Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
ИмеГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер76.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/kazusi/V/Kazus V - Grupa V.doc
Национален семинар

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”

Практически занимания за разрешаване на казуси”

29.10.2010г.


Казус за група V

Модератор на група V – Есен Фикри, член на КЗД


„Бул инфо” АД е търговско дружество с годишен оборот от 956 милиона лева, което издава,оперира и управлява редица водещи интернет сайтове – новинарски, рекламни, търсачка, безплатна поща, ползването на която е много популярно и разпространено / над 3 100 000 пощенски кутии/. На официалната интернет страница на дружеството е публикувана информация за дейността и визията му, както класации и статистика. Според нея дружеството е водеща дигитална медийна компания в България с над 1 000 000 уникални дневни посетители, а визията е да бъде дигиталното ежедневие на всеки българин. Дружеството е на първо място по по уникални дневни посещения на сайтовете му всеки месец за периода на последните 12 месеца. На началната страница на безплатната поща има линкове със заглавията на водещите новини от новинарския сайт на дружеството – булвести.бг.

Сайтът булвести.бг е информационен новинарски сайт на български език, има назначен от дружеството главен редактор, към всяка новина има възможност за публикуване на коментари от регистрирани потребители. Лица, които не са регистрирани като потребители, не могат да публикуват коментари. При регистрацията като потребител всяко лице приема общите условия, без което въобще не е възможно да се направи регистрацията. Съгласно общите условия „Бул инфо” АД не носи никаква отговорност за съдържанието на коментарите- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите. Дружеството се е присъединило към Етичния кодекс на медиите и съгласно общите условия има право да премахва коментари, както и да блокира временно или постоянно достъпа на потребители, които нарушават т.7.7 и т.7.8 от общите условия. В т.7.7 и 7.8 от общите условия са регламентирани задълженията на потребителя при използване на сайтовете, като сред тях са: да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:
а/ противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б/ накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; в/обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; г/пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност.

Анифе е български гражданин от турски етнически произход. По професия е лекарка, началник е на едно от отделенията в местната болница, в което работят 27 души.В същото време се занимава и с обществена работа- член е на управителния съвет на местна неправителствена организация, занимаваща се с проблемите на домашното насилие. В същата неправителствена организация членува Мария,която е от ромски етнически произход и учителка по професия. И двете имат имейли в безплатната поща,предлагана от „Бул инфо” АД. Предвид наличието при входа на електронната поща на линкове към новинарския сайт и двете често четат новините и коментарите към тях,публикувани на сайта булвести.бг.

На 14.09.2010г. на сайта булвести.бг е публикувана новина със заглавие „Европейската комисия към Франция: Ще ви съдим заради ромите”, като статията описва реакцията на ЕК по повод актуалната в последните няколко седмици тема за експулсирането на български и румънски роми от Франция. За няколко часа от публикуването на новината към нея са добавени над 150 коментара от регистрирани потребители, които в голямата си част в различна степен са негативно насочени спрямо ромите.Анифе и Мария са прочели статията и коментарите към нея и след като се видели на следващия ден са споделили помежду си разочарованието си от текстовете на коментарите на потребителите.

Ползвайки онлайн формата за контакт на същия сайт сигнализирали по електронната поща главния редактор на сайта за наличието на расистки коментари към статията и помолили за реакция и премахването им, като конкретно посочили следните коментари на един от потребителите с потребителско име „елиат” : 1/ отговор на „елиат” до друг потребител –kolumbkolumb: Говориш същите глупости като "теоретиците" от т.нар. "правозащитни" организации или умопомрачените наркоманчета, наричащи себе си "зелени"-"Тези хора трябва да се интегрират.Те също го искат,но обществото ги отхвърля".

Това въобще не е вярно. На мангалите им бяха дадени всички шансове да се интегрират, но те просто нямат желание, а и не са еволюирали достатъчно, че да могат да се интегрират. Наскоро митът, че всички раси са еднакво интелигентни, беше разбит на пух и прах от нобеловият лауреат и откривател на ДНК Джеймс Уотсън. и 2/ коментар на „елиат” : „Циганите и турците не са успели да се интегрират в нито едно западно общество и никога няма да успеят по ред причини. Едните природата трябваше да ги е унищожила отдавна, защото са едни своеобразни съвременни неандерталци и ако световната левичарщина не ги поддържаше на системи, за да ги ползва като електорат, щяха да са минало. При другите религията и известна генетична обремененост им пречи да се развиват, което също ги прави негодни за днешния свят.”

В рамките на следващите 2 седмици Анифе и Мария не получили никакъв отговорна подадения от тях сигнал, коментарите не били премахнати, имало нови статии в сайта по същата тема,към тях отново имало поредици от коментари от подобен род, а и не за първи път двете са натъквали на такива или подобни коментари към различни статии в същия сайт.

І.Убедени, че коментарите са дискриминация и предвид бездействието на „Бул инфо” АД Анифе и Мария предявили пред районния съд искове по чл.71,ал.1 от ЗЗДискр. Те, излагайки горното, претендирали, че дружеството, предоставяйки своите ресурси на регистрираните си потребители и неупражнявайки контрол за начина на ползването им, става съучастник в разпространението на стереотипи и предразсъдъци на основата на етническа принадлежност и осъществява дискриминация под формата на тормоз или най-малкото подпомага осъществяването й от други лица, позовавайки се конкретно на горепосочените коментари.

Двете ищци настоявали съдът:1./да установи, че дружеството е извършило нарушение на забраната по чл.4,ал.1 от ЗЗДискр. във връзка с чл.5 и пар.1,т.1 от ДР на ЗЗДискр. 2/ да осъди дружеството да преустанови нарушението и да се въздържа занапред от подобни нарушения 3/ да осъди дружеството да заплати на всяка от тях обезщетение за неимуществените вреди в резултат на дискриминацията в размер на по 25 000 лева.

Позовавайки се на чл.13,пар.2, предл.първо от Директива 2000/43/ЕО на Съвета и на чл.47,т.5 и т.9 от ЗЗДискр., които според ищците следва да бъдат тълкувани в светлината на разпоредбата на Директивата, Анифе и Мария още с подаването на исковата молба искат съдът да конституира/привлече/ Комисията за защита от дискриминация като трето лице помагач на страната на ищците.

Въз основа на исковата молба е образувано дело, исковата молба и изпратена на ответното дружество и на Комисията за защита от дискриминация за становище по искането за нейното привличане.

ІІ.Ответникът „Бул инфо” АД оспорва предявените искове, като изразява следното становище:

1.противопоставя се на привличането на КЗД като трето лице помагач с мотива , че не е обоснован и не съществува правен интерес от встъпването на КЗД, заради което и не следва тя да бъде привлечена като трето лице помагач;

2.позовавайки се на общите условия на договорите с потребителите, счита, че дружеството не е извършило дискриминация, тъй като въпросните коментари са действия на трети лица, за които то не носи отговорност, нито има задължение да следи.

3.изтъква, че сайтът се хоства в САЩ и поради това, че съгласно американската конституция свободата на словото и изразяване се ползват с особена закрила и не подлежат на ограничаване, дружеството не е премахнало въпросните коментари под страх да не наруши правото на свободно изразяване на мнение и разпространението му;

4.твърди, че не споделя идеите в коментарите, но намира, че те не съставляват дискриминация, защото се отнасяли само до роми и турци и ищците не изтъквали сравнимо сходни обстоятелства и положение с други лица, които да са третирани по-благоприятно;

5.настоява за отхвърляне на предявените искове дори и съдът да прецени, че коментарите са с дискриминационен текст, тъй като не носи отговорност за тях, а от друга страна претендираното обезщетение е изключително завишено.

ІІІ.Комисията за защита от дискриминация, по повод на дадената възможност за изразяване на становище по исканото от ищците привличане като трето лице помагач, заявява, че няма да встъпи и няма да участвува в делото, защото поради съкращаване на бюджета й не разполага с адекватни човешки и финансови ресурси за ефективно участие в съдебното производство. Твърди, че въпреки това продължава да изпълнява правомощията си по чл.47,т.9 от ЗЗДискр. чрез предоставяне на консултации на жертвите при изготвяне на техните жалби до Комисията, каквито всяко лице може да получи всеки работен ден в рамките на работното време от нарочен експерт от администрацията или от съответния регионален представител.КЗД разполагала с право за встъпване по чл.47,т.5 от ЗЗДискр., но не и задължение да го стори по всяко заведено дело пред съд по ЗЗДискр. или други закони, уреждащи равенство в третирането.

В заключение настоява съдът да не привлича КЗД като трето лице помагач по делото. Не изразява становище по основателността на иска и не изпраща представител за първото по делото заседание.


ІV.Въпроси, които следва да се обсъдят и обосноват във всяка една от трите подгрупи в зависимост от функционалното й положение в гражданския процес /подгрупа –адвокати на ищеца, подгрупа- адвокати на ответника, подгрупа на съдиите/ :

1/ Следва ли при изложените по –горе обстоятелства Комисията за защита от дискриминация да бъде привлечена/конституирана като трето лице помагач по делото на страната на ищеца?

2/ Коментарите представляват ли дискриминация и каква форма – тормоз или подбуждане? Забраната за дискриминация поставя ли ограничения на свободата на словото и на изразяване ?

3/Ако коментарите представляват дискриминация, „Бул инфо” АД носи ли отговорност за нарушаване на забраната по чл.4 от ЗЗДискр.? В какъв размер следва да се уважи гражданският иск, следва ли размерът на обезщетението да надвишава репарационния характер и да съдържа санкционни функции ?

никакви неимуществени вреди на Асоциацията.

ІV.След обсъждането на горните въпроси и обосноваването им в съответната подгрупа, становищата се излагат пред съдиите подобно като в един съдебен процес, след което подгрупата на съдиите се оттегля на съвещание и решава делото. Подгрупата на съдиите, отчитайки позициите на подгрупите на адвокати на ищеца и ответника, трябва да представи проекта на решение по делото с кратки мотиви по трите въпроса.

V. За предварителна подготовка се препоръчват следните ресурси: Конституцията на Република България, ЗЗДискр., Решение №7 от 04.06.1996г. на КС по конст.дело №1/1996г., Препоръка №20 от 1997г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа за езика на омразата, Препоръка № 21 от 1997 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа за медиите и насърчаване на толерантността, РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/913/ПВР НА СЪВЕТА НА ЕС от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право,Препоръка №6 на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Директива 2000/43,


Свързани:

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератор на група ІV – Хари Алексиев, член на кзд, и Светослав Илиев, Главен юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група VІ – Лало Каменов, заместник председател на кзд, и Жасмина Милушева, старши юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група ІІІ – Зора Генчева, член на кзд, и Али Зинал, младши експерт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
В. и в двугодишния срок от създаването си е реализирало редица инициативи за постигане на целите на сдружението, част от тях финансирани...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Практическите занимания се извършват в 6 малки групи от 20-25 участника. Всяка група се ръководи от един или двама модератори, които...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право 08-10, Април, 2010 г гр. София, хотел «макси парк хотел спа»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом