Програма на курс :"основи на маркетинга", учебна 2010-2011г
ИмеПрограма на курс :"основи на маркетинга", учебна 2010-2011г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер41.88 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.smarketing.org/read/2010/Marketing_masters.doc
ПРОГРАМА НА КУРС :”ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА”, учебна 2010-2011г.

Доц. д-р Невяна Кръстева

Асистенти: Ива Петрова , Лора Карасимеонова, Румен Петков

Зала.300, събота 13.00

9 октомври

1. СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВ МИКС


1.1. Същност и определения за маркетинг

1.2. Основни маркетингови функции


1.3. Ролята на маркетинга във фирмата

2. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ


2.1. Елементи на маркетинговата обкръжаваща среда

2.2. Маркетингови проучвания

2.3. Алгоритъм на маркетинговите проучвания

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ


3.1. Обща структура на стратегическия маркетингов план

3.2. Значение на стратегическия маркетингов план


16 октомври

4. ПРОЦЕСЪТ НА ИНОВАЦИИ

4.1. Същност на процеса на иновации

4.2. Маркетинг на високите технологии


4.3. Ефективно управление на иновациите

4.4. Организация на процеса за разработка на нови продукти

5. МАРКЕТИНГОВА ПРОДУКТОВА (СТОКОВА) ПОЛИТИКА.

5.1. Маркетингова и технико-технологична целесъобразност

5.2. Жизнен цикъл на продукта


5.3. Взаимодействие “продукт-услуга”


23 октомври

6. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.


6.1. Психологически фактори, влияещи върху потребителското поведение

6.2. Социални фактори, влияещи върху потребителското поведение


6.3. Типове потребителско поведение

7. СЕГМЕНТИРАНЕ

7.1. Същност на пазарния сегмент

7.2. Процедура по сегментиране на пазара


7.3. Избор на подходящ сегмент (целеви пазар)

7.4. Международно сегментиране

8. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРА

8.1. Позициониране на продукта


8.2. Подходи за позициониране

8.3. Елементи на позицията


8.4. Формиране на пазарна позиция

30 октомври

9. МАРКЕТИНГОВА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА

9.1. Пласментна политика

9.2. Видове системи за реализация


9.3. Десетте мита за дистрибуцията

9.4. Условия, изискващи промяна на системата за реализация

10. МАРКЕТИНГОВА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА


10.1. Развитие на ценова стратегия

10.2. Приложение на ценовите методи

10.3. Осем принципа на ценообразуването

6 ноември

11. МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА. КОМУНИКАЦИОНЕН МИКС .ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ


11.1. Взаимодействие между теория на комуникациите и теория на размяната

11.2. Комуникационен микс

11.3. Интегрирани маркетингови комуникации

12. РЕКЛАМА


12.1. Видове реклама

12.2. Правила да изработване на рекламните послания

12.3. Психология на визуалното в рекламата


13 ноември

13. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА


13.1. Същност е цели на връзките с обществеността

13.2. Методи и средства на връзките с обществеността

13.3. Вътрешни и външни връзки с обществеността, оперативен и кризисен PR

13. 4 . Маркетингови връзки с обществеността

14. ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ


14.1. Форми и стилове на личната продажба

14.2. Етапи на личната продажба

15. КРАТКОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ


15.1. Етапи в разработването на кампания за стимулиране

15.2. Видове стимули

Тест и оформяне на текущи оценки


Литература:

  1. Кръстева Н., „Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, ISBN: 978-954-323-548-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

  2. Кръстева Н.,„Маркетинг по време на рецесия”- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

  3. Кръстева Н.,„Маркетинг- теории, термини, тестове”- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2007

  4. Кръстева Н.,„Основи на маркетинга”- ISBN: 978-954-323-561-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, 290стр.
Книгите се продават в книжарница „Хеликон“ и книжарницата в ректората на СУ”Св.Кл.Охридски”.


Уважаеми колеги,

Започва новата учебна 2010-2011г. Предстои ни заедно да опознаем основите на маркетинга. Пред вас е програмата за курса лекции. Ще бъдете поканени да участвате в презентации по време на лекции, за които се надявам да ни гостуват прочути специалисти.

Оценката ще се формира от:

Финален тест- 60 точки

Маркетинг игра-10-20-30 точки.

Упражнения- 20 точки

Др. дейности- 10 точки


Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Свързани:

Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconПрограма на курс :"маркетинг", учебна 2010-2011г

Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconПрограма на курс : "стратегически маркетинг", учебна 2010-2011г
Кръстева Невяна, Петрова Ива, “Стратегически маркетинг маркетингови стратегии”, Авангард, 2007
Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconУчебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език
Учебната програма е предназначена за студентите от специалност “Българска филология”, първи курс, редовно обучение, образователно-квалификационна...
Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconУчебна програма по дисциплината: Теоретични основи на приложна оптика включена в учебния план на специалност: Инженерна физика
Разглежданите въпроси допълват задължителния курс по оптика, като най-голямо внимание се отделя на въпросите свързани с кохерентност,...
Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconУчебна програма за дисциплината 1037 Основи на публичната администрация включена като
Дисциплината “Основи на публичната администрация” е част от обществените науки със специфичен характер и е съчетание на различни...
Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по основи на лесовъдството професионално направление
Механизация на горското стопанство от професионално направление Горско стопанство от Списъка на професиите за професионално образование...
Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconПрограма летен семестър на 2010-2011 учебна година Магистърска програма

Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconСедмично разписание горен курс 2-ри срок 2010/2011г. 9а

Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconУчебна програма по
Разгледани са теоретичните основи на следсмъртните промени настъпващи в месото. Включени са всички технологични схеми за обработка...
Програма на курс :\"основи на маркетинга\", учебна 2010-2011г iconУчебна програма по
Разгледани са теоретичните основи на следсмъртните промени настъпващи в месото. Включени са всички технологични схеми за обработка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом