Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
страница2/7
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/621090.doc
1   2   3   4   5   6   7

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Лозаровинар", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).


2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.

Таблица 2

Описание на

Предмети и средства

Професионални компетенции

трудовите

на трудадейностизнания за:

умения за:

професионално-

личностни качества

1

2

3

4

5

1. Специалност 6210901 "Лозаровинарство"

1. Произвежда

Лозов маточник,

Анатомично

Разпознаване на:

Трудова

сертифициран лозов

лозово

устройство на лозата;

типовете почви,

дисциплина;

посадъчен материал

вкоренилище,

Биологични

видовете подложки,

Отговорност;плододаващи

особености и

видовете подпорни

Комуникативност;насаждения за

изисквания на лозата;

конструкции в

Работа в екип;събиране на калеми;

Почви;

лозовия маточник;

Физическа сила;Помещение за

Видове подложки;

Извършване на

Издръжливост;съхраняване и

Видове подпорни

основни

Сръчност;подготовка на

конструкции в

технологични

Наблюдателност;резниците;

маточниците;

операции за:

Помещение за

Мероприятия при:

подготовка на

стратифициране;

производство на

резниците за

Машини за

подложковирезници,

облагородяване,

облагородяване;

събиране на резници

облагородяване,

Инвентар за

за калеми,

стратификация,

стратификация;

съхраняване и

вкореняване,

Уреди за контрол на

подготовка на

отглеждане на

температурата и

резниците;

лозичките във

влажността;

Видове присаждане;

вкоренилището,

Ръчни инструменти.

Видове

изваждане истратификация;

класиране наВидове вкоренилища;

младите лозичкиПоказатели за

класификация на

младите лозички;

Параметри за

производство на

сертифициран лозов

посадъчен материал

2. Създава нови

Земя;

Почви;

Разпознаване на

Комуникативност;

лозови насаждения

Торове;

Лозов посадъчен

типовете почви;

Работа в екип;Машини за:

материал;

Извършване на

Трудовапочвообработка,

Изисквания на

основни

дисциплина;торене,

групите сортове към

технологични

Отговорност;подравняване на

условията на

операции за

Физическа сила;площта, маркиране,

отглеждане;

създаване на младо

Издръжливост;засаждане;

Климатична и почвена

лозе: подравняване

Сръчност;Ръчни инструменти;

характеристика на

на площта, основно

Наблюдателност;Млади лозички

лозаро-винарските

торене, маркиране,

Инициативност;

райони;

засаждане;Схеми на засаждане;

Подготовка наФормировки.

младите лозички за

засаждане;

Избор на

подходящи сортове

за определен

регион.3. Отглежда млади и

Лозови насаждения;

Почви;

Разпознаване на:

Комуникативност;

плододаващи

Торове;

Видове

сортовете грозде,

Работа в екип;

лозови насаждения

Растително -

растително-защитни

нападенията от

Трудовазащитни препарати;

препарати;

болести и

дисциплина;Машини за

Видове торове;

неприятели,

Отговорност;почвообработка,

Биологичен износ;

видовете плевели;

Физическа сила;торене;

Сортове грозде;

Определяне на

Издръжливост;Ръчни инструменти

Формировки;

оптималната торова

Сръчност;

Резитби на зряло;

норма;

Наблюдателност;

Зелени резитби;

Подготовка и

Инициативност

Болести по лозата;

прилагане наНеприятели по

растително-защитнилозата;

разтвори;Плевели;

Работа сСтепени на зрялост на

почвообработващи игроздето

растителнозащитни

машини и

съоръжения;

Определяне момента

на беритба при

десертни и винени


1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом