С., РААБЕ, 2001

 2. Джеймс Дж., Д. Болдуин, Управление рестораном, 2008

 3. Копринаров Бр., Хотелиерство и ресторантьорство, Шумен: Унив.издателство “Епископ Константин Преславски”, 2005

 4. Пеев П., Икономика и мениджмънт в ресторантьорството, ИК “ЛЮРЕН”, С., 1998

 5. Рибов М., М. Станкова, Пр. Димитров, Л. Гръчка, Ресторантьорство и хотелиерство, първо издание, Изд. “Тракия-М”, С., 2007

 6. Рибов М., Д. Тадаръков, Т.Парушева, М.Янева, Т.Тончева, Е. Великова, Основи на туризма, Първа част, Унив.изд. “Стопанство”, С., 2007, стр.315-357

 7. Рибов М., Д. Тадаръков, Т.Парушева, М.Янева, Т.Тончева, Е. Великова, Основи на туризма, втора и трета част, Унив.изд. “Стопанство”, С., 2007/2008

 8. Рибов М., М.Станкова, М.Блажева, С. Милева, Пр. Димитров, Е. Александрова, Е.Великова,И. Емилова, Л.Гръчка, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, първо издание, Изд. “Тракия-М”, С., 2008

 9. Хаджиниколов Хр., Ресторантьорство и хотелиерство, Университетско изд. “Стопанство”, С., 1996

 10. Цоников Г., Тоталността в ресторантьорския продукт, сп. “Икономически алтернативи”, бр.6/2006

 11. Ryder, B., New Restaurant Design, 2010

 12. http://www.mayoclinic.com/health/restaurant-trends/MY0116931.08. 2011 г. Изготвила: гл.ас. д-р Даниела Попова


КУРСОВА ЗАДАЧА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА “УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

2011/2012 г.

за студенти, задочно обучение, четвърти курс


Всеки студент е длъжен до 31.10.2011 г. да изпрати своята индивидуално разработена курсова задача на email: popovadaniela13@gmail.com.

Курсовата задача включва два компонента:

1. Представяне на една рецепта от българската национална кухня (в рамките на 1-2 стр.) като се посочат необходимите продукти (вид, грамаж); порциите, за които важи грамажът на изходните суровини; начин на приготовление.

Оценява се оригиналността на предложената рецепта.

2. Кратко експозе на националната кухня на друга страна (в обем не повече от 8 стр.). Задължителното условие е да се ползва Приложение 4 на литературен източник Рибов М., М. Станкова, Пр. Димитров, Л. Гръчка, Ресторантьорство и хотелиерство, първо издание, Изд. “Тракия-М”, С., 2007, стр.537-620 (по избор).

Оценява се рационалността и практичността на студента в представянето на основните традиции; типичните предястия; типичните основни ястия, типичните десерти, типичните алкохолни и безалкохолни напитки; менюто за закуска, менюто за обяд и менюто за вечеря на конкретната страна.

3. Избор на тема за реферат (приложен списък по-долу) в обем 8-10 стр. (по избор)


ТЕМИ ЗА РЕФЕРАТИ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ПОДГОТОВКАТА ЗА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ


Първа тема: Същност и особености на системата НАССР

Втора тема: Винарството в България – традиции и тенденции

Трета тема: Подправките в кулинарната практика на ресторантьорите

Четвърта тема: Най-добрите ресторанти в България и света

Пета тема: Вината и ресторантите на Варна

Шеста тема: SWOT – анализ на ресторантьорството във Варна

Седма тема: Стратегии за управление на ресторантьорския продукт (на примера на конкретно заведение)

Осма тема: Особености на ресторантьорското обслужване

Девета тема: Културно - атракционен мениджмънт в ресторантьорското заведение

Десета тема: Тенденции на развитие на ресторантьорството


Курсовата задача се състои от два възможни варианта (точка 1+точка 2 или точка 1+точка 3 в изложението по-горе за двата компонента на курсовата задача) и участва в крайната оценка на всеки студент като съотношението е 40% от курсовата задача и 60% от изпитния тест.

Освобождаване от изпит не се предвижда.


Гл.ас. д-р Даниела Попова

Свързани:

Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconКонспект по дисциплината управление и контрол на качеството
Качество на продукцията. Термини и определения, свързани с качеството. Концепции за дефинирне на качеството
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconВнимание!!!!!!! За колежаните от втори курс спец. Организация и управление на хотелиерството и спец. Организация и управление в ресторантьорството!
...
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconКоспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт
Място на дисциплината в икономическата наука. Предприятието, като обект на дисциплината “Управление на фирма”. Основни аспекти в...
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconУчебенплан на специалност мениджмънт в
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството”, притежават фундаментални управ­лен­­ски, икономически, инженерно-технологични...
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconКонспект По дисциплината Компютърни Интернет комуникации

Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconКонспект по дисциплината "Банково счетоводство"
Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconКонспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
Сравнение, съпоставка и разграничаване на дългосрочните и краткосрочните финансови активи (инвестиции)
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconПрограма за конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (корпоративна сигурност)
Обект и предмет на икономиката на отбраната. Обект на дисциплината. Парадигма и език за изучаване на икономическия аспект на отбраната....
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconІ специалност „Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството
Специалност „Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството”
Конспект по дисциплината \"управление на ресторантьорството\" iconКонспект по дисциплината "операционни системи"
Процеси и синхронизация на процеси. Критични секции. Примери. Алгоритъм на Декер
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом