С доклад и слушател
ИмеС доклад и слушател
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер79.79 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://busok2020.eu/files/POK.doc

Министерство на образованието младежта и наукатаАсоциация на

дунавските общини

Дунав”


Посолство на

Унгария в

България


Учене през целия

живот - реалност и

предизвикателства


ПОКАНА


БЪЛГАРО - УНГАРСКА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

06.06 – 08.06.2012г. СЛЪНЧЕВ БРЯГ


УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ –

РЕАЛНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

www.busok2020.eu


ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


ПАТРОНАЖ


Проф. СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

Министър на образованието,

младежта и науката

Н.Пр. ЮДИТ ЛАНГ -

Посланик на Унгария в България


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ПЕТЪР ДУЛЕВ-Кмет на община Белене

Председател на УС на АДО „Дунав”

Съпредседатели:

1.Николай Димитров -

Кмет на община Несебър

2.Ивалина Янкова -

Изп.Директор на Слънчев Бряг

Хотел Холдинг АД

3.Проф. Румен Вълчев –

Програмен Директор

на център„ Отворено образование

Ръководител катедра ЮНЕСКО

„Права на човека и култура на мира”,

Бургаски Свободен Университет

Зам. Председател:

1.Мария Кондрова –

Изп.Директор на АДО”ДУНАВ”

Организационен секретар:

Петър Стойков – АДО „Дунав”

Координатор на конференцията –

Здравка Гаврилова – Координатор на

проект „Морска Академия2020”


ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1.Политики за учене през целия живот

2.Съвременно образование – учене през целия живот и обучение

3.Учене през целия живот – нови модели и методи на обучение


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Форми на участие:с доклад и слушател

Официални езици:български, унгарски

Езици за публикуване:български, унгарски

ВАЖНИ СРОКОВЕ:


10.05.2012 г. Краен срок за получаване на заявки за участие придружени с резюме на доклада на:

E-mail conf-bg@busok2020.eu

20.05.2012 г. Краен срок за получаване на докладите на:

E-mail conf-bg@busok2020.eu

06.06.2012 г. Откриване на конференцията


КОНФЕРЕНТНА ТАКСА


1.За всички участници с доклад – 70 лв.

2.За участници с втори доклад - 40 лв.

3.На място, само за участници без доклад - 80 лв.

Важна информация: Плащане на място на конферентната такса се извършва само за участници – слушатели, които не са платили такса чрез банков превод.

В таксата са включени разходите по организацията на конференцията, достъп до научните секции на конференцията, комплект с материали за конференцията, програма за проявите и издаването на Сборник с докладите, коктейл, кафе паузи, консекутивен превод, българо-унгарска развлекателна програма, социални и културни събития

Краен срок за превеждане на конферентната такса: до 10.05.2012г.

Сметка за превеждане на таксите:

Плащане по банков път:

Банка: АЛФА БАНК – клон България

IBAN: BG51 CRBA 9898 1230 0079 30

BIC: CRBA BGSF

Основание: БЪЛГАРО–УНГАРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Изпратете до 10.05.2012г. на:

E-mail office@adodunav.org на АДО „Дунав сканирано копие от банковото бордеро за превода на таксата, за да получите фактура за конферентна такса в деня на регистрацията.


При невнесена такса докладите не се публикуват и не се включват в конференцията.


Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В БЪЛГАРО – УНГАРСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

06 – 08 юни 2012г. в комплекс – Слънчев Бряг


1. / Име, презиме и фамилия на участника /

………………………………………...…………………………………

2. / Научно звание и научна степен , длъжност/

……………………………………………………………………………

3. / Адрес за кореспонденция, вкл. пощенски код, тел., факс, e-mail /

……………………………………………………………………………

4. Данни за издаване на фактура:

организация и т.н………………………………………………

Служебен адрес: …………………………………………………

ЕИК: ……………………………………………………………………

ИК ………………………………………………………………………

МОЛ:…………………………………………………………………

5. Тематично направление: ………………………………

…………………………………………………………………………….

6. Заглавие на доклада:

..…………………………………………………………….……………

..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………

7.Резюме до 1 страница (изпраща се с прикачен файл към заявката)

8.Съавтор (и): ……..……………………………………………

9.Необходими технически средства:

.…………………………………………………………………………

!(В случай че сте готови с доклада си, и искате да прикачите и него, моля направете един архив на абстракта и доклада във формат .zip или .rar и прикачете архива) (максимален допустим размер на файла - 10мб)

11. Номер на резервацията от хотел……………………

12. Отбележете датите, на които ще ползвате хотелите на http://www.sbhh.eu/

- 05.06 - 06.06 - 07.06 - 08.06

Попълнете и изпратете заявката за участие до 10 май 2012 г. на адреса на АДО на:

E – mail conf-bg@busok2020.eu


НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:НА САЙТА http://www.sbhh.eu/

Цените на предлаганите хотели са преференциални (4 – ри звезди) 36 лв. - 46 лв.на ден и включват All inclusive

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ


Максималният обем е до 5 страници с резюме


♦ Текстовете трябва да са подготвени за печат чрез

текстови редактор Microsoft Word 1997-2003

♦ Шрифт – Times New Roman

♦ Размер на текстовото поле ‐ Формат А5, Полета: отгоре‐2 см., отдолу‐ 2 см., ляво‐1,5 см., дясно‐1,5 см.

♦ Mеждуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing, Single.

♦ Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph, Special:First Line, By: 1 cm.

♦ Header – 2 cm.

♦ Footer – 2 cm

♦ Заглавие – Font Size 11, главни букви, центрирано, Bold.

♦ Един празен ред.

♦ Име и фамилия на автора/авторите ‐ Font Size 10, центрирано;

♦ Наименование на организация – Font Size 10, центрирано.

♦ Един празен ред.


Резюме– до 1 страница, Font Size 10, Italic.

♦ Под резюмето на нов ред се изписват до 5 ключови думи,Font Size 10, Italic,

♦ Един празен ред.

♦ Текст на доклада – Font Size 11

♦ Един празен ред.

♦ Литература – пълно описание по стандарт

♦ При цитиране и позовавате на първоизточници да се използват в текста скоби, с посочване на фамилията на автора, годината и съответните страници, например (Автор 2009: 23). Използваната литература да се даде в края на съобщението, оформена съобразно общоприетите правила.

♦ Формулите в текста да имат номерация – с цифри в скоби, подравнени вдясно от тях.

♦ Графиките, фигурите и таблиците в докладите да бъдат в рамките на текстовото поле и да бъдат създадени с някои от програмните продукти на Microsoft Office.

!Схеми или илюстрации се изпращат в отделен файл от текста във формат TIF или JPEC.

! Не се предвижда допълнително редактиране и техническо оформление на материалите

! Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади, ще бъдат отпечатани в Сборника на конференцията, който всеки участник ще получи след конференцията.

Адресите за кореспонденция се изписват след последната страница, като се посочват трите имена на авторите, научни звания, степени и организация.


ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА

ИНФОРМАЦИЯ:


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Здравка Гаврилова -

Координатор на конференцията

E-mail conf-bg@busok2020.eu

Тел: 064/994579

GSM: 0895435389


ЗА СПРАВКИ – ТАКСИ И ПРЕВОДИ

www.adodunav.org

Петър Стойков –

Организационен секретар

на Конференцията

Е-mail:

office@adodunav.org

Пощенски адрес:

АДО „Дунав”

5930 Белене, ул. България 23, ет 7

Телефони:

0658/32940, 0658/32960(факс)

GSM: 0884 265 653


ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА!

ОЧАКВАМЕ ВИ ПРЕЗ ЮНИ!

Свързани:

С доклад и слушател iconСпектакълът извежда речта на кардинала пред мълчащия слушател като смразяваща притча за свободата и човешката природа, властта и вярата
Сред празното пространство на сцената е разположена платформа, която Брус Майерс обиграва пред непрекъснато наблюдаващия го отстрани...
С доклад и слушател iconКонспект за изпит по Музика за 1 клас
Първокласник”,„Ний ще победим”- марш,танц; музикален инструмент, изпълнител, слушател
С доклад и слушател iconПрограмна схема- медийно поведение- 16. 04-17. 04
Дисциплината включва анализ на създадени практики за въздействие върху публиката – зрител, слушател, читател и демонстрация на нови...
С доклад и слушател iconМеждународна научна конференция
Заявките за участие, с анотация на доклада (за участие като слушател), трябва да бъдат изпратени до 20. 04. 2011 г
С доклад и слушател iconМоята молитва
Тук всяка икона е тих слушател – отнема тъгата, облекчава болката, стопява отчаянието. С искрен шепот призовава към обичта – онази...
С доклад и слушател iconМузикотерапия музиката е най-поетичното
Изкувствотерапията има също така педагогическо и познавателно въздействие. Тя може да се провежда, както денем, така и нощем, групово...
С доклад и слушател iconРобин Норууд Духовен пътеводител в лабиринта от въпроси за човешкото съществуване
Ние отправяме въпроси към Живота. Роптаем срещу Бога. Изливаме душата си пред всеки търпелив слушател. Защо ли? А отговорите, които...
С доклад и слушател iconРобин Норууд Духовен пътеводител в лабиринта от въпроси за човешкото съществуване
Ние отправяме въпроси към Живота. Роптаем срещу Бога. Изливаме душата си пред всеки търпелив слушател. Защо ли? А отговорите, които...
С доклад и слушател iconРок-радио Star fm подарява билети за фестивала Sofia Rocks, powered by Sonisphere
Радио Star fm започва да подарява билети за рок-фестивала на годината в България, който ще събере на една сцена голямата четворка...
С доклад и слушател iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом