Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер39.99 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Konkurenzia_Konkur.na tur.produkt.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ


Професия: ХОТЕЛИЕР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТОІІ - ри курс 2011/2012 година


1. Същност и резултати от конкурентоспособността на туристическия продукт

- закон за конкурентната борба – същност на конкурентната пазарна среда

на туризма

- участници в конкурентната борба и митът за свободната конкуренция в

туризма

- конкурентоспособност на базата на монополно положение или на

системата от вериги хотели и ресторанти

- постигане на конкурентна позиция чрез пазарен пробив и разширяване на

пазарния дял

- връзката на фактора квалификация на персонала и конкурентоспособно-

стта на фирмения асортимент


2. Конкуренцията от страна на стоко-заместители

- лоялна и нелоялна конкуренция;

- лобирането форма не икономическа конкуренция;

- дъмпингова пазарна политика - ниско качество на ниски цени

- незоконни участници в туристическото обслужване;

- участие в конкурентните отношения на не катогоризирани обекти и на не

стандартизирани услуги и програми


3. Конкурентната сила на продуктовата специализация

- конкурентоспособност и условията за съчетано използване на

местните туристическите ресурси

- роля на продуктово профилиране в туристическото предлагане;

- дифиринциран маркетинг – предлагане на различни потребители;

- концентреран маркетинг- върху определена целева група;

- технологична конкуренция в туризма


4. Конкурентната сила на доставчиците на алтернативни форми на туристическото предлагане

- конкурентоспособност на база качество на туристическото обслужване;

- пропорцията: качество - цена на туристическия продукт ;

- ценова конкуренция;

- конкуренция на база форми на дистрибуция;

- промоцията и рекламата – като конкурентни фактори;


5. Конкурентоспособност на комбинираното туристическо предлагане

- роля и значение на комплексното използване на природните туристически

ресурси;

- конкурентни възможности на масовия-ваканционен туризъм в България;

- не осребрените конкурентни предимства на он лайн продажбите на

формите на комбинираното туристическо предлагане;

- форми за валоризиране на местния ресурсен и продуктов потенциал

- конкурентни предимства на фактора - чиста природна среда в туризма.


6. Браншова конкуренция на вътрешния и международен туристически пазар

- информационна и комунекационна конкуренция;

- вътрешно-отраслева конкуренция – форми на проявление;

- конкуренция на база на доброто съчетание на факторите на устойчивото

развитие

- повишаване на професионалвните и езикови познания на изпълнителския

и ръководен персонал;

- конкурентоспособност на алтернативните целогодишни форми на туристи-

ческо обслужване


ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на учебния процес обучаемите трябва:

да познават:

- особеностите на конкуренцията като фоктор в постигане на фирмените цели в туризма;

- рационалното управление на ресурсите с цел постигане на конкурентно предимство и на планираните цели и задачи;

- факторите на външната/пазарна/ среда и влиянието им върху конкурентното развитието на туристическата дейност;

- роля на основните функции на управленската дейност като система за конкурентна туристическа дейност;

- най-популярните видове организационни/ и правни/ схеми за повишаване на конкурентоспособността на управленския процес;

- технологията за подготовка, приемане и коригиране на управленски решения в различните туристически дейности и предприятия;

- видовете ресурси обект на управленския процес


да умеят да:

  • се ориентират на база на получените знания за професионалните изискванията и спецификата на принципите, за да прилагат съвременни средства и методи във фирменото управление;

  • прилагат управлението чрез маркетингови средства и инструменти;

  • делегират и да поемат задължения и отговорности;

  • ползват съвременните форми и средства за повишаване ефективността на управленската дейност с оглед максимално отчитане потребностите на клиентите към фирмените продукти и за подобряване на продажбите,конкурентността на услугите и качеството на обслужване;
  • наложат оригинален, фирмен стил за подбор,обучение и квалификация на ръководните и изпълнителски кадри като най-важния ресурс обект на управлението в туризма.V. ЛИТЕРАТУРА:


1. М.Нешков, Икономика на туристическата фирма,НБУ,1999г.

2. Ф.Котлър, Маркетинг,мениджмънт,анализи,планиране и контрол,

Ню Йорк,1984г

3. Й.Йорданов, СПА и Уелнес туризъм, София, 2007 г.

4. Й.Йорданов, Предприемачество в българските условия, изд. Арена на

красотата, София, 2009 г.

5. Й.Йорданов, Алтернативни фирми на туристическото предлагане, София,

2009 г.

6. Хр. Хаджиниколов,П.Пеев,Икономика и планиране на ресторантьорство-

то,С,1988г.

7. П.Пеев, Икономика и мениджмънт в ресторантьорството, Пловдив,1994г.

8. М.Василев,Б.Колчакова, Мениджмънт на малкия бизнес,С,1994г. и др.


ИЗГОТВИЛИ: 1. д-р Й.Йорданов

2. доц. д-р Пл.Пъчев

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт
Конкурентната сила на доставчиците на алтернативни форми на туристическото предлагане
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор
Позициониране на търговската марка и търговския продукт в конкурентната пазарна среда
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом