Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
ИмеМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер51.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://amalipe.com/files/file/news/markova.rtf
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели


През тази седмица ученици от Дряново се включиха във фестивала "Отворено сърце", който се проведе във Велико Търново. Форумът се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше и поводът да потърсим г- жа Маргарита Маркова, ръководител на СИП "Фолклор на етносите в България", за да разкаже за инициативата и участието на дряновските деца в нея.


За читателите на 7 дни Дряново г- жа Маркова поясни, че тази година във фестивала е участвала представителна група от град Дряново- ученици от ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”, участници в СИП „Фолклор на етносите в България” и ученици от СОУ”Максим Райкович”, а включването им е било финансово обезпечено от Община Дряново. Тя обясни още, че проявата е заключителния етап от работата на децата в България по проекта „Ромски фолклор”, спечелен от център Амалипе. Той действа от 2005 година и благодарение на разработката Министерството на образованието и науката въвежда като свободно- избираема подготовка „Фолклор на етносите в България”. Тази форма е създадена в училищата, където има деца от различен етнически произход. В Дряново това е ОУ"Св. Св. Кирил и Методий".


Г- жо Маркова, разкажете за читателите на 7 дни Дряново как премина самия фестивал?

Мога да кажа, че организацията беше перфектна. В първия ден на фестивала на естрадата в парк Марно поле във Велико Търново се изявиха състави на деца от различни краища на България. Имаше представители от Търговище, Бобов дол, Русе, Карлово, с. Батак, Търновско и още много други. Учениците показваха преди всичко различни танци, свързани с традициите и обичаите на ромите в България, изпълняваха песни, драматизации на ромски приказки. Организирани бяха конкурси по приложно изкуство и рисунка на асфалт. Тази година нашата група беше гост на проявата. Миналата година се включихме с експонати в изложбата. Ще уточня само, че сега изложбата от предмети, свързани с бита и традициите на ромите беше открита във фоайето на община Велико Търново. Нашите деца изявиха желание да участват в конкурса за приложно изкуство и в конкурса за рисунка на асфалт. Полезното и приятното беше това, че младите хора съумяха да установят контакти със свои връстници от други населени места. Получиха се много приятни запознанства. Групата ни беше много активна, откликваше ентусиазирано на всички изпълнения на останалите. Това привлече вниманието на журналистическия екип на Българската национална телевизия, който ни снима и пожела да разкажа подробности за работата с етносите в Дряново.


Какви са вашите впечатления от останалите участници?


Много колоритни бяха участниците във фестивала. Очевидно всички доста се бяха постарали, за да впечатлят публиката. Много атрактивни бяха костюмите на различните групи. Особен интерес предизвикаха у нас облеклата на децата от с. Батак, Карлово, Бобов дол.


Необходимост ли са тези инициативи?

Да. Смятам, че са нужни. За децата от СИП „Фолклор на етносите в България” това е награда за положения труд през учебната година. Освен това е своеобразно продължение на тяхната бъдеща работа. Мога да споделя с читателите, че в непосредствено бъдеще те и ученици от СОУ”Максим Райкович” са включени в проект на център Амалипе, свързан с бита и традициите на различните етноси.


Разкажете малко повече за СИП „Фолклор на етносите в България”

От 10 години в "ОУ"Св. Св. Кирил и Методий"съществува СИП „Етнография”, който през учебната 2005/2006 година се трансформира в СИП „Фолклор на етносите в България”. В него са включени ученици от 5 до 8 клас. Появата на тази форма беше продиктувана от промените в етническия състав на учениците, наличието на деца с различен произход- българи, турци, роми. Освен това и с нормативните документи на Министерството на образованието и науката, стратегията за интеграцията на децата и учениците от малцинствените общности в България, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Мога да отбележа, че основната цел на СИП- а е възпитаване на децата в дух на етническа толерантност и уважение към традициите на всички общности в България. Интересното е, че от съществуването си до днес групата е хетерогенна и включва действително ученици от различен етнически произход. Факт е, че с течение на годините в училище се увеличи броя на децата от малцинствен произход. Промяната в посоката на работа ме изправи пред определени предизвикателства като ръководител. Участвах в семинар за ромски фолклор, организиран и проведен от Центъра за междуетническо сътрудничество и толерантност Амалипе през юни 2007 . Освен това се включих и в обучителен модул „ Работа в мултиетническа среда” през октомври 2006 година по програмата „ Продължаващо обучение за специалисти от сферата на образованието”.


Дейността на СИП „Фолклор на етносите в България” се осъществява в три посоки. Първата е работа в класната стая и на терен, това е по- скоро изследователска дейност. Децата се запознават с характерни особености и отделни елементи на значими за трите етноса празници- най- вече Коледа, Сирни заговезни, Васильовден, Банго Василий или Василица, както го наричат ромите, Петльовден, Великден, Гергьовден, Ерделез, Рамзан Байрам и Курбан Байрам. Другата посока за развитието на дейността е свързана наблюдения и екскурзии с учебна цел. През годините на съществуване на СИП- а децата са посетили много и различни обекти, свързани с бита и традициите на различните етноси- архитектура, предмети от бита. Запознаха се с особеностите на християнския храм и на джамията. Освен посещението на дряновските църкви, те видяха и църква в Трявна, както и новата джамия в Севлиево. Това им даде възможност да открият общото и различното както в двете религии, така и в архитектурата на храмовете. Третата посока на дейността, която смятам за особено важна е организирането на фолклорни празници и то най- вече пред по- широка аудитория, предимно извън класната стая. Наблюденията ми са, че така децата могат да се почувстват значими и да осъзнаят това, че техните традиции и обичаи имат своето място в традициите и обичаите на хората, които живеят в България. Затова всяка година организираме празник в навечерието на Коледа и Нова година, който е свързан с Коледа, Банго Василий, Рамазан Байрам. Като положителен факт мога да отбележа и това, че дейността на СИП- а ни стана достояние и на учители от Габровска област. Това се случи през 2005 година, когато беше проведено занятие във връзка с инициативата на Министерството на образованието и науката Европейските уроци под надслов „В различието заедно”. На него присъстват около 50 учители от областта.


Проявяват ли интерес децата към СИП"Фолклор на етносите"?

Категорично мага да кажа, че децата харесват СИП- а. Положителното е това, че определено се наблюдава засилен интерес както от българите, така и от страна на ромите и турците. Показателно е това, че през тези години всички деца, които се включват в извънкласната форма успешно завършват и учебната година, а голяма част от тях даже и с много добри резултати. Работата в СИП влияе положително върху цялостната им учебна работа. Децата стават съпричастни към културния и духовен живот както на Основното училище, така и на община Дряново. Много от тях заемат призови места в национални и регионални конкурси. Определено се наблюдава и видим интерес от родителите на децата. Те се ангажират активно при организацията на празненствата, приготвянето на традиционните ястия, намирането на народни носии и предмети от бита, при събирането и описването на фолклорните традиции. Мисля, че тези родители, ставайки съпричастни към това, което се прави в училище, излизат от затворената общност, в която понякога изкуствено са поставени. Това е положително както за тях, така и за техните деца- влияе на мотивацията им за учебния процес, на отношението към образованието, което е много важно на този етап. От работата си през годините мога да обобщя, че тази форма е изключително необходима, тъй като спомага за издигане авторитета на училището като институция от една страна, а от друга се връщаме към забравени до известна степен неща. Все пак никога не бива да подминаваме факта, че училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели.

Свързани:

Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconКогато Учителят е показал гимнастическите упражнения за деца Милка Периклиева е записала не само изпълнението на движенията, но и думите на Учителя. Ето някои
Всяко движение е привличане на сили. Ако движенията се извършват правилно, с необходимия ритъм, те ще развият много добродетели у...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconСерия дебати „Децата в институции 2
Маргарита Янакиева, „Спасете децата”, Даринка Янкова, главен експерт, дирекция „Закрила на детето”, Агенция за социално подпомагане,...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconАбгр кандидатства по оп "Развитие на човешки ресурси" bg051PO001- 03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"
Абгр кандидатства по оп “Развитие на човешки ресурси” bg051PO001- 03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconОтчет на Транспортен факултет за календарната 2007 година
Транспортният факултет е акредитиран през 2006 год да обучава студенти по окс “бакалавър” и окс “магистър” специалности Транспортна...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconУнищожаване на правото в Германия?
Федерална Република Германия не е правова държава. Няма човешки права. Човешки права има само тогава, когато изрично са гарантирани...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconСпособността да се разсъждава, да се взема решение, да се обучава, да се възприема средата с цел ефективна адаптация на индивида
Редица човешки интелигентни функции, като решаване на задачи, доказване на теореми, разпознаване на образи успешно се заместват от...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели icon25. 04. 2013 нсорб раабе ще обучава кметове и кметски наместници
Раабе българия ще обучава кметове и кметски наместници във връзка с изпълнението на обществена поръчка, по която издателството бе...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconЦелта на училището е ранно общо и художествено-естетическо развитие на децата при подготовката им за  постъпване в 25 оу „Д-р Петър Берон. Програмата за
Целта на училището е ранно общо и художествено-естетическо развитие на децата при подготовката им за  постъпване в 25 оу „Д-р Петър...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconВ. Дневник, 27 юни 2007 Раздел "Компании @ Финанси"
На практика става дума за значими инвестиции, които банките трябва да направят в информационни технологии, системи за събиране и...
Маргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели iconБронировать: Тел.: (495) 980-21-21
Каракас – шт. Карабобо парк Марокой Лос Льянос – шт. Баринас – о. Маргарита – Канайма – водопад Анхель – о. Маргарита
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом