Формуляр за кандидатстване
ИмеФормуляр за кандидатстване
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер28.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aubg.bg/sofia/RapidASPEditor/MyUploadDocs/Healthcare_ApplicationForm.doc
СеминаР


Развитието на здравната политика в

българия и европа”


29 – 31 март 2007г.
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес cep@aubg.bg или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г.


Център за европейски програми

Американски университет в България


Лични данни*Име и фамилия:………………………………………………………….…………………………………


Дата на раждане (ден/месец/година): …………………………………………………………………….


Образователна степен………………………………………………………….…………………………..


Институция, служебен адрес: ………………………………………………………….…………………


Длъжност:……………………………………………………………………………......………………….


Teлефон:………………………………………………………………………………………………….…


Факс:……………………………………………………………………………………..………………….


GSM:…………………………………………………………………………………….………………….


E-mail:………………………………………………………………………………………………………


*Посочените лични данни са защитени от ЗЗЛД.

Образование_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)

_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)
Как разбрахте за Семинара “Развитието на здравната политика в България и Европа” ?

реклама (къде)……………….. ……… □ статия (къде)…………………………….....

интернет страницата на ЦЕП......................телевизионно/радио предаване (уточнете)

директен контакт по e-mail… □ друго (уточнете)...………………………..

личен контакт (име)…………………………
Такса


Моля, посочете как възнамерявате да финансирате обучението си (отбележете повече от един вариант, ако е приложимо)


□ Корпоративно спонсориране □ Лични средства


При записване в семинара кандидатите следва да заплатят учебната такса от 500 евро до 23 март 2007 г.


Начин на плащане – банков превод в евро или лева, ясно посочващ името на кандидата и пояснението “ ЗЕС”. Сумата да бъде преведена в:


Българска пощенска банка, клон Благоевград

Адрес: ул. “Иван Рилски” 17, 2700 Благоевград

BIC: BPBIBGSF

Титуляр на сметката: Американски университет в България

Банкова сметка в ЕВРО: BG40 BPBI 7922 1440 0153 01

Банкова сметка в лева: BG58 BPBI 7922 1040 0153 01За допълнителна информация:


За допълнителна информация:

Център за европейски програми

Американски университет в България

Център за образование и култура “Илиев”

Ул. “Университетски парк” 1, Студентски град

1700 София, България

тел.: 02/960 79 12; 960 79 22 факс: 02/961 60 10;

e-mail: cep@aubg.bg

Свързани:

Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Собствено и фамилно име
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр за кандидатстване iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Формуляр за кандидатстване iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване в двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери, организиран от Корпус на мира на сащ в България Срок за кандидатстване: 10 май 2012 г
София, 29-30 май или Велико Търново, 4-5 юни (Отбележете в кой семинар желаете да участвате*)
Формуляр за кандидатстване iconПлик-молба за кандидатстване
Висшето училище по застраховане и финанси, е необходимо да попълните настоящата молба с личните си данни и адреса за кореспонденция...
Формуляр за кандидатстване iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Формуляр за кандидатстване iconПловдивски университет „Паисий Хилендарски Физически факултет Формуляр за кандидатстване за педадгогическа практика по физика или химия в чужбина
С тази формуляр Вие можете да кандидатствате за провеждане на педагогическата си практика в град Хелзинки (по химия) и в град Юваскюла,...
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г
Егн адрес
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом