Доклад Приложения свитък 1
ИмеДоклад Приложения свитък 1
страница1/21
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер2.36 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/projects/bg0006/docs/Appendices_Book1_BG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


BG 0006.08 Подготвителен проект


Подготовка на ФАР 2002 ИСС

“насърчаване на младежката заетост”


Katev_13_Bulgaria_CFCU


изследване на пазара на труда

доклад


Приложения - свитък 1:

Инструментариум и регистрация на участници


Съдържание


Приложение 1. Региони за планиране, области и РСЗ 3

Приложение 2. Въпросник до бюра по труда 4

Приложение 3. Въпросник до работодатели 7

Приложение 4. Извадка на фирмите 11

Приложение 5. Въпросник до национално представителните работодателски организации 17

Приложение 6. Въпросник до национално представителните синдикални организации 19

Приложение 7. Въпросник до областни администрации 21

Приложение 8. Въпросник до общински администрации 22

Приложение 9. Въпросник до неправителствени организации 23

Приложение 10. Въпросник до професионални училища 24

Приложение 11. Въпросник до регионални синдикални организации 25

Приложение 12. Въпросник до регионалните работодателски организации 26

Приложение 13. Въпросник до регионални координатори на МТСП 27

Приложение 14. Матрица 1 28

Приложение 15. Матрица 2 30

Приложение 16. Регистрация на участниците в дискусиите в 28-те области 31

Приложение 17. Регистрация на участниците в семинарите в 6-те планови региона 60
Приложение 1.Региони за планиране, области и РСЗ

Региони за планиране (NUTS II)

Областни градове

Административен център (AC)

Регионална служба по заетостта (РСЗ)


Северозападен

Видин

АЦ


РСЗ

Монтана
Враца


Северен централен

Ловеч
РСЗ

Плевен
Габрово
Велико Търново
Русе

АЦ

РСЗ

Североизточен

Разград
Търговище
Силистра
Добрич


РСЗ

Шумен
Варна

АЦ


Югоизточен

Бургас

АЦ

РСЗ

Сливен
Ямбол


южен-централен

Стара Загора

РСЗ

Хасково
Кърджали
Пазарджик


РСЗ

Смолян
Пловдив

АЦюгозападен

София-град

АЦ

РСЗ

София област
Перник
Кюстендил

РСЗ

Благоевград  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Доклад Приложения свитък 1 iconДоклад ние извършихме одит на приложения финансов отчет на
Еоод, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Доклад Приложения свитък 1 iconДоклад ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на
Еоод, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Доклад Приложения свитък 1 iconМолекулярни структури ( Molecular structures)
Извън тези общи приложения, има други, които се осланят на определени свойства на -формите. За тези приложения ще бъде трудно -формите...
Доклад Приложения свитък 1 iconГодишник, том 46, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2003, стр. 69-74

Доклад Приложения свитък 1 iconБиография на Красимира Златева Златева
Трета конференция "Числени методи и приложения" (международна), София, 08. 1994 (доклад и публикация)
Доклад Приложения свитък 1 iconС приложен одиторски доклад
Пояснителните приложения към Консолидирания финансов отчет, от страница 7 до страница 23, представляват неразделна част от него
Доклад Приложения свитък 1 icon«св иван рилски» софия т ом 4 9 свитък ІІ: добив и преработка на
Определяне стойността на разрезите при добиване на скални блокове с каменорезни машини
Доклад Приложения свитък 1 iconИ нформационен лист за безопасност
Идентифицирани приложения на веществото или сместа, които са от значение, и приложения, които не се препоръчват
Доклад Приложения свитък 1 iconОценка на устойчивостта на
В структурно отношение дисертационният труд е организиран в увод, три глави, заключение, разположени на 203 страници, използвана...
Доклад Приложения свитък 1 iconТом 54 Свитък ІІ: добив и преработка на минерални суровини
Нова транспортна система за намаляване на разходите и опазване на околната среда при експлоатация на открити рудници
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом