Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер42.32 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/turoperatorska i turagentska deinost.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ


ТЕОРИЯ

Професия: ХОТЕЛИЕР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТОІІ - ри курс 2011/2012 година


Раздел 1. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪТНИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ

1.1. Предшественици на съвременните пътнически агенции.

1.2. Томас Кук – принос в развитието на съвременните пътнически агенции.

1.3. Възникване и развитие на пътническите агенции в България.


Раздел 2. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПЪТНИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ

2.1. Определение.

2.2. Основни дейности на пътническата агенция.

2.3. Класификация на пътническата агенция.

2.4. Видове персонал на пътническите агенции.

2.5. Изисквания към персонала на пътническите агенции.

2.6. Роля и значение на пътническата агенция.


Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ТУРОПЕРАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ

3.1. Туроператор – характеристика, функции и задачи.

3.2. Подготовка на туристическо пътуване с обща цена.

3.3. Организация и продажба на туристическо пътуване с обща цена.

3.4. Провеждане на туристическо пътуване с обща цена.


Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА АГЕНТСКАТА ДЕЙНОСТ

4.1. Туристически агенции – характеристика, функции и задачи.

4.2. Организация и технология на агентската дейност във връзка с транспорта.

4.3. Организация и технология на агентската дейност във връзка с пребиваването.

4.4. Организация и технология на продажбата на туристически пакети от агента-

детайлист.


Раздел 5. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ТРАНСПОРТ

5.1. Характеристика на туристическия транспорт.

5.2. Взаимодействие между туризма и транспорта.


Раздел 6. ПЪТНИЧЕСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

6.1. Технико-икономически особености на железопътния транспорт.

6.2. Туристически пътувания с железопътен транспорт.


Раздел 7. ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

7.1. Технико-икономически особености на автомобилния транспорт.

7.2. Туристически пътувания с автомобилен транспорт.


Раздел 8. ПЪТНИЧЕСКИ ВОДЕН ТРАНСПОРТ

Теория - 2 учебни часа

8.1. Технико-икономически особености на водния транспорт.

8.2. Туристически пътувания с воден транспорт.


Раздел 9. ПЪТНИЧЕСКИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

Теория - 4 учебни часа

9.1. Технико-икономически особености на въздушния транспорт.

9.2. Туристически пътувания с въздушен транспорт.

Раздел 10. ПРАВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКАТА И ТУРАГЕНТСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

10.1. Лицензциране и регистация на туроператор и турагент.

10.2. Условия и ред за извършване на агентска дейност.

10.3. Ваучер – основни реквизити.

10.4. Договор за туристическо пътуване с обща цена.

10.5. Задължителна застраховка ,,Отговорност на туроператора”.

10.6. Контрол.


Раздел 11. ОСОБЕНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

11.1. Съвременни агенции във Великобритания.

11.2. Съвременни агенции в Германия.

11.3. Съвременни агенции в Франция.

11.4. Съвременни агенции в Италия.

11.5. Съвременни агенции в източноевротейските страни.

11.6. Тенденции в развитието на организаторската и посредническата дейност.


Раздел 12.МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

12.1. Всеобща федерация на пътническите агенции.

12.2. Световна асоциация на пътническите агенции.

12.3. Международна асоциация за обиколки и пътувания.

12.4. БАТА.


Раздел 13. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЪТНИЧЕСКИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

13.1. Материално-техническа база на железопътния транспорт.

13.2. Показатели за характеристика на пътническия железопътен транспорт.

13.3. Развитие, проблеми и перспективи на железопътния транспорт.


Раздел 14. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЪТНИЧЕСКИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

14.1. Материално-техническа база на автомобилния транспорт.

14.2. Показатели за характеристика на пътническия автомобилен транспорт.

14.3. Развитие, проблеми и перспективи на автомобилния транспорт.


Раздел 15. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЪТНИЧЕСКИЯ ВОДЕН ТРАНСПОРТ

15.1. Материално-техническа база на водния транспорт.

15.2. Показатели за характеристика на пътническия воден транспорт.

15.3. Развитие, проблеми и перспективи на водния транспорт.


Раздел 16. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЪТНИЧЕСКИЯ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

16.1. Материално-техническа база на въздушния транспорт.

16.2. Показатели за характеристика на пътническия въздушен транспорт.

16.3. Развитие, проблеми и перспективи на въздушния транспорт.


Раздел 17. ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ ТАРИФИ

17.1. Същност и съдържание.

17.2. Междупътнически транспортни тарифи.

17.3. Специални тарифи.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


  1. Георгиев, Василева, Туроператорска агентска и транспортна дейност в туризма, София, АСКОНИ-ИЗДАТ, 2003 г.

  2. Хаджикоцева, Георгиев, Туризъм и туроператорска дейност, регистрация, категоризиране, контрол, София, Нова Звезда, 2005 г.

  3. Нешков, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Варна, Университетско издателство Икономически университет, 2000 г.

  4. Кръстева, Ибришимова В., Организация на туристическото обслужване, учебни записки , Институт по туризъм, Бургас, 1994 г.

  5. Закон за туризма –ДВ, Бр. 56 от 07.06. 2002 г.Изготвили: 1. д-р И.Емилова

2. доц. Е.Великова

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор
Аврамов, А.,Л. Станев, Промишлена статистика с основи на общата теория, София, 1983
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по екскурзоводство и анимация в хотела теория и практика
Основни понятия – екскурзия, екскурзоводска услуга, екскурзоводско обслужване, анимация, анимационна услуга, атракция
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом