На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И
ИмеНа именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер61.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://judiciary-bg.org/courts/RC/gocedelchev/webacess.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590b80/f3a8
На именното повикване в 11.00часа се явиха: за РП се явява прокурор Темелков,

подсъдимите лично ис А.И..

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

А.И.: Да се даде ход на делото.

Съдът

О п р е д е л и :

Дава ход на делото.

Съдът счита, че следва да бъдат приобщени към доказателственият материал по делото справка за лице от АИС за Ю. М. К., справка за В. Р. К., копие от лична карта на И. М. К.- сестра на подсъдимият Ю. К., както и Запис на заповед поради което и

О п р е д е л и :

Приема като доказателства по делото справка за лице от АИСистема за Ю. М. К., справка за В. Р. К., копие от лична карта на И. М. К.- сестра на подсъдимият Ю. К., както и Запис на заповед.


Снема се самоличността на подсъдимите:

Ю. М. К.-роден в град П.,община П., област П., с настоящ адрес в село Г., община Г., област Б., български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан,ЕГН-*.


А. Г. И.-роден в град Г. Д., община Г. Д., област Б., с настоящ адрес в село Г., община Г., област Б., български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан,ЕГН-*.


Прокурорът: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред и да приключи със споразумение, което постигнахме с подсъдимите и техният защитник, и което представяме.

А.И. : Господин съдия, действително постигнахме споразумение с прокурора, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го одобрите.


ПОДСЪДИМИЯ К.: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновна по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях, доброволно подписах споразумението.


ПОДСЪДИМИЯ И.: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновна по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях, доброволно подписах споразумението

Съдът след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:


Подсъдимият Ю. М. К.-роден в град П., община П., област П., с настоящ адрес в село Г., община Г., област Б., български гражданин, без образование,неженен, безработен, осъждан,ЕГН-*,

Е ВИНОВЕН ЗА ТОВА,ЧЕ:

На 29.03.2010г.,в с.Г.,обл.Б., като съизвършител, в съучастие с А. Г. И. от с.Г., обл.Б., последният като съизвършител, е отнел чужди движими вещи-1/един/ брой стационарен трифазен електрожен марка „Кракра” на стойност 165 лева, 1/един/ брой акумулатор марка „Искра” от 12 волта и 62 ампер часа,на стойност 66,24 лева и 1/един/ брой акумулатор неустановена марка от 12 волта и 62 ампер часа, на стойност 25 лева,всички вещи на обща стойност 256,24 лева, собственост на Г. И. П. от с.Г., обл.Б., от владението му, без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои,като извършеното не е маловажен случай и деянието е извършил повторно,след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление-присъда №54/31.01.2008г. на Районен съд-гр.Г. Д.,постановена по НОХД№758/2007г. и влязла в законна сила на 16.02.2008 година -престъпление по чл.195,ал.1,т.7 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК,във вр. с чл.28,ал.1 от НК,във вр. с чл.20,ал.2 от НК.


Причинените от извършеното престъпление имуществени вреди в размер на 256,24 лева са обезпечени със Запис на заповед в полза на пострадалото лице.

По делото няма събрани веществени доказателства.

Направените по делото разноски са за сметка на подсъдимите.


На подсъдимият Ю. М. К., за извършеното престъпление по чл.195,ал.1,т.7 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК,във вр. с чл.28,ал.1 от НК,във вр. с чл.20,ал.2 от НК,на основание цитираните разпоредби и във връзка с чл.55,ал.1,т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца, което на основание чл.65,ал.2 от ЗИНЗС във вр. с чл.61,т.2 от ЗИНЗС,във вр. с чл.60,ал.1 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.


ПРОКУРОР:_____________

/К.Темелков/


ЗАЩИТНИК:_____________

/адвокат В. И./

ПОДСЪДИМ:_______________

/Ю. М. К./


На основание чл.68 ал.1 от НК, на подсъдимия Ю. М. К. следва да бъде приведено в изпълнение отложеното по реда на чл.66 ал.1 от НК наказание - "Лишаване от свобода" за срок от шест месеца по НОХД.№ 758/2007година по описа на РС Г. Д..


Подсъдимият А. Г. И.-роден в град Г. Д.,община Г. Д., област Б.,с настоящ адрес в село Г.,община Г., област Б., български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-*,Е ВИНОВЕН ЗА ТОВА,ЧЕ:

На 29.03.2010г.,в с.Г.,обл.Б.,като съизвършител,в съучастие с Ю. М. К. от с.Г.,обл.Б.,последният като съизвършител,е отнел чужди движими вещи-1/един/ брой стационарен трифазен електрожен марка „Кракра” на стойност 165 лева,1/един/ брой акумулатор марка „Искра” от 12 волта и 62 ампер часа,на стойност 66,24 лева и 1/един/ брой акумулатор неустановена марка от 12 волта и 62 ампер часа,на стойност 25 лева,всички вещи на обща стойност 256,24 лева,собственост на Г. И. П. от с.Г.,обл.Б.,от владението му,без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои,като извършеното не е маловажен случай и деянието е извършил повторно,след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление-протоколно определение №592/20.12.2007г. на Районен съд-гр.Г. Д.,постановено по НОХД№1187/2007г. и влязло в законна сила на 20.12.2007 година -престъпление по чл.195,ал.1,т.7 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК,във вр. с чл.28,ал.1 от НК,във вр. с чл.20,ал.2 от НК.


Причинените от извършеното престъпление имуществени вреди в размер на 256,24 лева са обезпечени със Запис на заповед в полза на пострадалото лице.

По делото няма събрани веществени доказателства.

Направените по делото разноски са за сметка на подсъдимия.


На подсъдимият А. Г. И.,за извършеното престъпление по чл.195,ал.1,т.7 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК,във вр. с чл.28,ал.1 от НК,във вр. с чл.20,ал.2 от НК,на основание цитираните разпоредби и във връзка с чл.55,ал.1,т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца,което на основание чл.65,ал.2 от ЗИНЗС във вр. с чл.61,т.2 от ЗИНЗС,във вр. с чл.60,ал.1 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.


ПРОКУРОР:_____________

/К.Темелков/


ЗАЩИТНИК:__________________


/адвокат В. И./

ПОДСЪДИМ:______________


/А. Г. И./


На основание чл.68 ал.1 от НК, на подсъдимия А. Г. И. следва да бъде приведено в изпълнение отложеното по реда на чл.66 ал.1 от НК наказание - "Лишаване от свобода" за срок от шест месеца по НОХД.№ 1187/2007година по описа на РС Г. Д..


Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и

процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде

одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на

основание чл.382, ал.7 от НПК

О п р е д е л и :

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между РП гр. Г.Д. и защитникът на подсъдимите Ю. М. К. И А. Г. И., двамата от с.Г., област Б..

ПРИВЕЖДА на подсъдимия Ю. М. К. в изпълнение отложеното по реда начл.66 ал.1 от НК наказание "Лишаване от свобода" за срок от шест месеца по НОХД.№ 758/2007година по описа на РС Г. Д..


ПРИВЕЖДА на подсъдимия А. Г. И. в изпълнение отложеното по реда на чл.66 ал.1 от НК наказание - "Лишаване от свобода" за срок от шест месеца по НОХД.№ 1187/2007година по описа на РС Г. Д..

Определението за привеждане в изпълнение на отложените наказания подлежи на обжалване или протестиране пред ОС-Благовеград в 7-дневен срок от днес.


Прекратява наказателното производство против подсъдимите Ю. М. К. И А. Г. И. двамата от с.Г., област Б..

Осъжда подсъдимите Ю. М. К. с ЕГН- * и А. Г. И. с ЕГН- *, двамата от с.Г., област Б. солидарно да заплатят в полза на държавата сторените разноски на досъдебното производство в размер на 50лева, както и д.т.5лв на РС Г.Д. за издаване на изпълнителен лист.

Определението на съда за прекратяване на наказателното производство не подлежи на обжалване или протест.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

Заседанието завърши 11,30часа.


Председател:


Съдебни заседатели : 1.


2.


Секретар

Свързани:

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 16,00часа се явиха: Подсъдимите Ч. и П. лично и с адв. Кардашева, явява се и майката на подсъдимият Ч. М. Ч. Подсъдимият М. лично се
На именното повикване в 16,00часа се явиха: Подсъдимите Ч. и П. лично и с адв. Кардашева, явява се и майката на подсъдимият Ч. М....
На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 11. 40 часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите С. И. и В. К. лично и с адв. Белчева, подсъдимият Ю. К. лично

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в часа се явиха: За рп се явява прокурор Темелков, обвиняемия лично се явява и с адв. Атанасова

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 16. 30 часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимия лично и с адвокат Белчева по пълномощно

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 16. 00 часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, обвиняемия лично и с адвокат Димитрушев по пълномощно отпреди

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 11. 45 часа се явиха: Обвиняемия лично се явява. За Р. П. се явява прокурор Шапкова

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 12: 10 часа се явиха: за рп се явява прокурор Ш, подсъдимият лично

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 14. 10часа се явиха: за рп се явява прокурор Шапкова, подсъдимия лично

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 10. 30 часа се явиха: за рп се явява прокурор Сулев, обвиняемият лично и с адв. Кардашева служебен защитник, явява се преводача И

На именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И iconНа именното повикване в 14. 40 часа се явиха: За рп се явява прокурор Шапкова, подсъдимия лично и с адв. Кардашева редовно упълномощена. Явява се свидетелят М

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом