Общи условия за застраховане
ИмеОбщи условия за застраховане
страница3/4
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер346.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://projects.webground.bg/tetra/downloads/OU Jivotni i kosheri HDI.doc
1   2   3   4

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА


По тези условия “Хановер КООП България” ЗАД, срещу платена застрахователна премия, застрахова следните категории (групи) коне:

1. елитни - състезателни коне до 10 год., включително;

1.1. елитни - разплодни коне от 3 до 15 г. включително.

2. Състезателни коне до 13 г. включително.

3. Подрастващи кончета - от 6 м. до 3 г. включително;

3.2. тренинг.

Състезателни коне са тези, които участват в класически конно-спортни дисциплини и хиподрумни надбягвания в страната и чужбина.

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ


Застраховката покрива щети при смърт, убиване (клане) по необходимост и травми на животните, вследствие:

Клауза А. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

4. Пожар - потвърдени от органите на НСПАБ.

5. Природни бедствия - буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение и удар от мълния - потвърдени от хидрометеорологичната служба.

6. Заразни болести - Антракс, Сап, Мит, Бруцелоза, Дурин - потвърдени лабораторно.

7. Злополуки - действие от електричен ток, травми - счупване на кости, пълна слепота, пълно оглушаване.

8. Болестни усложнения след раждане - кръвоизливи, изпадане или разкъсване на матката и залежаване.

Клауза Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ

9. Заразни болести - Африканска чума, Грип, Ринопневмония, Инфекциозна анемия - потвърдени лабораторно от ЦНИВМИ - София.

10. Незаразни болести - Колики с пълна непроходимост на червата (превъртане и преплитане на червата, обтурация, ингвинална инкарцерация и стронгилация и тежка форма на тромбо-емболична колика - доказани патологоанатомично при аутопсия), отравяне по време на състезание при доказани лабораторно бързодействащи химически отрови.

11. Злополуки - травми - изкълчване, разтягане и разкъсване на сухожилия по време на състезания и тренировки.

Клауза В. ДРУГИ РИСКОВЕ

12. Злополуки по т. 7 и т. 11 настъпили при пътно-транспортно произшествие (ПТП) и топлинен удар при транспорт в страната и чужбина, при спазени ветеринарно-санитарни изисквания за транспорт на животни.

13. Рани (разкъсни, прободни и разрезни) настъпили по време на състезания и тренировки, незарастващи до 30-ия ден.

Клауза Г. РИСКОВЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ – след съгласуване с ЦУ на “Хановер КООП България” ЗАД

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази застраховка не покрива щети причинени от хронични заболявания (емфизем), старост и при положителен резултат от допинг-контрол.


III. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР


14. Застраховат се само здрави животни, паспортизирани от Българската федерация по конен спорт или Националната служба за селекция и репродукция по животновъдство. В паспорта да са нанесени всички диагностични изследвания и имунопрофилактични мероприятия.

15. Застраховката се сключва след преглед и оценка на място от представител на Застрахователя и длъжностен ветеринарен лекар. Прави се снимка на животното в цял ръст от лява и дясна страна (с добре видимо тавро) и анфас на главата.

16. Застраховката се сключва за основните рискове. Включването на допълнителни и други рискове в застрахователната отговорност се извършва при увеличена тарифна премия

17. При сключване на застраховката към индивидуалния или груповия застрахователен договор се прилага, като неразделна част опис на: паспортен номер, татуировъчен номер на животното, име, пол, възраст, особени белези и други. Ксерокопие на средната страница на паспорта.

18. След сключване на застраховката, застрахования вписва в паспорта номера, началото и края на застрахователния договор и го заверява с подпис и печат.

19. Застрахованият може да дозастрахова всички новопридобити и достигнали застрахователна възраст животни от същия вид до падежа на първоначално сключения договор.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ПРЕМИЯ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА


20. Застрахователната сума се определя по договореност между страните, индивидуалните качества на животното по паспортни данни или средната застрахователна сума за дадена група.

21. Застрахователния договор се сключва за срок от една година:

21.1. допуска се сключване на застрахователен договор за срок от един месец само за състезателни коне по т.1 и т.2.

22. Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа за застраховане на спортни и чистокръвни коне (Приложение N 2) и се издължава:

22.1. еднократно - с отстъпка до 10%;

22.2. двукратно - 50% при сключване на договора и 50% на 150-ия ден с облекчение 5%;

22.3. трикратно - 40% при сключване на договора, 40% на 90-ия ден и 20% на 180-ия ден;

22.4. еднократно - при сключване на застраховка за срок от един месец.

23. При настъпване на застрахователно събитие преди издължаване на застрахователните вноски в посочените срокове, застрахователят има право да удържи дължимите вноски от определеното застрахователно обезщетение или да изплати последното пропорцианално на внесените:

23.1. при неиздължаване на премията (вноските) в определените срокове, Застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, като своевременно уведоми писмено за това Застрахования.

24. Отговорността на Застархователя в случаи на смърт или убиване (клане) по необходимост, вследствие на болести започва след изтичане на 15-дневен карантинен срок, т.е. от 00.00 часа на 15-ия ден след деня на внасяне на застрахователната премия, а при смърт или убиване (клане) по необходимост, вследствие на пожар, природни бедствия и злополуки - от 00.00 часа след деня, в който е внесена застрахователната премия и се прекратява в 24.00 часа на последния ден от изтичане на договора.
1   2   3   4

Свързани:

Общи условия за застраховане iconБългарска агенция за експортно застраховане еад
Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне...
Общи условия за застраховане iconСтопански Факултет Курсова работа на тема Общи условия на лизинговото застраховане
Затова в специалната литература са предложени различни класификации на рисковете, които, адаптирани към лизинговото застраховане,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщо застраховане и имуществено застраховане
Предмет на застраховане са движими и недвижими имущества, собственост на фирми или граждани, в т ч
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Дружеството има право да извършва общо застраховане и е лицензирано от „Autorite de Controle des Assurances et des Mutuelles”, France,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом