Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации
ИмеСписък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации
страница3/3
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер262.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/5519/237204370829800607.doc
1   2   3

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ:

1. Staikov, M., Dimitrov, I., Cherkezova, M., Cherninkova, S., Milanov, I. Nosometric system for analysis and evaluation of therapeutic efficiency in patients with lumbosacral radicullitis. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 95-97.

2. Bakardjieva, R., Merdjanova S., Milanov, I. Biofeedback in the rehabilitation of patients with injury of the peroneal nerve. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 97-99.

3. Milanov, I., Merdjanova, S., Bakardjieva, R. Rehabilitation of the patients with peroneal nerve palsy. Comparative study. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 99-101.

4. Kolev, O., Ivanov, I., Milanov, I., Popivanov, P. Audio-vestibular influences on the Hoffmann reflex of patients with diabetes melitus. In: Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hypoacusia in Metabolic Disorders. Claussen, C. F., Kirtane, M. V., Schlitter, K., eds., Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division), 1988, 125-128.

5. Milanov, I., Kolev, O., Ivanov, I. Reflexotherapy of patients with peripheral otoneurological syndroms. В: Организация и адаптация на мозъчните функции. Върбанова, А., Райнов, В., под ред., БАН, София, 1988, 224-225.

6. Milanov, I., Cherkezova, M., Kalafatova, O. Influence of reflexoterapy on the disturbances of coordination in patients with multiple sclerosis. В: Организация и адаптация на мозъчните функции. Върбанова, А., Райнов, В., под ред., БАН, София, 1988, 246-247.

7. Georgiev, D., Milanov, I. Epidemiological survey of multiple sclerosis in Bulgaria. In: Multiple sclerosis in Europe. An epidemiological update. Firnhaber, W., Lauer, K., eds., Alsbach-Bergstrasse, Leuchtturm-Verlag, Germany, 1994, 316-321.

8. Georgiev, D., Milanov, I., Tzonev, V., Kalafatova, O. The epidemiology of multiple sclerosis in Sofia. In: Multiple sclerosis in Europe. An epidemiological update. Firnhaber, W., Lauer, K., eds., Alsbach-Bergstrasse, Leuchtturm-Verlag, Germany,1994, 322-325.

9. Георгиев, Д., Кметска, К., Миланов, И., Петрова, Т. Дистония-Паркинсонизъм. Клинични наблюдения. В: Основни проблеми в неврологията. Хаджипетрова, Е., под ред., Полиграфия ЕАД, Пловдив, 1995, 104-106.

10. Миланов, И., Георгиев, Д. Клинико-електромиографски проучвания върху паркинсоновия тремор. В: Основни проблеми в неврологията. Хаджипетрова, Е., под ред., Полиграфия ЕАД, Пловдив, 1995, 110-112.

11. Георгиев, Д., Петрова, Т., Миланов, И. Jumex (сележелин) в комбинираното лечение на паркинсоновата болест. В: Jumex (сележелин) – невропротектор без алтернатива. Чипилски, Л., Трайков, Л., под ред., ТП "Санофи", София, 1996, 45-52.

12. Миланов, И., Богданова, Д. Електромиографска оценка на периферните симпатикови влакна. Симпатиков кожен отговор. В: Съвременни аспекти на невровегетологията. Велчева, И., под ред., Катедра по неврология, Медицински университет, София, 2000, 19-20.

13. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л., Петрова, Т., Кметска, К., Цонев, В. Сравнително проучване на лечебната ефективност на Madopar и Sinemet върху паркинсоновия тремор. В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 93-97.

14. Бакърджиева, Р., Миланов, И., Георгиев, Д. Електрофореза с новокаин в комплексното лечение на болни с паркинсонов синдром. В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 182-184.

15. Чалманов, В., Младенов, П., Миланов, И., Георгиев, Д., Цонев, В., Чипилски, Л. История на паркинсонизма в България В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 236-241.

16. Миланов, И., Петрова, Т., Велчева, И., Георгиев, Д. Българска адаптация на скала за оценка на Паркинсоновата болест В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 242-247.

17. Philipova, D., Georgiev, S., Milanov, I., Bogdanova, D., Wolf, W. Cognitive and sensomotor information processing in parkinsonian patients. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2005, 58, 11, 1333-1340.

18. Колева, И., Миланов, И., Лишев, Н. Възможности на физикалните фактори за превенция на тензионното главоболие. В: Доклади от юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве”. Издателски център на Медицински университет, Плевен, 2007, 123 - 127.

19. Миланов, И. Лечение на двигателните нарушения. В: Съвременни методи на физикалната терапия и рехабилитация при нозологии на нервната система и опорно-двигателния апарат. Колева, И., Троев, Тр., Чавдаров, И., под ред., Медицински университет, Плевен, 2007, 32.


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:

1. Ишпекова, Б., Новачкова, С., Миланов, И., Костова, М., Трайкова, И., Узунов, Н. Диагностична стойност на Еф-вълната при някои неврологични заболяваниия. I Национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, 1984, 44.

2. Milanov, I., Rasheva, M., Chalumov, S. Carpal syndrome in patients with periodical haemodialysis. Ist National Congress of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology with International Participation. Varna, 1984, 61.

3. Райчев, Р., Ишпекова, Б., Балдаранов, Д., Чакъров, Д., Миланов, И. Клинични и електромиографски наблюдения върху синдрома на карпалния тунел при акромегалия. I Национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, 1984, 79.

4. Rasheva, M., Milanov, I., Ishpekova, B., Shiskov, L. Electrophysiological studies in patients with epilepsy (EEG, Blink reflex, AER, BAER). Ist National Congress of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology with International Participation. Varna, 1984, 80.

5. Milanov, I., Cherkesova, M. H-reflex in patients with lumbosacral radicullitis treated with reflexotherapy. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 58.

6. Kolev, O., Ivanov, I., Milanov, I. Electromyographical investigations of abdominal muscles after caloric vestibular irritations. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 70.

7. Cherkesova, M., Milanov, I. F-wave in patients with lumbosacral radicullitis treated with reflexotherapy. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 78.

8. Milanov, I., Cherkesova, M. Treatment of post-stroke spasticity with reflexotherapy. International Symposium Neuro-orthopaedics and Rehabilitation. Prague, Csechoslovakia, 1986, 64.

9. Kolev, O., Milanov, I., Ivanov, I. Audio-vestibular influences on Hoffmann reflex. 32 Congress of the Hungarian ORL Society. Budapest, Hungary, 1987.

10. Milanov, I., Petrova, J. F-wave in spasticity. Neuroscience. Abstracts from the Second World Congress of Neuroscience (IBRO). Budapest, Hungary, 1987, Suppl. 22, 543.

11. Milanov, I., Kolev, O., Ivanov, I., Popivanov, P. Audio-vestibular influences on the segmental motoneurone excitability. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 86.

12. Milanov, I., Slavchev, A. F-wave assessment of spasticity treatment. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 87.

13. Milanov, I., Kalafatova, O. Treatment of spasticity with electroacupuncture in Multiple sclerosis. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 89.

14. Milanov, I., Petrova, J., Slavchev, A. Flexor reflex in spasticity. Ist European Congress of Neurology. Prague, Csechoslovakia, 1988, 261.

15. Hadjiev, D., Georgiev, D., Milanov, I. Tremor in multiple sclerosis. 32 International Neuropsychiatric symposium. Graz, Austria, 1992, 79.

16. Велчева, И., Миланов, И., Танева, Н., Запрянова, Л., Димова, Д., Колева, С. Сравнителни клинични, електромиографски и рентгенологични проучвания при болни с лумбо-сакрален радикулит. VI Национален конгрес по Неврология. София, 1992, 59.

17. Kotceva, R., Milanov, I. Acupuncture treatment of facial hemispasm. VIth World Congress of Scientific Acupuncture in the Framework of Modern Medicine. Istanbul, Turkey, 1994, 69-70.

18. Чалманов, В., Чипилски, Л., Цонев, В., Миланов, И., Тодоров, В., Калинов, Кр. Бромокриптин: двойно-сляпо проучване на ефективността и безопасността му при болни с Паркинсонизъм. Пета Национална Конференция по Неврология и Декада на Мозъка. Пловдив, 1994, 54.

19. Milanov, I., Georgiev, D., Todorov, T. Clinical and electromyographical characteristics of tremor in patients with depression. VII th International Congress of Psychophysiology. Porto-Carras, Greece, 1994, 67.

20. Petrova, T., Georgiev, D., Hadjiev, D., Milanov, I. Clinical effectiveness of Madopar-HBS in Parkinsonian patients with fluctuations in motor performance. VII th International Congress of Psychophysiology. Porto-Carras, Greece, 1994, 81.

21. Бакърджиева, Р., Миланов, И. Лечение на тензионното главоболие с ЕМГ биофидбек. IV Национален конгрес по физикална медицина и рехабилитация. София, Резюмета във: Физикална курортна и рехабилитационна медицина, 1995, 1, 6-7.

22. Миланов, И., Георгиев, Д., Петрова, Т., Кметска, К. Ункусни кризи при болен с множествена склероза. II Национална конференция-Съвременни аспекти в лечението на епилепсията. Варна, 1995.

23. Георгиев, Д., Миланов, И., Кметска, К., Петрова, Т. Епилептични припадъци при болни с множествена склероза. II Национална конференция-Съвременни аспекти в лечението на епилепсията. Варна, 1995.

24. Георгиев, Д., Миланов, И. Съвременно лечение на множествената склероза. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания. Кюстендил, 1995, 15-16.

25. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски Л. Лечение на тензионното главоболие с Myolastan. Предварителни резултати. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания. Кюстендил, 1995, 19.

26. Миланов, И., Колев, П., Петкова, В., Абрашев, М. Електромиографски изследвания на тремора при хронична професионална експозиция на олово. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 77.

27. Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания на тремора на Минор. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 83.

28. Шотеков, П., Миланов, И., Попов, Л. Резултати от приложението на ботулинов токсин А (Botox) при болни с локални дистонии. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 86-87.

29. Миланов, И. Тензионен тип главоболие. VIII Национална конференция по неврология с международно участие. София, 1999, 12-14.

30. Миланов, И., Георгиев, Д. Диагностика и лечение на тремора на Минор. VIII Национална конференция по неврология с международно участие. София, 1999, 26-27.

31. Milanov, I., Bogranova, D. The trigemino-cervical reflex in healthy individuals. Congress on Migraine and other head pain. Pavia, Italy. Abstracts in Functional Neurology 1999, 14, 2, 119.

32. Миланов, И. Клинични прояви на мигрената, тензионният тип главоболие и кластърното главоболие. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 28.

33. Миланов, И., Богданова, Д. F-вълна от лицевия нерв при здрави. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 21-22.

34. Топалов, Н., Чипилски, Л., Миланов, И. Главоболие и множествена склероза, Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 26.

35. Миланов, И. Перспективи на клиничната електромиография в проучванията на главоболието. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 28.

36. Колев, П., Миланов, И., Чипилски, Л. Неврофизиологични изследвания при мигрена. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 31.

37. Миланов, И., Чипилски, Л., Колев, П. Depakin-Chrono в мигренната профилактика. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 34.

38. Бакърджиева, Р., Миланов, И., Чипилски, Л. Рехабилитация на пациенти с хронично тензионно главоболие. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 35.

39. Миланов, И. Мигрена и епилепсия. VII Национална Конференция по епилепсия, Варна, 2001, 21-24.

40. Миланов, И. Дистонии. VIII Национален конгрес по неврология. София, Резюмета в: Българска Неврология, 2001, 1, 2, 19.

41. Milanov. I. Cognitive function in MS. First Mediterranean Congress of Neurology. Limassol, Cyprus, 2002.

42. Миланов, И. Неврологични прояви при HIV инфекция и СПИН. IX Национален конгрес по неврология. София, Резюмета в: Българска Неврология, 2005, 5, 4, 209-210.

43. Миланов, И. Патогенеза и клиника на невропатната болка. Трета национална конференция за лечение на болката. Боровец, 2006, 26.

44. Atanasova, D., Milanov, I. Rare atypical variants of Guillain-Barre syndrome. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, Plovdiv, 2006, 65.

45. Milanov, I. Polysynaptic reflex and spasticity. IV Functional Neurology Club Symposium, Pavia, 2006.

46. Milanov, I. Tension-type headache. 9th ECNP Regional meeting, Sofia, 2007, European Neuropsycho-pharmacology, 2007, 17, Suppl. 3, S133.

47. Deleva, N., Ivanov, B., Milanov, I., Georgiev, D., Klissarova, A., Bochev, P. Datscan SPECT study of 41 patients with tremor disorders. Abstracts of the 11th Congress of the EFNS, European Journal of Neurology, 2007, 14, Suppl. 1, 70.

48. Todorova, A., Milanov, I., Stamenova, P., Maslarov, D. Quality of life in patients with Parkinson’s disease. First Joint Congress of GCNN and SSNN, Bucharest, 2008, 49.

49. Bogdanova, D., Milanov, I. Neurophysiological study of facial F-waves in patients with primary headache and with Parkinson’s disease. Abstracts of the 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, 2008, Istanbul, Clinical Neurophysiology, 2008,119, Suppl. 1, S74.

50. Dokova, Y., Maslarov, D., Milanov, I. Validation of quality of life questionnaires for multiple sclerosis and cognitive impairment questionnaire – MSQOL-54, MSIS-29, MSNSQ in the Bulgarian patients with multiple sclerosis. Second Joint Congress of GCNN and SSNN, Vienna, 2009, 90.

51. Миланов, И. Екстрапирамидни синдроми свързани с възрастта. Симпозиуми „Акад. Чудомир Начев”, БАН, София, 2009.

52. Bogdanova, D., Milanov, I. Relationship between essential tremor and Parkinson’s disease – clinical and neurophysiological stusy. 13th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders, Paris, 2009.

53. Bogdanova, D., Milanov, I. Therapeutic efficacy and safety of COX-2 inhibitory drug celecoxib in low back pain. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 4.

54. Ivanova, S., Bogdanova, D., Milanov, I. Clinical study of amantadine sulfate for the treatment of fatigue in patients with secondary – progressive multiple sclerosis, implies a degenerative process. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 27.

55. Tzoukeva, Al., Milanov, I., Deleva, N., Kaprelyan, A., Dimitrov, I. Pharmacotherapy of isolated demyelinating optic neuritis. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 58.

56. Milanov I. Pharmacotherapy of neurodegenerative diseases. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autacoid Pharmacology, 2010, 30, 2, 114-115.

57. Миланов, И. Първично и вторично главоболие. Резюмета от Пета национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, В. Търново, юни 2010, 33-34.

58.


1   2   3

Свързани:

Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconРезюмета на научните трудове на гл ас д-р Нели Минчева за участие в конкурса за доцент по професионално направление
Научни статии по темата на конкурса (номерацията съответства на представения списък на научните трудове)
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров
Научни статии, доклади, авторски свидетелства и патенти, учебници и учебни помагала и др
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък научните трудове на проф. Д-р ж. Гешев за периода 2007 – 2012 година
Университетът-пространство за развитие на човешката индивидуалност-В: Сб. Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет,...
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове на доц д-р Антоанета Стоянова Петрова
Трудове, свързани с получаване на образователната и научна степен “кандидат на биологичните науки” (“доктор”) 2 бр
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове, ръководства, учебници и монографии на проф. Двмн йордан николов
Николов, Й. Проучване влиянието на хербицида 2,4-d върху нитратно-нитритното съдържание на царевицата. Растениевъдни науки, 1981,...
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година
Марков,Ив., Нено Димов, Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика, Сб. “Българският туризъм...
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове
Ангелов, А. За преподаването на информатика, Обучението по математика, бр. 1, 1985
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове на
Бенчев Р. Ларингеални и ларинготрахеални стенози. Проблеми и възможности за лечение
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове
Участия в международни научни форуми с отпечатани резюмета в чуждестранни списания (V v )
Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. н Дисертации iconСписък на научните трудове
Михайлов м и. Костова, Инвестиционният процес в селското стопанство, Земиздат, 1987
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом