Конспект за изпита по "съвременна европа"
ИмеКонспект за изпита по "съвременна европа"
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер32.03 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://w3.uacg.bg/UACEG_site/acadstaff/userfiles/study_bg_4_CONSPECT_CE_U2_11.doc


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ – КАТЕДРА “ГРАДОУСТРОЙСТВО”

Специалност „УРБАНИЗЪМ”


КОНСПЕКТ

ЗА ИЗПИТА ПО “СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА”


Изпитът от дисциплината „Съвременна Европа” е писмен и се провежда върху един въпрос от конспекта, в рамките на един час. Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката от писмения изпит. До изпита не се допускат студенти, които не са предали писмената си работа или нямат заверка за семинарните занятия.


В писмената си работа по време на изпита трябва да дадете отговор на един от следните въпроси като демонстрирате познаването на материала от лекции и семинари и личното си отношение по въпроса:


1. Кои са основните договори на Европейския съюз, кои са техните приоритети, как се променят през годините и какво влияние оказват върху развитието на различните политики?

2. Коя според Вас е най-важната институция на Европейския съюз в сравнение с останалите и защо и как се е променила нейната структура, организация, начин на работа след разширяването на ЕС?

3. Кои са основните програми по които България е получавала и може да получава финансова подкрепа за селското стопанство от ЕС и какви са техните предимства и недостатъци при прилагането им у нас?

5. Кои са най-важните предизвикателства пред общата политика на ЕС в областта на горското стопанство през 21 век?

6. Обяснете по какъв начин ЕС подпомага възстановяването и развитието на градовете след като няма обща урбанистична политика?

7. Как програмите в областта на науката и образованието допринасят за повишаване на неговото качество и за постигане целите на ЕС за развитие на икономика, базирана на знанието?

8. Кои проблеми според Вас България може да реши в областта на регионалната си политика и развитие с помощта на ЕС, по какъв начин и защо?


Критерии за оценка:

 1. Добро познаване на лекционния материал

 2. Фокусиране върху поставения въпрос

 3. Логично и последователно излагане на тезата

 4. Творческо мислене и обосновани, изчерпателни и подкрепени с факти отговори на поставения въпросЛитература:

 1. Велинова, Р и колектив. (2004) Европа по-близо до нас. София

 2. Зик, А. и Йорг-Рюдигер. (2007) Европа. История, личности, институции, политики, държави. София.

 3. Кунева, М. (2007) Европа на гражданите. Граници и разширения, София

 4. Рифкин, Д. (2005) Европейската мечта. Как бъдещето на Европа затъмнява американската мечта. София.

 5. Семов, А. (2003) Европа. 12 звезди. София

 6. Шрьотер, Х. (2002) Европа. Актуален справочник. Политика, икономика, история, култура. София.

 7. Blacksell, M and Williams A. (1994) The European Challenge: Geography and development in the European Community. Oxford ISBN 0-19-874177-4

 8. Burn, M. (1996) The social psychology of gender. McGraw-Hill, Inc.

 9. Cole, J and Cole Fr. (1993) The Geography of the European Community. Routledge ISBN 0-415-07993-4

 10. Clout, H. et al. (1985) 3rd ed. Western Europe. Geographical perspective. Longman ISBN 0-582-09283-3

 11. Nevin, E. (1990) The economics of Europe. Macmillan ISBN 0-333-51632-x

 12. Pinder, D. ed. (1990) Western Europe. Challenge and change. Belhaven Press ISBN 1-85293-034-9

 13. http://www.evropa.bg/bg/del/europe-a-to-z/eu-institutions.html

 14. http://www.mzgar.government.bg/EU/Ch_7.htm

 15. http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm

 16. http://www.fao.org/forestry/

 17. http://ec.europa.eu/agriculture/fore/statistics_en.htm

 18. http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/presentation.pdf

 19. http://www1.worldbank.org/economicpolicy/globalization/

 20. http://europa.eu.int/comm/consumers/overview/programme_2007-2013_en.htm

 21. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/towns_prog_en.htm

 22. http://www.eurometrex.org/EN/activities/InterMETREX/

 23. http://europa.eu.int/comm/energy/index en.html

 24. http:// europa.eu.int/comm/ten/index en.html

 25. http://www.un.org/esa/socdev/iyop/

 26. http://ec.europa.eu/world/enp/faq_en.htm

 27. http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


София, 22.12.2010 г. проф. д-р арх. Веселина Троева


Свързани:

Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за изпита за адвокати
Наказателноотговорни лица &ndash субект на престъплението, вменяемост и невменяемост
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за изпита по анатомия на акушерки
Структура на началния отдел на храносмилателната система: устна кухина, гълтач, хранопровод
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за изпита за
Наказателноотговорни лица субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност...
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за изпита по анатомия на медицински сестри
Структура на началния отдел на храносмилателната система: устна кухина, гълтач, хранопровод
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за изпита за адвокати
Понятие за престъплението;Престъплението като деяние,престъпен резултат,причинна
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Абазов, Тодор. Структура и анализ на публицистичното произведение. – Съвременна журналистика, кн. 2, 1989
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Арико, С. Един поглед в дълбочина върху техниката за интервюиране на Ориана Фалачи. Съвременна журналистика, 1988, бр
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconКонспект за изпита по "Почвознание" на студентите от специалност уузи І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на уасг почва и почвено плодородие. Образуване на почвата. Фактори на почвообразуване
За изпита по "Почвознание" на студентите от специалност уузи І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на уасг
Конспект за изпита по \"съвременна европа\" iconВъпросник за изпита по право на европейския съюз
Обединителните процеси в Европа след Втората световна война – военни, политически и икономически международни организации
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом