Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria
ИмеПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria
страница1/5
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.longman-bulgaria.com/uploads/files/teachers/8klasopps_for_bulgariarazpredelenie.doc
  1   2   3   4   5
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, 8 КЛАС, ИНТЕНЗИВНА ПОДГОТОВКА, Opportunities for Bulgaria

Ме – сец/

Уч.

седм.

Урочна единица

Тематична област

Социокултурни и социолингви – стични знания. Сфери на соц. взаимодействие


Езикова компетентност. Речева компетентност.


Между – предметни връзки

Допълни – телни упражне – ния за домашна работа и/или ЗИП/СИП

Лексика/фонетика

Граматика

Комуникативна ситуация и речеви умения

Умения за четене/слушане/писане/учене


Diagnostic test/Classroom Language

1/С

Е

П

T

Е

М

В

Р

И


2/С

Е

П

T

Е

М

В

Р

И


3/С

Е

П

Т

/

О

К

Т

О

М

В

Р

И


4/

О

К

Т

О

М

В

Р

И


5/

О

К

Т

О

М

В

Р

И


6/

О

К

Т

О

М

В

Р

И


7

/

О

К

Т

О

М

В

Р

И


8/

Н

О

Е

М

В

Р

И


9/

Н

О

Е

М

В

Р

И


10/

Н

О

Е

М

В

Р

И


11/

Н

О

Е

М

В

Р

И


12/

Д

Е

К

Е

М

В

Р

И


13/

Д

Е

К

Е

М

В

Р

И


14/

Д

Е

К

Е

М

В

Р

И


15/

Я

Н

У

А

Р

И


16/

Я

Н

У

А

Р

И


17/

Я

Н

У

А

Р

И


18/

Я

Н

У

А

Р

И


19/

Ф

Е

В

Р

У

А

Р

И


20/

Ф

Е

В

Р

У

А

Р

И


21/

Ф

Е

В

Р

У

А

Р

И


22/

Ф

Е

В

Р

У

А

Р

И


23/

М

А

Р

Т


24/

М

А

Р

Т


25/

М

А

Р

Т


26/

А

П

Р

И

Л


27/

А

П

Р

И

Л


28/

А

П

Р

И

Л


29/

М

А

Й


30/

М

А

Й


31/

М

А

Й


32/

М

А

Й


33/

34/

Ю

Н

И


35/

36/

Ю

Н

ИPART 1


Module 1

Hello

Warm-up

1. Hi!

2. Penfriends

3. Communic. Workshop

МОЯТ СВЯТ – Моят език. Моето родно място. Аз и моето поколение.

Национална принадлежност и език.


Събеседник с връстници от други страни.

Общуване по интернет.The Alphabet

Countries; Wordbuilding (nationalities); Prepositions: from (place)

Numbers: 1 – 20

Present Simple of to be; subject pronouns/po-ssessive adjectives – singular;

Who/What/

Where questionsMeeting people. Introductions – exchanging personal information.

Talking about favourites.

Reading and Listening: a letter

Writing: an email to a penfriend

Punctuation and spelling: capital letters

БЕЛ

География

Математика


Language Powerbook

p. 2 – 5


Grammar Practice Book

Module 2


Meet the family

Warm-up

4. Our Family

5. My Family

6. Communic. Workshop


Language Awareness 1

МОЯТ СВЯТ – това съм аз и моето семейство

Начин на живот.


Събеседник в разговор със съученици и учител. Общуване в клас и извън клас.Numbers: 20 – 101

Families

Jobs

Prepositions: at


Sounds, symbols and letters

Present Simple of to be; subject pronouns/po-ssesive adjectives – plural;

articles a/an

How old?

Possessive ’s

Talking about families

Meeting people – formal/informal

Roleplays: meeting people

Reading and Listening: dialogues; a family

Writing: a description of my family

Punctuation and spelling: capital letters and full stops;

Learning power: Classroom language

БЕЛ

Математика


Language Powerbook

p. 6 – 11


Grammar Practice Book

Review 1 and 2

TestsUse of English Modules 1 – 2


TB

Module 3


At Home


Warm-up

7. Our House

8. My Room

9. Communic. Workshop

МОЯТ СВЯТ – това съм аз и моят дом

Начин на живот, ежедневие.


Общуване извън клас. Събеседник в разговор със съученици. Водене на кореспонденция.Homes (rooms and things)

Opposite adjectives Colours

Prepositions: in (place)

Possessions


Pronunciation: the

Have got/Has got


Articles a/an/the


Possessions Roleplay: asking for a phone number Phoning a friend

Reading and Listening: dialogues, a letter

Listening: spelling test, a phone conversation

Writing: a description of my room

Punctuation and spelling: commas

БЕЛ Изобразително изкуство

Language Powerbook

p. 12 – 15

Grammar Practice Book

Module 4


At School

Warm-up


10. Lessons

11. Projects

12. Communic. Workshop

Culture Corner 1

МОЯТ СВЯТ – това съм аз и моето училище, моята учебна програма. СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН – държави и народи, образование

Начин на живот, ежедневие.

Събеседник в разговор със съученици и учител. Участник в интервю.


Culture Corner 1 – Around Britain Географско положение

Места и забележителностиThe Classroom; The Alphabet; Days of the week; Lessons; Objects; Geographical locations;

Prepositions: on


Pronunciation: Intonation – questions


Singular and plural nouns

This/That/

These/Those

Imperatives

Talking about classroom objects. Guessing game; following instructions;

a vocabulary quiz

Reading and Listening: dialogues, instructions and sentences

Writing: my school timetable

Punctuation and spelling: spelling mistakes;


Learning power: Classroom language


БЕЛ

География

Language Powerbook

p. 16 – 21


Grammar Practice Book

Review 3 and 4

TestsUse of English Modules3 – 4

Skills Test Modules 1 – 4
TB

Module 5


Every day

Warm-up

13. Weekends

14. Neighbours

15. Communic. Workshop

МОЯТ СВЯТ – дневен режим

моето училище. СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН – бит и нрави

Начин на живот, ежедневие

Общуване в клас и извън клас

Събеседник в разговор с учители и съученици

Time Routines (1) Places; Jobs; Frequency expressions;

Verbs – daily routines

Prepositions on, at, in

The Present Simple Tense – affirmative and negative

Talking about times

Talking about a typical day

A guessing game about routines

Speaking: a guessing game

Reading and Listening – dialogues, descriptions

Reading – TV show character profiles (matching)

Writing about a typical school day;

linking with and, but, then

БЕЛ

Language Powerbook

p. 22 – 25


Grammar Practice Book

Module 6

Free time

Warm-up

16. Relaxing

17. Your Life

18. Communic. Workshop


Language Awareness 2

МОЯТ СВЯТ – хоби и интереси, свободно време, аз и моето поколение

Начин на живот, ежедневие, психическо и физическо здраве, проблемите на младото поколение.

Събеседник в разговор със съученици.

Free time activities

Pronunciation:

Final sounds/t/and/d/; “th” sounds;

intonation (questions)

Present Simple – questions, frequency (How often?; frequency adverbs) Articles a/an/the;

It’s and Its


Talking about hobbies and free time

A class survey

Everyday English

Reading and Listening: a dialogue and a questionnaire

Listening: a survey

Writing: a personal letter (my hobby and interests)

Linking: when;

Learning Power: Vocabulary

БЕЛ

Физическа култура и спорт

Language Powerbook

p. 26 – 31


Grammar Practice Book


Review 5 and 6
TestsUse of English Modules 5 – 6

Skills Test Modules 5 – 6Module 7

Persona-lity

Warm-up

19. Your Preferences

20. Your interests

21. Communic. Workshop

МОЯТ СВЯТ – хоби и интереси

СВЕТЪТ ВЪТРЕ В МЕН – личност и характер, чувства и настроения, предпочитания

Качества, характери и разбирания.

Общуване в клас и извън клас, събеседник в разговор с учител и съученици, водещ кореспон- денция

Personality – adjectives (opposites); Moods; Family; Films; Hobbies and Interests; Adjective + preposition (good at/interest in); Prepositions: to (direction)

Like/don’t like (+noun/+verb+ – ing)Describing family and friends

Talking about films

Talking about preferences

Participating in discussions

Listening: descriptions of people (matching), personality analysis (true/false questions), a conversation (preferences)

Reading and Listening: a dialogue

Writing: a personal letter (my likes and dislikes)

Listening strategies: prediction

БЕЛ

Изобразително изкуство

Language Powerbook p. 32 – 35


Grammar Practice Book
  1   2   3   4   5

Свързани:

Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconUnit 1
Примерно годишно разпределение 8 клас задължителна подготовка, success pre-intermediate
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconНа методическата единица
Примерно годишно разпределение по химия и опазване на околната среда за клас
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconНа урока
Примерно годишно разпределение по физика и астрономия за клас автори: Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconПримерно годишно разпределение по български език за клас
Забележки: в общия брой часове – 85 – се включват и 17 часа за развитие на речта. Формулировките имат ориентировъчен характер
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconПримерно годишно разпределение по български език за клас
Слято, полуслято и разделно писане на съществителни имена, прилагателни имена и наречия
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconПримерно годишно разпределение по изобразително изкуство за клас автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
Формиране на представа за рисунката като основна част от творческата дейност на художника
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
...
Примерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria iconПримерно годишно разпределение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом