Работна програма
ИмеРаботна програма
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер48.89 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://youthtolerance.org/files/2012/01/5-sreshta-Gorna-Orjahovica.doc
СДРУЖЕНИЕ „ГОРНООРЯХОВСКИ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“
5100 Горна Оряховица, ул. Цар Освободител №11, етаж 3
w w w . gyparlаment.com , gyparlament@abv.bg;


Пета национална младежка среща в Горна Оряховица

 Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛКИ ПРОЕКТИ

30-31.03.2012г.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ


Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” и Община Горна Оряховица организират национална младежка среща, свързана с Европейската година на стимулиране духа на младите хора към инициатива, творчество и предприемачество, пригодността за заетост на младите хора, по-специално чрез младежки инициативи.

Целта ѝ е обогатяване на опита в областта на младежките дейности по Европейски програми.

Основната идея на срещата е продиктувана от необходимостта повече хора да изразяват свободно мнението си, да вземат по-голямо участие в младежки инициативи и да бъдат активни. Ще се обсъдят възможностите за съвместно участие по различни програми.

Целта е да се подтикнат младите хора към заетост, чрез младежки инициативи.

Срещата е поредна стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, , местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа.

Участниците ще обсъдят конкретни действия свързани с възможностите, които са им предоставени от младежките организации.

Разходите за транспорт и нощувката са за сметка на съответните Общини или организации, а организаторите поемат тържествената вечеря и запазване на места в хотел!

Ако поканата Ви се струва интересна, моля изпратете информация за хората , които ще присъстват на e-mail: gyparlament@abv.bg до 15.02.2012

Заявките за участие и за настаняване в хотел „Амбарица” http://ambaritsa.com/complex/index1.html могат да бъдат подадени до 15.03.2012 Участниците ще получат окончателната програма и допълнителна информация на посочен от тях Е-mail-адрес.

Пета национална младежка среща в Горна Оряховица

 Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи

30-31.03.2012г.

РАБОТНА ПРОГРАМА

Ден

Час

Дейност

I ден

12:00

Пристигане и настаняване в хотел „Амбарица” http://ambaritsa.com/complex/index1.html и регистрация на учениците сборен пункт

13:00-13:30

Обсъждане на програмата, Очаквания

13:30-15:00

Запознаване на участниците ,Представяне на младежките организации

Среща с инж.Добрев и представители на местната власт.

Водещ -Виолета Панова

Лоби бар „Амбарица”

15:00-16:30

Капацитет на МНПО

Идентифициране на стратегии, Методи за оценка на нуждите в общността ,Планиране на проекта; Визия

Фасилитатор - Александър Куманов –42 training - София

Лоби бар „Амбарица”

16:30-17:00

почивка

17:00-19:00

Запознаване на участниците с финансиращи програми

Фасилитатор - Александър Куманов –42 training София

Лоби бар „Амбарица”

19,00-20,00

Споделяне на идеи „Guide for Small Businesses” – Клеър Патано , доброволка от САЩ към Kорпус на мира, доброволци по Европейска програма

20:00

Организирана вечеря -за участниците -ресторант „Амбарица”

II ден

10:00-11:00

Презентация „Как добрата неочаквана идея става водеща”

Петър Петров- Координатор ГМП

Частен клуб Клуб ОН

11:00-13:00

Дискусия - бизнес предприемачество – „Oт нула до милион”

Фасилитатор –инж.Александър Коцев / a.k.a.DJ KAIEX/

Частен клуб Клуб ОН

13:00-14:00

Почивка -свободно време

14:00-14:30

ЕВРОДЕСК – място за намиране на информация , активиране и промоциране на младежите идеи

Фасилитатор -Даниел Божанков -Координатор СМТ

Частен клуб Клуб ОН

14:30-16:30

Филм “One Giant Leap”-Влиянието на медиите върху съзнанието на хората

Фасилитатор - инж.Александър Коцев/ a.k.a.DJ KAIEX/

Частен клуб Клуб ОН

16:30-17:00

Обобщение на всичко свършено, размяна на адреси и материали

Закриване на срещата.

Частен клуб Клуб ОНПета национална младежка среща в Горна Оряховица

Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи

30-31.03.2012г.


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


frame1


Име, презиме, фамилия и длъжност на участниците:


1. ......................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................................

Ръководител на групата: ............................................................................................

Час на пристигане в гр. Горна Оряховица:

...............................................................................................................................................................

Бихте ли участвали в дискусията и с какво:………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………СДРУЖЕНИЕ „ГОРНООРЯХОВСКИ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“
5100 Горна Оряховица, ул. Цар Освободител №11, етаж 3
w w w . g y p a r l а m e n t .c o m , gyparlament@abv.bg

Свързани:

Работна програма iconПрограма за провеждане на студентска практика в реална работна среда
Примерна работна програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда
Работна програма iconЗаседание на тематичната работна група
Второ заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014...
Работна програма iconПрограма за двегодишния период на проекта
Изработване на работна програма и избиране на квалифицирани езикови преподаватели
Работна програма iconПредстоящи процедури
Индикативната годишна работна програма, по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”
Работна програма iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Работна програма iconПрограма 2005 Проект "Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията"
Комуникационна стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз – Работна програма 2005
Работна програма iconВътрешни правила за работна заплата 2009
Чл. С тези правила (впрз) се установяват условията, редът и начинът на определяне и разпределяне на средствата за работна заплата...
Работна програма iconСъобщение за печата
Многогодишна стратегическа работна програма за пространство на свобода, сигурност и правосъдие, Стокхолмската програма, беше обсъдена...
Работна програма iconСъобщение за печата
Многогодишна стратегическа работна програма за пространство на свобода, сигурност и правосъдие, Стокхолмската програма, беше обсъдена...
Работна програма iconПрограма „Коменски и eTwinning в България
Работна група „Коменски” а – Мобилността създава възможности – добър опит по програма „Коменски”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом