Частен професионален колеж по туризъм „свети мина
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер10.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/konspekti/konspekt ITP.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВЕТИ МИНА”


УТВЪРДИЛ :

ДИРЕКТОР :

/М.Цветкова/

КОНСПЕКТ

по дисциплината „Икономика на туристическото предприятие”

І курс, специалност “Мениджмънт в туризма”


 1. Туризмът като икономическа дейност. Туристическо потребление.

 2. Туристически продукт. Същност. Видове. Структура.

 3. Труд и кадри в туристическото предприятие.

 4. Характерни особености на персонала в туристическото предприятие.

 5. Структура на туристическия персонал

 6. Производителност на труда в туристическото предприятие

 7. Фактори за повишаване на производителността на труда

 8. Заплащане и стимулиране на труда в туристическото предприятие

 9. Форми и системи на заплащане на труда в туристическото предприятие

 10. Рентабилност и ефективност на туристическото предприятие

 11. Приходи и разходи в туристическото предприятие

 12. Образуване на дохода и печалбата в туристическото предприятие

 13. Разпределение на дохода и печалбата в туристическото предприятие

Използвана литература:

1.

2.

3.


Изготвили:

Ел. Великова………...

И. Емилова………….

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Технология и организация на предварителната обработка на суровините и производство на пф
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Същностни характеристики на хотелиерството,професионален опит и личностен профил на администратора в хотелиерството
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Персонал/ кадри/ в хотелиерството 44. Технология и организация на хотелиерското обслужване
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Фирмата като основна микро-единица в пазарната икономика – общи организационни принципи
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Разходи, свързани със стопанската дейност – същност, значение, видове и пътища за намаляването им
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Компоненти на природните-туристически ресурси релеф,климат,повърхнина,води, биогенни ресурси
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом