Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за




ИмеОбщинапавелбан я документация за участие в открита процедура за
страница1/8
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер1.27 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2010/Docs 445.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


О Б Щ И Н А П А В Е Л Б А Н Я


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните дейности на община Павел баня”


2010 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е




Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Я Т А




ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА Д О С Т А В К А


Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните дейности на община Павел баня


Документацията за участие, УТВЪРДЕНА с Решение № 50/01.02.2010г. съдържа:

1. Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Пълно описание на обекта / предмета / на поръчката. Технически спецификации;

4. Показателите, относителната им тежест, и методиката, която съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта;

5. Образци на документи:
5.1 Образец 1 - Оферта;

5.1 Образец 2 - Предлагана офертна цена;

5.3 Образец 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП;

5.4 Образец 4 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

5.5 Образец 5 – Декларация за сключени договори;

5.6 Образец 6 – Административни сведения;

5.7 Образец 7 – Декларация за транспортните средства;

6. Указания за участниците и за подготовката на офертата;

7. Проект на договор Позиция 1;

8. Проект на договор Позиция 2- 8;

9. Проект на договор Позиция 9-15.



ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg


Открита процедура за

възлагане на обществена поръчка -





Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните дейности на община Павел баня


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

И

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Откритата с Решение № 50/01.02.2010г. на Кмета на община Павел баня процедура по реда на ЗОП е за доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните дейности на община Павел баня, а именно:

  • Детски ясли в гр. Павел баня, с. Габарево, с. Александрово в т.ч. и Детска млечна кухня в гр. Павел баня / 1 позиция – Позиция 1 /;

  • 11-те Целодневни детски градини в т.ч. и доставка на безплатна закуска за ППДГ / 7 позиции по видове хранителни стоки – Позиция 2 до Позиция 8/;

  • Домашен социален патронаж / Павел баня, с. Габарево, с. Тъжа /, Дневен център за стари хора в с. Манолово и Дом за стари хора в с. Търничене / 7 позиции по видове хранителни стоки – Позиция 9 до Позиция 15 /.

Доставката е със специализирани автомобили на Изпълнителя франко складовете на съответните обекти в населените места на общината.

Доставката се реализира с автомобил, снабден с документ за съответствие на транспортното средство със санитарните и хигиенните изисквания , а именно Удостоверение за вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.

Когато се извършва доставка по Позиции 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15 транспортното средство да е снабдено с хладилно съоръжение.


Позиция 1 : Доставка на всички видове хранителни продукти за Детски ясли в община Павел баня


Доставката на хранителните продукти до Детски ясли в Община Павел баня, както следва:

  1. Детски ясли, гр. Павел баня / в т. ч. Детска млечна кухня /

  2. Детски ясли с. Габарево

  3. Детски ясли с. Александрово

ще се извършва периодично по предварителна заявка от Ръководителя на Дейност Здравеопазване четири пъти месечно. Доставката на хляб е ежедневна.

Зареждането ще се извършва до складовете на детското заведение в срок съобразно с офертата, считано от датата на подадената заявка.

Видове хранителни продукти и количества по Позиция 1 :

Артикул

Мерна единица

Разфа
совка


Количе

ство

Амонячна сода

Бр.




50

Бакпулвер

Бр.




80

Банан

Кг.




90

Бисквити обикновенни

Бр.

0,115кг


340

Боб сух

Кг.




60

Брашно

Кг.

1,000кг.

300

Ванилия

Бр.

0,002кг

150

Грах консерва /кутия голяма/

Бр.

0,800кг.

300

Галета

Бр.

0,500кг.

10

Грис

Кг.

0,50 кг.

60

Гювеч консерва

Бр.

0,680кг.

50

Джоджен

Бр.

0,010кг.

40

Дини

Кг.




250

Домати пюре

Бр.

0,680кг

40

Домати пресни

Кг.




80

Домати консерва/белени/

Бр.

0,680кг.

150

Жито

Кг.

1,000кг.

6

Захар

Кг.

1,000кг.

200

Зелеви листа

бр.

1,500кг

30

Зеленчуков микс/замразен/

Бр.

2,500

40

Зеле прясно

Кг.




50

Зелен фасул

Бр.

0,800кг.

120

Зелен фасул пресен

Кг.




16

Извара

Кг.

0,500кг.

15

Кайма 40%телешка/60% свинска

Кг.

1,000кг.

170

Маргарин универсален тип Калиакра голяма/класик/

Бр.

0,500кг.

150

Картофи

Кг.




450

Карфиол

Кг.




10

Кашкавал/вакуумиран/

Кг.

1,000кг.

60

Кимион

Бр.

0,010кг

30

Кисели краставици

Бр.

0,800кг.

180

Кисело мляко

Бр.

0,500кг

2000

Компот

Бр.

0,800кг.

720

Кайсии

Кг.




40

Конфитюр

Бр.

0,360кг.

65

Кори за баница

Бр.

0,500кг.

60

Краставици пресни

Кг.




80

Кус-кус буквички

Бр.

0,500кг.

200

Леща

Бр.

1,000кг.

25

Лимони

Кг.




30

Лозов лист

Бр.

0,680кг.

25

Лук сух

Кг.




180

Лютеница

Бр.

0,300кг

70

Лук пресен

Врз.




40

Макарони

Кг.

0,400кг

70

Мандарини

Кг.




40

Мармалад шипка

Бр.

0,60кг.

40

Маслини

Кг.




10

Мед

Бр.

0,680кг.

100

Майонеза краси

Бр.




60

Минерална вода

Л.

10л.

800

Моркови

Кг.




180

Натурален сок

Бр.

1,000л.

420

Нектар

Бр.

0,500л.

900

Нишесте

Бр.

0,070кг.

1000

Оцет

Бр.

0,750л

5

Олио

Бр.

1,000л

200

Ориз

Бр.

1,000кг.

70

Печена белена капия консерва

Бр.

0,800кг


60

Пилешки бут

Кг.

1,000кг

400

Портокал

Кг.




50

Праз лук

Врз.




120

Праскови

Кг.




50

Прясно мляко/кутия/

Л.

1,000л.

800

Пудра захар

Бр.

0,250кг.

10

Пъпеш

Кг.




120

Сирене/вакуумирано/

Кг.

1,000кг.

150

Сода бикарбонат

Бр.

0,080кг.

50

Сол

Бр.

1,000кг.

40

Спанак

Кг.




15

Тиква за варене

Кг.




70

Тиквички

Кг.




60

Телешко месо

Кг.




30

Фиде

Бр.

0,400кг.

130

Халва

Кг.

0,500 кг

20

Хек филе /вакуумирано/

Кг.

1,000кг.

150

Хляб

Бр.




950

Чай /плодов / кутия

Бр.




50

Червен пипер

Бр.

0,080кг.

65

Черен пипер

Бр.

0,010кг.

15

Чубрица

Бр.

0,010кг.

70

Чушки пресни

Кг.




140

Череши

Кг.




20

Чесън сух

Кг.




2

Чесън на прах

Бр.




10

Ябълки

Кг.




270

Яйца

Бр.




3400

Ягоди

Кг.




30

Царевица консерва

Бр.

0,800кг.

40
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconОбщинапавелбан я документация за участие в открита процедура за
Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните дейности на община Павел баня – 2011г.”
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка документация за участие в открита процедура
Доокомплектоване и разширяване на възможностите на наличната апаратура за полеви измервания и лабораторни анализи на радиоактивност...
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconДокументация за участие в открита процедура за
Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение №38/28. 09. 2012...
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconДокументация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането на проект
Документация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането...
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на

Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и за всички въпроси, които не са разгледани...
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconЕвропейски съюз
Към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconДокументация за участие в открита процедура за
Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците. 6
Общинапавелбан я документация за участие в открита процедура за iconДокументация за участие в открита процедура за
Указания за подготовка на офертата (съгласно чл. 50, чл. 51, чл. 53, чл. 54, чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от Закона за обществените поръчки)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом